Byggnader och järnvägsspår vid Barnhusviken i centrala Stockholm

Vattenfall – delårsrapport, januari-juni 2019

Finansiell utveckling , januari-juni 2019 

 •  Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 84 243 MSEK (75 035).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 295 MSEK (13 129).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 11 038 MSEK (9 750).
 •  Periodens resultat uppgick till 7 673 MSEK (7 125).

Finansiell utveckling, april-juni 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med 11% (10% exklusive valutaeffekter) till 34 691 MSEK (31 176).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 622 MSEK (3 770).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 2 869 MSEK (2 775).
 •  Periodens resultat uppgick till 1 253 MSEK (2 967).

Viktiga händelser, april-juni 2019 

 •  Ringhals 2 tillbaka i full drift efter ett generatorbyte.
 •  Påbörjad byggnation av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak (605 MW) i Danmark.
 •  Fortsatt återställningsarbete och utbetalning av ersättning till kunder efter stormen Alfrida.
 •  Tillåten avkastning för distributionsverksamhet i Sverige kraftigt reducerad 2020-2023.    
 •  Lansering av smarta laddlösningar för elfordon i Amsterdam.
 •  Hög efterfrågan vid emission av Vattenfalls första gröna obligation.  

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Klockan 09.00 idag, fredag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-juni 2019 vid en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Audiocast - Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2019 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']