Pressinbjudan: Är kärnkraften svaret på en effektiv omställning?

Vattenfall välkomnar till Energihuset i dag där vi tar debatten om kärnkraftens roll för en effektiv energiomställning.

Kärnkraftens affärsmässiga långtidsdrift är fortsatt utmanad av bestående låga elpriser men tekniskt sett har 1980-talsreaktorerna halva drifttiden kvar. Vilken roll ska kärnkraften spela i en resurseffektiv övergång till en 100% förnybar och fossilfri nordisk elproduktion?

Måndag 4 juli kl. 17.15 – 18.45 är du välkommen till Energihuset på Mellangatan 9.

Inledningstalare: Torbjörn Wahlborg, Chef Produktion, Vattenfall.

Panel 1 kl. 17.30-18.00
Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Produktion
Karl-Henrik Sundström, vd, Stora Enso
Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska Kraftnät
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Annika Egan Sjölander, forskare, Umeå universitet
Markus Wråke, chef Energisystem, IVL Svenska Miljöinstitutet

Panel 2 kl. 18.05-18.35
Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Lise Nordin (MP)
Birger Lahti (V)
Rickard Nordin (C)
Penilla Gunther (KD)
Maria Weimer (L)

Moderator: Willy Silberstein

Välkomna!
Se hela programmet här: Vattenfall Almedalen 2016. Se karta till Energihuset, Mellangatan 9, (bakom Donners hotell) Visby.


För ytterligare information kontakta:

Magnus Kryssare, pressekreterare, telefon: 076 769 56 07, e-post: magnus.kryssare@vattenfall.com
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln