Vattenfall och E.ON samarbetar när samägda kärnkraftverk ska tas ur drift och monteras ned

Vattenfall och E.ON samarbetar när samägda kärnkraftverk ska tas ur drift och monteras ned och ett långsiktigt samarbetsavtal har slutits.

För att processen med att ta samägda kärnkraftverk ur drift och montera ned dem ska bli så ekonomisk fördelaktigt som möjligt har ett samarbetsavtal tecknats mellan E.ON Technologies (ETG) och Vattenfall Europe Nuclear Energy (VENE) i maj 2015.

Under 2011 var det sammanlagt fyra kärnkraftverk i Tyskland som tillhör operatörerna E.ON och Vattenfall som fick drifttillstånden indragna. Huvudsyftet med detta samarbetsavtal är erfarenhetsutbyte, i synnerhet blir erfarenheterna från den till stora delar slutförda nedmonteringen av E.ON:s kärnkraftverk i Stade värdefulla när nedläggningen av VENE:s kärnkraftverk ska planeras och genomföras.

Det första steget är ett expertutbyte, något som redan har inletts. Samarbetsavtalet innebär också att man gemensamt ska utveckla och använda metoder för att demontera större komponenter, men också logistik, avfallshantering och kassering ingår. Den erfarenhet man får från servicedriften och demontering ska inte bara utväxlas löpande mellan parterna, utan även uppdateras.

Dr Ingo Neuhaus, chef för Vattenfall Europe Nuclear Energy, och Karl Ramler, chef för ETG, understryker att avtalet blir en utmärkt utgångspunkt för att bägge företagen ska kunna optimera sina nedmonteringsprocesser. Överenskommelsen är dessutom fördelaktig ur ekonomisk synpunkt samtidigt som högsta säkerhet- och miljöstandard kan upprätthållas.  

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln