Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2014: Mot en mer hållbar energiportfölj

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2014 publiceras på onsdagen och finns tillgänglig på corporate.vattenfall.se

I års- och hållbarhetsredovisningen beskrivs Vattenfalls verksamhet under 2014. I en utmanande marknad fortsatte Vattenfall att ställa om produktionen mot lägre koldioxidutsläpp och mer förnybart.

– Nya investeringar och beslut fattade under året i syfte att ställa om Vattenfalls energiportfölj förväntas vara av stor betydelse också vad gäller miljö och klimat, och vi är övertygade om att detta ska bidra till att förverkliga koncernens hållbarhetsmål, skriver Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Vattenfall har som mål att minska koldioxidutsläppen till 65 miljoner ton till 2020. Under 2014 minskade utsläppen av koldioxid, i huvudsak beroende att ett antal kraftverk såldes. För att påskynda omställningen beslutade Vattenfall att undersöka möjligheten till att hitta nya ägare till brunkolsverksamheten i Tyskland.

Vattenfall fortsatte dessutom satsningarna på vindproduktion. Enskilt utgjorde vindkraft den största investeringen under fjolåret. I slutet av 2014 började vindkraftsparken Dan Tysk, i tyska Nordsjön, producera el. Anläggningen kommer att förse cirka 400 000 hushåll med förnybar el.

– Även i Sverige förverkligas flera vindkraftprojekt och i Storbritannien är vi den näst största producenten av vindkraft till havs, skriver Magnus Hall.

Års- och hållbarhetsredovisningen innehåller även sedvanlig redogörelse för ersättningar till ledande befattningshavare. Vattenfalls mål är att vara en attraktiv arbetsgivare och ha marknadsmässiga löner, men inte att vara löneledande. Koncernledning och övriga ledande befattningshavare i Vattenfall har inte någon rörlig lön i enlighet med regeringens riktlinjer för statliga bolag.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Klaus Aurich, chef investerarrelationer, telefon: 08 739 65 14
Robert Pletzin, pressekreterare, telefon: 072 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/ Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-juni 2021 den 20 juli

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2021 publiceras tisdagen den 20 juli klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln