V(APP) införs under revisionen på Forsmark 1

Nu närmar sig årets andra revision på Forsmark. Det är Forsmark 1 som påbörjar sin revision den 1 juli. 

Victoria Davidsson är revisionsledare för revisionen på Forsmark 1, vilken blir hennes femte i ordningen som revisionsledare. Hon ser fram emot en revision där ett 1 000-tal FKA-anställda och entreprenörer ska samarbeta för att göra den korta avställningen så smidig som möjligt.

– Jag har förväntningar på att vi som alltid hjälper varandra, kommunicerar tydligt och avrapporterar till rätt funktion när vi är klara. Det är också väldigt viktigt att vi lyfter upp alla avvikelser, stora som små. Avvikelser dyker alltid upp och det gäller att vi snabbt identifierar dem och kraftsamlar när det händer, säger hon.

Kontrollrummet får ny utrustning

Centralt för årets revision på F1 är införandet av VAPP som står för ”vidmakthållande av produktionsplattform”. Det handlar om kontrollutrustning i kontrollrummet som operatörer och underhållspersonal använder för att övervaka och styra kärnkraftsanläggningen.

– Utrustningen har tentakler ute i hela anläggningen där den samlar in data om hur tillståndet är för temperaturer, tryck, ventiler och annan viktig driftinformation, säger Joakim Djerf, teknisk projektledare.

Det befintliga systemet har varit i drift på Forsmark 1 och 2 sedan 1997. Det har under årens lopp byggts ut och fungerat mycket väl, men nu ska plattformen bytas på Forsmark 1 i samband med årets revision. Forsmark 2 väntar med sitt byte till revisionen 2019.

– Systemet har helt enkelt blivit för gammalt och det finns inte längre reservdelar att få tag i. Det här skiftet är ett arbete vi har förberett under många år och driftpersonalen har varit delaktig under en stor del av tiden med förberedande träning i simulatorn på KSU, så vi är väl förberedda, säger Stefan Olsson, konstruktör.

Svart dygn vid byte

Den mest synliga förändringen i kontrollrummet är att de bildskärmar och tangentbord som operatörerna använder är nya. Arbetsplatsutformningen blir något annorlunda med ett större antal bildskärmar samt några 80-tums skärmar som placeras på väggarna.

– Skärmarna är på plats i kontrollrummet sedan några månader tillbaka. Vi kör det gamla systemet fram till torsdag den 5 juli och sedan stänger vi av det för att starta det nya på fredag. Det blir vad vi kallar ett svart dygn medan allting kopplas om och vi lägger in nya instruktioner. Därefter kör vi förhoppningsvis vidare utan störning, säger Stefan Olsson och tillägger,

–Det kan låta dramatiskt med ett svart dygn, men det här systemet styr driftfunktioner - som i och för sig är vitala - men det styr aldrig säkerhetsfunktionerna. De sköts av helt annan utrustning än den vi nu byter och därför finns ingen risk i själva bytet av plattformen.

Pumpbyten bjuder på utmaning

En annan extraordinär åtgärd under F1:s kommande revision är bytet av tre huvudcirkulationspumpar (HCP). Att byta tre stycken under en så kort revision är en utmaning, säger Victoria Davidsson, men behovet styr och förberedelserna har varit noggranna.

– Ett pumpbyte var planerat sedan tidigare men det har visat sig att det finns behov av att byta tre. Det har vi löst genom att renovera två pumpar som beställts från Finland där de tidigare varit installerade. Den tredje hade vi själva och samtliga tre pumpar har nu genomgått en rejäl översyn och renovering. Meningen är att vi ska göra ett ”kastbyte” och ersätta de tidigare huvudcirkulationspumparna rakt av mot de renoverade. Vi påbörjar bytet av HCP så fort vi får allmänt tillträde till reaktorinneslutningen, vilket sker redan på måndag.

Snabb information i din mobil

I samband med revisionen av Forsmark 1 introduceras en ny revisionsapp. Här kan anställda och entreprenörer bland annat att hitta säkerhetsinformation, nyheter, viktiga telefonnummer, larmnummer och karta för Forsmark. Dessutom finns ett formulär som kan användas för att anmäla riskobservationer direkt i appen. Den dagliga revisionsloggen från revisionsledningen ska också publiceras i appen.

– Det här är en nyhet som vi tror kommer att underlätta informationsflödet till både entreprenörer och anställda under revisionerna. Väldigt många har i dag en smartphone där man kan ladda ner appen som innehåller både basinformation men också kan användas för pushnotiser om det är något vi behöver få ut riktigt snabbt, säger Victoria Davidsson, revisionsledare Forsmark 1.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln