Vattenfall och TuuliWatti tecknar avtal om finsk vindkraftsproduktion

Vattenfall och TuuliWatti, Finlands största producent av vindkraft, har tecknat ett femårigt avtal om energitjänster som omfattar TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland.

Vattenfall ansvarar från och med 1 januari 2020 för prognostisering, elhandel och balansansvar för TuuliWattis hela vindkraftsproduktion i Finland. Det finska bolaget har för närvarande en installerad kapacitet på 441 MW och elproduktion år 2019 på 1,3 TWh, vilket motsvarade 20% av Finlands vindkraftsproduktion.

- Avtalet med TuuliWatti är helt i linje med Vattenfalls ambition att bli en ledande leverantör av energitjänster för förnybar el till företagskunder i Europa. Detta avtal är ett viktigt steg för Vattenfall i vår ambition att etablera en storskalig verksamhet för energitjänster inom vindkraft i Norden, säger Johan Hagsten, chef för Origination inom affärsområdet Markets.

Vattenfall erbjuder ett komplett utbud av energitjänster för producenter och stora konsumenter av förnybar el i alla nordiska och nordeuropeiska länder. Härigenom hjälper Vattenfall kunderna att utnyttja fördelarna med elmarknaden genom att ta den riskprofil som kunderna vill ha.

- Vattenfall erbjöd den mest kostnadseffektiva lösningen för att hantera vår balansrisk för vindproduktion. I avtalet ingår även en nyligen färdigbyggd vindkraftspark, 'Ii Viinamäki', vilken var den första vindinvesteringen i Finland som gjordes utan statligt stöd, säger Tuomas Candelin-Palmqvist, chef för TuuliWatti.

 

Om Vattenfall och företagets energimarknadstjänster:
Vattenfalls nordiska kunders vindtillgångar förvaltas från den nordiska elhandelsavdelningen i Stockholm, där företaget kombinerar omfattande erfarenhet från europeiska kraftmarknader med den senaste tillgängliga tekniken för att optimera värdeskapande på energiservicemarknaden och inom kortfristig elhandel. För närvarande har Vattenfall såväl elförsäljning som vattenkraftverk i Finland.

Om TuuliWatti:
TuuliWatti Oy är ett intresseföretag med industriell vindkraft som ägs av energibolaget St1 och
S Groups S-Voima. S-Voima ägs av SOK och regionala kooperativa företag. TuuliWatti grundades 2009 och är idag Finlands ledande aktör inom branschen och producerade 20% av Finlands totala vindkraftsproduktion 2019. TuuliWatti investerar i hög kompetens och den senaste vindkrafttekniken för att uppnå den mest kostnadseffektiva vindkraften. www.tuuliwatti.fi

Bildtext:
TuuliWattis senaste vindkraftpark, Ii Viinamäki, är den första vindkraftparken i landet som byggts utan statligt stöd. Den har också de högsta vindkraftverken I Norden med tornhöjd på 175 meter och rotordiameter på 150 meter.

För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln