Fördjupat samarbete stärker Uppsalas klimatprofil

Vattenfall har tillsammans med Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson tagit ännu ett stort kliv mot ett fördjupat samarbete i Fyrislund. Vattenfall ska leverera ca 40 GWh (gigawattimmar) fjärrvärme och fjärrkyla till de fyra företagen. Samarbetet är grundat i drivkrafterna hållbarhet, innovation och kostnadsoptimering.

I slutet av 1960-talet etablerade Pharmacia sin verksamhet i Fyrislund i Uppsala i syfte att utöka sin läkemedelstillverkning. Idag är de stora aktörerna i området Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson och de har sedan tidigare ett samarbete med Uppsala kommun i form av en gemensam vision om bland annat utvecklingen av energiförsörjningen i området.

-Det har varit en spännande resa att utveckla samarbetet med dessa kunder som önskat bli mer aktiva i energisystemet. Tillsammans kan vi ytterligare förstärka Uppsalas positiva klimatprofil och bibehålla stadens position som ledande klimatstad på världskartan, säger Ulrika Jardfelt, chef för Vattenfall Värme Sverige.

Avtalet innebär att Vattenfall levererar fjärrvärme och fjärrkyla motsvarande 40 GWh (jämförbart med hushållsel till 8000 hem) till Klövern, Thermofisher, Fresenius Kabi och Johnson & Johnson. Förutom fjärrvärmeleveransen innehåller avtalet möjligheter för kunderna att bidra med överskottsenergi och flexibilitet.

-Avtalet är skräddarsytt för de förutsättningar som finns i Norra Fyrislund. Vi arbetar sedan tidigare med en digitalisering av fjärrvärmeleveranser och för att göra denna nya typ av samarbeten möjliga. Utgångspunkten är områdets systemnytta, som kan uppnås genom att vi hjälper våra kunder att själva både övervaka och styra sin leverans av fjärrvärme och fjärrkyla, säger Ulrika Jardfelt.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']