Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Den 5 november tecknade Vattenfall AB en hållbarhetskopplad kreditfacilitet, en så kallad Revolving Credit Facility, på 2 miljarder euro, tillgänglig i flera valutor. Den nya kreditfaciliteten ersätter Vattenfalls befintliga och ej utnyttjade kreditfacilitet på 2 miljarder euro som tecknades 2014.

Den nya faciliteten som avser täcka Vattenfalls löpande finansieringsbehov har en löptid på tre år med en option på två ettåriga förlängningar. Detta möjliggör för Vattenfall att låna pengar med kort varsel om nödvändigt. Kostnaden för faciliteten är kopplad till Vattenfalls mål för utsläppsintensitet av koldioxidekvivalenter (CO2e).

Vattenfalls mål för utsläppsintensitet av CO2e till 2030 innefattar utsläpp enligt Scope 1 & 2 och har godkänts av Science Based Targets initiative1. Kostnaden för faciliteten är baserad på Vattenfalls framsteg för att nå detta mål. Kostnaden blir lägre om utsläppsintensiteten av CO2e är under en bestämd nivå och en premie måste betalas över en viss nivå.

– Detta är en viktig kreditfacilitet för Vattenfall som säkerställer vår finansiella flexibilitet. Länken till utsläppsintensitet av CO2e visar att hållbarhet är integrerat i hela vår organisation, inklusive finansieringsaktiviteter. Vi ser nu fram emot ett bra samarbete med bankerna, säger Johan Gyllenhoff, Head of Finance och Group Treasurer på Vattenfall.

Totalt medverkar femton banker i den nya kreditfaciliteten. Dessa utgör från och med nu Vattenfalls huvudsakliga bankrelationer.

Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., London Branch, Danske Bank, Handelsbanken, ING Bank N.V., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, MUFG, NatWest, Nordea, Rabobank, Royal Bank of Canada, Skandinaviska Enskilda Banken, Société Générale and Swedbank AB deltog i transaktionen som Mandated Lead Arrangers och Bookrunners.

Société Générale Corporate & Investment Banking har varit koordinator och dokumentationsagent.

Skandinaviska Enskilda Banken har varit facilitetsagent och hållbarhetsrådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Johan Gyllenhoff, Head of Finance and Group Treasurer, +46 (0)8 739 6513
Johan Sahlqvist, Head of Investor relations, +46 (0)8 739 7251
Vattenfalls pressavdelning, +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

1 Science Based Targets initiative är ett gemensamt samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och WWF. Samarbetet har utvecklat en metod som anger hur mycket och hur snabbt företag måste minska sina utsläpp av växthusgaser för att kunna infria målen i Parisavtalet. Scope 1 & 2 är utsläpp som avser direkta utsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av det rapporterande företaget samt indirekta utsläpp från inköpt energi.

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Väddnätfjäril

Vattenfall deltar i initiativ för att skydda och stärka naturen på vetenskaplig grund

Vattenfall ser ett behov av att vetenskapligt förankrade metoder tas fram för att skydda och stärka naturen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från kampanjen Super-soothing-sounds: Vattenfall-ingenjör viskar lugnande i örat på en man i en säng

Vattenfall lyfter framsteg mot en fossilfri framtid genom unik Spotifylista

Det finns en brist på lättillgänglig och lösningsinriktad information om vad som görs för att uppnå en fossilfri framtid. Därför släpper Vattenfall den både rogivande och faktaspäckade spell...

Läs hela artikeln