Miljardinvesterar i havsbaserad vindkraft i UK

Bara några dagar efter att Vattenfall invigt den havsbaserade vindkraftparken DanTysk utanför Danmark, påbörjas byggandet av ännu en vindkraftpark. Den havsbaserade vindkraftparken Kentish Flats, 8 kilometer utanför Englands ostkust, byggs ut med ytterligare 15 vindkraftverk (Kentish Flats Extension) till sammanlagt 45 verk. Totalt kommer Kentish Flats att producera hushållsel till motsvarande 75 000 hem när de 15 nya kraftverken tas i drift i början av 2016.

– Vattenfall har åtagit sig att växa inom havsbaserad vindkraftkapacitet i norra Europa. Dan Tysk är nu i full drift, vi har börjat bygga Kentish Flats Extension och om några år kommer även Sandbank att tas i drift. Fler kommer att följa, inklusive den danska Horns Rev 3, som driver Vattenfalls tillväxt av hållbar energiproduktion framåt, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls vindkraftverksamhet.

För några dagar sedan invigdes DanTysk, en havsbaserad vindkraftpark med 80 kraftverk utanför Danmark. DanTysk följs 2017 av Sandbank, en lika stor, närliggande vindpark. Tillsammans kommer de två vindkraftparkerna att producera förnybar hushållsel till drygt 800 000 hem.

– Havsbaserad vindkraft har blivit en allt viktigare energikälla för vårt företag. Vattenfall är idag världens näst största operatör av havsbaserad vindkraft. Tillsammans är vi på väg att förändra energisystemet. Som en del av denna ambition är DanTysk och senare Sandbank, en viktig milstolpe för Tyskland, för Europa – och definitivt för oss på Vattenfall, säger Magnus Hall, koncernchef på Vattenfall.

Byggandet av de 15 kraftverken (Kentish Flats Extension) blir en utmaning. Tornen, som vardera väger 600 ton, kommer att monteras på stålrörsfundament (monopiles) som nu håller på att pålas ned  i havet, 30 meter under ytan, 8 kilometer utanför kusten. Totalhöjden blir 140 meter ovan vattenytan. Väderförhållanden med höga vågor och starka vindar, samt logistiska svårigheter, är andra faktorer som bidrar till att byggandet blir minst sagt tufft.

Den totala investeringen i Kentish Flats Extension är ca 1,8 miljarder kronor.

Läs mer om Kentish Flats Extension

Läs mer om DanTysk

Läs mer om Sandbank

Följ oss på Instagram: #vattenfallvind

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall AB, 070-597 73 38

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem

Se även

Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Utsikt över Blakliden och Fäbodberget

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu nått halvvägs. Hittills har vindkraftsprojektet engagerat 170 regionala företag och genererat omkring 300...

Läs hela artikeln