Mörk himmel över skogslandskap

Vattenfall på COP26: Kommer världen växla upp för att klara klimatutmaningen?

Vattenfall meddelade nyligen att man åtar sig att sträva mot att nå 1,5-gradersmålet och är därmed ett av få ledande energiföretag som har tagit detta avgörande steg. Nu är det dags för de länder som deltar i klimattoppmötet COP26 att komma överens om liknande åtgärder för att begränsa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet.

COP26 är ett mycket efterlängtat och viktigt steg i det internationella arbetet med att hantera de allvarliga risker som klimatförändringarna medför. Som  IPCC:s rapport från augusti visade är den globala uppvärmning som orsakats av människan utbredd och ökar snabbt i både hastighet och intensitet.

Klimattoppmötet COP26 äger rum i Glasgow den 1–12 november och Vattenfall kommer att vara på plats för att följa diskussionerna och delta i en rad olika event som anordnas i samband med förhandlingarna. Vattenfalls koncernchef Anna Borg deltar i ett högnivåmöte med ett panelsamtal den 4 november – se nedan för mer information.

annika-ramskold_1920x1080.jpg

Annika Ramsköld, Vattenfalls hållbarhetschef, leder Vattenfalls aktiviteter i Glasgow:

– Klimatfrågan står högst på vår dagordning, och i början av oktober meddelade Vattenfall att vi åtar oss att sträva mot att nå 1,5-gradersmålet – det mest ambitiösa scenariet i Parisavtalet. Det är glädjande att se att andra ledande industrier gör samma sak. Nu uppmanar vi alla världens regeringar och företag att följa det här exemplet. Det är med stor oro vi konstaterar att ländernas kombinerade åtaganden hittills inte verkar räcka för att ens komma i närheten av 1,5-gradersmålet. Världens ledare måste växla upp i sitt klimatarbete. Det är något alla är medvetna om, säger Annika Ramsköld.

Viktiga beslut måste fattas

Många viktiga frågor behöver lösas under COP26. Det som framför allt krävs är mer ambitiösa individuella mål för varje land när det gäller att minska växthusgasutsläppen på ett sätt som gör det möjligt att nå 1,5-gradersmålet. Dessutom måste ett slutgiltigt beslut fattas kring den allra sista delen av den så kallade regelbok som antogs under klimatmötet i Katowice 2018. I den delen beskrivs ramverket för hur målen i Parisavtalet ska kunna nås. Det skulle bana väg för en utökad användning av prissättning för fossila bränslen på global nivå. Klimatrelaterad finansiering på internationell nivå blir även det en viktig fråga under COP26 – särskilt eftersom målet om att gemensamt stödja utvecklingsländerna med 100 miljarder US-dollar per år till år 2020 inte helt och hållet har uppnåtts.

Visar att tydliga åtgärder vidtas

Vattenfall har under lång tid visat sitt stöd för UNFCCC, FN:s klimatorganisation som ligger bakom COP-mötena och målen i Parisavtalet.

– För oss är COP26-mötet ett bra tillfälle att visa lagstiftare och andra intressenter hur vi vidtar tydliga åtgärder för att dra vårt strå till stacken i det gemensamma arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, och hur våra nya, ambitiösa klimatmål för 2030 och 2040 avspeglas i vår affärsstrategi och i all vår verksamhet, säger Annika Ramsköld.

Vattenfall är engagerade i en rad aktiviteter under COP26. Några exempel:

Torsdagen den 4 november deltar Vattenfalls koncernchef Anna Borg i lanseringen av First Movers Coalition, ett initiativ som syftar till att öka efterfrågan från företag på nya hållbara tekniker och på så sätt också få den tekniska utvecklingen att gå snabbare. Redan i slutet av september träffade Anna Borg John Kerry, USA:s klimatsändebud, för att diskutera just den här frågan.

Den 6 november representerar Andreas Regnell, Vattenfalls strategichef, HYBRIT i ett panelsamtal som EU-kommissionen bjudit in till, medan Annika Ramsköld talar vid flera event, bland annat ett högnivåmöte om klimatförändringarna den 9 och 10 november.

HYBRIT är det svenska initiativet för att skapa en helt fossilfri värdekedja från gruva till färdigt stål med hjälp av vätgas. HYBRIT ägs gemensamt av Vattenfall, SSAB och LKAB.

Sociala medier

Följ oss i sociala medier för att få veta mer om Vattenfalls engagemang under COP26.

@VattenfallGroup | Twitter
Vattenfall | LinkedIn

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Lekgrus läggs ut i Kungsådran

Vattenfall återställer lekplats för havsöringen i Älvkarleby

För att stärka beståndet av havsöring och gynna den biologiska mångfalden har Vattenfall i samarbete med länsstyrelsen och Sportfiskarna förbättrat lekområdena i Kungsådran i Nedre Dalälven.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverkspylon under konstruktion

Vattenfall ska halvera leverantörskedjans utsläpp

Vattenfall ökar fokus på leverantörskedjans påverkan och nu ska utsläppen från varor och tjänster halveras fram till 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']