Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2018 ”Ett fossilfritt liv inom en generation”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2018 är nu publicerad. Rapporten beskriver Vattenfalls fortsatta satsning på hållbara energilösningar och tillväxt inom förnybar produktion.

- Vattenfall har bestämt sig för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Under 2018 följde vi vår plan med fortsatt expansion inom fossilfria energislag, fortsatta samarbeten för att möta klimatförändringarna och satsningar på områden där elektrifiering ersätter fossila bränslen, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall i VD-ordet.

Bolagets helårsomsättning 2018 ökade med 16 procent till 156,8 miljarder SEK (135,1) med ett resultat efter skatt på 12,0 miljarder SEK, vilket är en ökning med 2,5 miljarder SEK. Lägre bolagsskatt bidrog positivt. Styrelsen föreslår en utdelning om 2 miljarder SEK. Sammantaget minskade det underliggande rörelseresultatet med 3,3 miljarder SEK till 19,9 miljarder SEK. Prissäkringar som Vattenfall gör för att säkerställa prisstabilitet över tid medförde att det stigande elpriset under året inte fick fullt genomslag i resultatet.

Stora investeringar
Vattenfall har beslutat om en investeringsplan för 2019-2020 på 56 miljarder SEK. Till största del kommer tillväxtinvesteringar ske i vindkraft. Vattenfall kommer också att investera i solkraft och nya affärsområden såsom decentraliserade energilösningar, energilagring och e-mobility.

Vattenfall gjorde rekordstora satsningar på elnäten under 2018, men ny svensk lagstiftning påverkar framtida investeringar. Vattenfalls kärnkraft slog nytt produktionsrekord och viktiga framsteg har gjorts inom förnybar energi i form av idrifttagen ny kapacitet och investeringsprojekt. Till exempel färdigställdes den havsbaserade vindkraftparken Aberdeen Bay (97 MW) i Skottland, med världens största turbinkapacitet i kommersiell drift (8,8 MW). Därtill vann Vattenfall budgivningen av Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (~700 MW) i Nederländerna, vilket kommer bli den första havsbaserade vindkraftsparken utan statligt stöd.

Vattenfall fortsätter samtidigt arbetet med att minska koldioxidutsläppen. I Berlin uppnåddes exempelvis målet att halvera koldioxidutsläppen till 2020 tre år i förväg. Därtill beslutade Vattenfall att investera i ett nytt värmeverk i Uppsala och sammanlagt ska 3,5 miljarder SEK investeras i produktionsanläggningar och nätinfrastruktur i Uppsala. Tillsammans med staden har Vattenfall åtagit sig att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2020 och bli helt koldioxidneutrala till 2030.

Läs mer om Vattenfalls verksamhet under 2018 och hur företagets strategi kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling:
Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning


För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10
e-post: press@vattenfall.com

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Väddnätfjäril

Vattenfall deltar i initiativ för att skydda och stärka naturen på vetenskaplig grund

Vattenfall ser ett behov av att vetenskapligt förankrade metoder tas fram för att skydda och stärka naturen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från kampanjen Super-soothing-sounds: Vattenfall-ingenjör viskar lugnande i örat på en man i en säng

Vattenfall lyfter framsteg mot en fossilfri framtid genom unik Spotifylista

Det finns en brist på lättillgänglig och lösningsinriktad information om vad som görs för att uppnå en fossilfri framtid. Därför släpper Vattenfall den både rogivande och faktaspäckade spell...

Läs hela artikeln