Koncernledningen

Anna Borg, vd och koncernchef

Anna Borg

Anställd i Vattenfall sedan 2017 samt 1999–2015.

Född

1971.

Utbildning

Magister i ekonomi och statskunskap.

Andra uppdrag

Styrelseledamot i FAM och Ruter Dam.

Under 2023 hade Anna Borg inte några väsentliga aktieinnehav i företag med vilka Vattenfall har affärsförbindelser.

Tidigare befattningar

Finansdirektör, Vattenfall (2017–2020).

Chef för Business Area Markets, Vattenfall (2017).

Nordenchef på Klarna (2015–2017).

Chef för Business Division Sales Nordic, Vattenfall (2013–2015).

Chef för Business Division B2C Sales Europe, Vattenfall (2011–2013).

Chef för Sales Nordic, Vattenfall (2009–2011).

Olika chefsbefattningar inom strategi, affärsutveckling och projektledning, Vattenfall (2003–2009).

Chef för strategi och affärsutveckling, Vattenfall Trading (1999–2003).

Relaterad information

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör

Christian Barthélémy

Chef People & Culture

Helene Biström

Chef Business Area Wind