Vattenfall – delårsrapport, januari-september 2020

Finansiell utveckling, januari-september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 4% (-5% exklusive valutaeffekter) till 114 815 MSEK (120 181).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 802 MSEK (16 889).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 030 MSEK (19 715).
 • Periodens resultat uppgick till  1 989 MSEK (14 373).

Finansiell utveckling, juli-september 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 2% (0% exklusive valutaeffekter) till 35 375 MSEK (35 938).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 818 MSEK (3 594).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 743 MSEK (8 677).
 • Periodens resultat uppgick till 3 583 MSEK (6 700).

Viktiga händelser, juli-september 2020

 • Ovanligt hög hydrologisk balans pressar elpriserna i Norden.
 • Invigning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Deltagande i auktion för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg.
 • Tilldelningsprocessen för elnätskoncessionen i Berlin underkändes i andra instans. Efter kvartalsslutet erbjöd Vattenfall att sälja bolaget Stromnetz Berlin till delstaten Berlin.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerskap för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg utsedd till ny vd och koncernchef från och med 1 november.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Klockan 09.30 idag, tisdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-september 2020 vid en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Audiocast - Vattenfalls delårsrapport januari-september 2020 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2020 klockan 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

 

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar resultatet för 2020 den 4 februari

Vattenfall publicerar bokslutskommunikén med helårsresultatet för 2020 torsdagen den 4 februari klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 10.00 inleds en dire...

Läs hela artikeln