Vattenfall och E.ON samarbetar när samägda kärnkraftverk ska tas ur drift och monteras ned

Vattenfall och E.ON samarbetar när samägda kärnkraftverk ska tas ur drift och monteras ned och ett långsiktigt samarbetsavtal har slutits.

För att processen med att ta samägda kärnkraftverk ur drift och montera ned dem ska bli så ekonomisk fördelaktigt som möjligt har ett samarbetsavtal tecknats mellan E.ON Technologies (ETG) och Vattenfall Europe Nuclear Energy (VENE) i maj 2015.

Under 2011 var det sammanlagt fyra kärnkraftverk i Tyskland som tillhör operatörerna E.ON och Vattenfall som fick drifttillstånden indragna. Huvudsyftet med detta samarbetsavtal är erfarenhetsutbyte, i synnerhet blir erfarenheterna från den till stora delar slutförda nedmonteringen av E.ON:s kärnkraftverk i Stade värdefulla när nedläggningen av VENE:s kärnkraftverk ska planeras och genomföras.

Det första steget är ett expertutbyte, något som redan har inletts. Samarbetsavtalet innebär också att man gemensamt ska utveckla och använda metoder för att demontera större komponenter, men också logistik, avfallshantering och kassering ingår. Den erfarenhet man får från servicedriften och demontering ska inte bara utväxlas löpande mellan parterna, utan även uppdateras.

Dr Ingo Neuhaus, chef för Vattenfall Europe Nuclear Energy, och Karl Ramler, chef för ETG, understryker att avtalet blir en utmärkt utgångspunkt för att bägge företagen ska kunna optimera sina nedmonteringsprocesser. Överenskommelsen är dessutom fördelaktig ur ekonomisk synpunkt samtidigt som högsta säkerhet- och miljöstandard kan upprätthållas.  

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Robotar kontrollerar reaktortanken i Ringhals 4

Tre robotar har noga undersökt reaktortanken på Ringhals 4 med virvelströmsmätning och ultraljud. Analyserna av mätvärdena visar att reaktortanken är lika robust som den var vid den senaste ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Nu monteras Ågestaverket ner

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']