Koncernledningen

Anna Borg, vd och koncernchef

Anna Borg

Pressmeddelande 19 april 2021: Vattenfalls vd Anna Borg deltar i president Bidens klimattoppmöte

Mer om klimattoppmötet (på engelska)

Anställd i Vattenfall sedan 2017 samt 1999–2015.

Född

1971.

Utbildning

Magisterexamen i ekonomi och statskunskap.

Tidigare befattningar

Finansdirektör, Vattenfall (2017–2020).

Chef för Business Area Markets, Vattenfall (2017).

Nordenchef på Klarna (2015–2017).

Chef för Business Division Sales Nordic, Vattenfall (2013–2015).

Chef för Business Division B2C Sales Europe, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Sales Nordic, Vattenfall (2009–2011).

Olika chefsbefattningar inom strategi, affärsutveckling och projektledning, Vattenfall (2003–2009).

Chef för strategi och affärsutveckling, Vattenfall Trading (1999–2003).

Relaterad information

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör

Christian Barthélémy

Chef Human Resources

Helene Biström

Chef Business Area Wind