Vattenfall vann upphandling om förnybar el till nordisk kund

Lantmännen har en stark hållbarhetsprofil och lever efter mottot ansvar från jord till bord. Nu väljer Lantmännen vattenkraft från Vattenfall till alla sina produktionsanläggningar i Norden.

Vattenfall levererar från och med den 1 januari, 2017, el från vattenkraft till Lantmännens 265 anläggningar i Sverige, Danmark, Finland och Norge med en sammanlagd volym om cirka 490 GWh per år. Avtalet gäller till och med år 2019.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Lantmännen har valt Vattenfall för sin elleverans i Norden. Vi har en bra och transparent produkt vilket Lantmännen, med höga krav på miljö och hållbarhet, tog stor hänsyn till och uppskattade, säger Branislav Slavic, chef Vattenfall Business Sales.

Avtalet innebär att Vattenfall levererar förnybar el till samtliga anläggningar i Norden. Huvudsakligen el från vattenkraft där en stor del kommer att vara miljödeklarerad enligt EPD.

Som ett av de ledande lantbruks- och livsmedelsföretagen har Lantmännen ett särskilt ansvar att utveckla lantbruket i en hållbar riktning.

– Vi arbetar för ett livskraftigt lantbruk och elen vi använder måste vara förnybar. Tio nordiska energibolag var med i upphandlingen och Vattenfall hade det bästa erbjudandet. De visade tydligt att de tar miljöfrågorna på största allvar, vilket var oerhört viktigt för oss, säger Olof Wogén, Director Group Risk Management, Lantmännen.

FAKTA:
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 27 000 svenska lantbrukare, och omsättningen är 37 miljarder kronor genom hela värdekedjan från jord till bord. Lantmännen har 10.0000 anställda och verksamheter i ett 20-tal länder. Några av koncernens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Korvbrödsbagarn, Schulstad, Finn Crisp och Bonjour.

Mer information:
www.vattenfall.se
www.lantmannen.com

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post:  heidi.stenstrom@vattenfall.com
Från
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:     facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:           twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln