Koncernledningen

Anna Borg

Anna Borg

Anställd i Vattenfall sedan 2017 samt 1999–2015.

Född

1971.

Utbildning

Magisterexamen i ekonomi och statskunskap.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i Gunnebo AB.

Tidigare befattningar

Chef för Business Area Markets, Vattenfall (2017).

Nordenchef Klarna (2015–2017).

Chef för Business Division Sales Nordic, Vattenfall (2013–2015).

Chef för Business Division B2C Europe, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Sales Nordic, Vattenfall (2009–2011).

Olika chefsbefattningar inom strategi, affärsutveckling och projektledning, Vattenfall (2003–2009).

Chef för strategi och affärsutveckling, Vattenfall Trading (1999–2003).

Relaterad information

Tuomo Hatakka

Chef Business Area Heat

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation