Vattenfall gör sin största holländska vindinvestering hittills

Vattenfall har beslutat att investera drygt 2 miljarder SEK för att förnya och bygga ut den landbaserade vindkraftsparken Wieringermeer i Nederländerna. Det är Vattenfalls största investering hittills i vindkraft i Nederländerna.

Vattenfall kommer att byta ut de befintliga turbinerna till nya och större turbiner. Dessa har en samlad kapacitet på 180 Megawatt (MW) och förväntas tas i drift 2019. Vattenfall har dessutom förvärvat ett intilliggande utbyggnadsprojekt med en kapacitet på ytterligare 115 MW.

- Investeringen i Wieringermeer är ännu ett steg i ambitionen att utöka vår vindkraftsportfölj. Med den nya vindkraftsparken gör vi det möjligt för både företag och hushåll i Nederländerna att använda ren och förnybar el och därmed minska sin klimatpåverkan, säger Vattenfalls VD Magnus Hall.

Vindkraftsparken Wieringermeer beräknas vara färdigbyggd 2020 och ha en kapacitet på 295 MW, med en elproduktion på cirka 1 TWh (terawattimme). Det motsvarar elförbrukningen för cirka 250 000 hushåll.

- Nederländerna är en viktig marknad för Vattenfall, framförallt inom vind, sol och batterier. Wieringermeer-projektet visar på vår kompetens inom repowering och tack vare en god insats från vårt team, samarbetet med politiker och lokala intressenter, kan vi nu gå vidare med att bygga vår mest moderna landbaserade vindkraftsanläggning i Nederländerna, säger Gunnar Groebler, affärsområdeschef för vindkraft inom Vattenfall.

Wieringermeer kommer att byggas och drivas av Vattenfalls nederländska dotterbolag Nuon.

Fakta:

- I Nederländerna äger Vattenfall förutom merparten av Wieringermeer (295 MW) även bland annat den landbaserade vindkraftsparken Princess Alexia (122 MW) och den havsbaserade vindkraftsparken Egmond aan Zee (108 MW)
- Vattenfalls totalt installerade effekt i vindkraft i Nederländerna uppgår för närvarande till 349 MW, varav 241 MW landbaserad vindkraft och 108 MW havsbaserad vindkraft.

Informationen är av sådan art som Vattenfall är skyldigt att offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en Vattenfalls presschef Markus Friberg anlitad nyhetsbyrå för publicering den 27 oktober 2017 klockan 09.15 CET.


För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com 


Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln