Vattenfall utreder alternativ för ägandet av brunkolsverksamheten

Vattenfall kommer att utreda olika strategiska alternativ för den tyska brunkolsverksamheten.

Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall:

– Vi har ett tydligt mål att minska våra CO2-utsläpp och ställa om vår produktionsportfölj till mer förnybar produktion. Styrelsen har beslutat att Vattenfall ska undersöka olika möjligheter att skapa en ny, hållbar ägarstruktur för brunkolsverksamheten.

– Vi är medvetna om brunkolets nuvarande och framtida betydelse för den lokala ekonomin och för den tyska energipolitiken. Vi kommer genom hela processen att föra en nära dialog med förbundsstaterna Brandenburg and Sachsen, som båda är viktiga intressenter till Vattenfalls verksamhet i Lausitz-regionen.

Vattenfalls engagemang att fortsätta driva bolagets övriga tyska verksamheter, som fjärrvärme, distribution, försäljning, trading, vindkraft och andra typer av kraftproduktion, är oförändrat.

  
Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.Se även

Vattenfall Logo

Kommentar med anledning av kritik mot inköp av kol från Colombia

En delegation från Colombia har meddelat att de idag kommer att lämna in en anmälan mot ett antal europeiska energibolag, däribland Vattenfall, till OECD.

Läs hela artikeln
Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

Läs hela artikeln