Vattenfall går med i First Movers Coalition för att bidra till snabbare utveckling av klimatsmart teknik

I dag den 4 november lanserades First Movers Coalition vid COP26 i Glasgow av USA:s utrikesdepartement och World Economic Forum. Vattenfall är en av initiativtagarna och som medlem åtar företaget sig att köpa in en större andel ny teknik som blir avgörande för möjligheterna att nå klimatneutralitet.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Se lanseringen av First Movers Coalition vid COP26 den 4 november med Vattenfalls vd Anna Borg, USA:s särskilda sändebud för klimatet John Kerry med flera.

– First Movers Coalition är ett brett samarbete mellan olika industrier för att skapa en stark efterfrågan på den nya teknik som krävs för att minska koldioxidutsläppen, särskilt från de sektorer som har störst svårigheter att göra detta, så kallade ”hard to abate sectors”. På så sätt kan vi se till att produkter av det här slaget når marknaden snabbare, något som kan bli avgörande för att vi ska nå 1,5-gradersmålet. Detta är helt i linje med Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, och jag tror att initiativet går en ljus framtid till mötes, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef.

first-movers-coalition_1920x680.jpg

USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry har tillsammans med World Economic Forum tagit initiativet till First Movers Coalition. Det inriktar sig på de åtta sektorer som i dagsläget står för över 30% av världens koldioxidutsläpp och som är i behov av ny teknik för att lyckas minska sina utsläpp. Under den första fasen omfattas fyra sektorer, och deltagande företag har åtagit sig att fram till 2030 göra åtaganden inom en eller flera av dessa sektorer.

Vattenfall har åtagit sig att:

  • Kräva av underleverantörer att de använder fossilfritt stål så att minst 10% av det stål som företaget köper in varje år är fossilfritt (t.ex. Hybrit-stål) från 2030.
  • Kräva av leverantörer av lastbilstransporter att 30% av de tunga och 100% av de medeltunga lastbilar som köps in ska vara lastbilar med lågt utsläpp från 2030.
  • Kräva att leverantörer av flygresor och flygtransporter ska byta ut minst 5% av sitt behov av konventionellt flygbränsle mot SAF (Sustainable Airline Fuels) och/eller använder framdrivningsteknik med låga utsläpp från 2030. SAF minskar växthusgasutsläppen under livscykeln med 85% eller mer jämfört med konventionellt flygbränsle.


Vattenfall har redan förbundit sig att minska CO2-utsläppen från våra affärsresor med flyg med 50% 2019–2022 och att göra Vattenfalls fordonsflotta fossilfri främst via elektrifiering.

– Vi lovar inte bara att köpa in en större andel produkter och tjänster med låga utsläpp utan vi samarbetar samtidigt med andra för att ta fram sådan teknik. Ett sådant exempel är samarbetet med SSAB och LKAB för att genom Hybrit-projektet ta fram fossilfritt stål och, som vi meddelade igår, med SAS, Shell och LanzaTech för att undersöka möjligheten till storskalig produktion av hållbart flygbränsle. Sammantaget ser vi stora affärsmöjligheter i att driva på omställningen till en fossilfri framtid, säger Anna Borg.

Läs mer om hur Vattenfall möjliggör ett fossilfritt liv inom en generation

Fakta

Grundande medlemmar av First Movers Coalition är:

A.P. Møller – Mærsk
Aker ASA
Agility
Airbus
Amazon
Apple
Bain & Company
Bank of America
Boston Consulting Group
Boeing
Cemex
Dalmia Cement (Bharat) Limited
Delta Air Lines
Deutsche Post DHL Group
ENGIE
Fortescue Metals Group
Holcim
Invenergy
Johnson Controls
Mahindra Group
Nokia
Ørsted
ReNew Power
Scania
SSAB Swedish Steel
Trafigura Group
Trane Technologies
United Airlines
Vattenfall
Volvo Group
Yara International
Western Digital
ZF Friedrichshafen AG

Fler åtaganden för övriga sektorer presenteras i början av 2022.
Läs mer på FMC:s webbplats

För mer information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef

Vattenfall på COP26: Kommer världen växla upp för att klara klimatutmaningen?

Vattenfall meddelade nyligen att man åtar sig att sträva mot att nå 1,5-gradersmålet och är därmed ett av få ledande energiföretag som har tagit detta avgörande steg.

Läs hela artikeln
Ett SAS-plan i luften

SAS, Vattenfall, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten att producera hållbart flygbränsle

Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech ska undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF) med LanzaJet-tekniken ”Alcohol to Jet”.

Läs hela artikeln
Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål – nu i linje med 1,5-gradersscenariot

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp.

Läs hela artikeln