Koncernledningen

Anna Borg, vd och koncernchef

Anna Borg

Anställd i Vattenfall sedan 2017 samt 1999–2015.

Född

1971.

Utbildning

Magisterexamen i ekonomi och statskunskap.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Gunnebo AB och Cellmark AB.

Tidigare befattningar

Finansdirektör, Vattenfall (2017–2020).

Chef för Business Area Markets, Vattenfall (2017).

Nordenchef på Klarna (2015–2017).

Chef för Business Division Sales Nordic, Vattenfall (2013–2015).

Chef för Business Division B2C Sales Europe, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Sales Nordic, Vattenfall (2009–2011).

Olika chefsbefattningar inom strategi, affärsutveckling och projektledning, Vattenfall (2003–2009).

Chef för strategi och affärsutveckling, Vattenfall Trading (1999–2003).

Relaterad information

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions