Vattenfall tar ytterligare steg i försäljningsprocessen av tyskt brunkol

Potentiella anbudsgivare bjuds nu in att anmäla sitt intresse för Vattenfalls tyska brunkolstillgångar – ett viktigt steg i försäljningsprocessen och Vattenfalls strategi att ställa om energiportföljen.

Vattenfalls avsikt att sälja gruv- och produktionstillgångar i Tyskland har tidigare aviserats som en del av Vattenfalls strategi för att ställa om sin energiportfölj.

Samtliga Vattenfalls brunkolsrelaterade produktions- och gruvtillgångar i Tyskland kommer att ingå i affären; kraftverken Boxberg, Jänschwalde, Schwarze Pumpe samt enhet R av Lippendorf och tillhörande gruvverksamhet (Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd och Cottbus Nord).

Även Vattenfalls vattenkraftstillgångar bestående av tio vattenkraftverk, huvudsakligen geografiskt placerade i regioner närabelägna brunkolsdistriktet, kan komma att ingå i en försäljning, dock enbart som en del av försäljningen av brunkolstillgångarna. Den tyska vattenkraftsverksamheten kommer inte att säljas separat.

Försäljningsprocessen kommer att fortgå under 2016. 

Vattenfalls engagemang vad gäller övrig verksamhet i Tyskland, exempelvis fjärrvärme, eldistribution, försäljning, trading och vindkraft är oförändrat.

Inbjudan att delta i anbudsförfarandet publiceras i Financial Times den 22 september. Ytterligare information finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se.
 
Citigroup och ING har utsetts till rådgivare i transaktionen, med Citigroup som huvudrådgivare.
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Kommentar med anledning av kritik mot Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten

Vattenfalls försäljning av den tyska brunkolsverksamheten 2016 uppmärksammas åter i svenska media. Såväl själva affären som valet av köpare, det tjeckiska energibolaget EPH och dess finansie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']