Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge. För Vattenfall har trenden varit tydlig. Att vi talar om framsteg för klimatet är ingen tillfällighet.

- Jag känner mig trygg i att Vattenfalls strategiska inriktning – att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation – är rätt. Det är inte vår hållbarhetsstrategi, det är vår affärsstrategi. Och den är hållbar. Det är kring den vi ska hitta och skapa framtidens affärsmodeller, säger Vattenfalls VD och koncernchef Anna Borg i sitt förord.

Bolagets helårsomsättning 2020 minskade med 5 procent till 158,8 miljarder SEK (166,4) med ett resultat efter skatt som sjönk till 7,7 miljarder SEK, från 14,9 miljarder SEK, vilket främst förklaras av nedskrivningar kopplade till det tyska kolkraftvärmeverket Moorburg. Styrelsen föreslår en utdelning om 4,0 miljarder SEK. Det underliggande rörelseresultatet ökade något till 25,8 miljarder SEK, från 25,1 miljarder SEK.

Stora investeringar
Vattenfall har beslutat om en investeringsplan för 2021-2022 på 57 miljarder SEK. Tillväxtinvesteringar uppgår till 32 miljarder SEK där den största andelen planeras investeras i vindkraft. Vattenfall kommer också att investera i elnät och utbyggnad av fjärrvärmeverksamheten. Övriga tillväxtinvesteringar inkluderar laddinfrastruktur, sol- och batteriprojekt, decentraliserade energilösningar och Hybrit-projektet.

Nya mål till 2025

Vattenfalls nya strategiska mål för 2025 syftar till att uppnå bolagets finansiella och hållbarhetsmässiga åtaganden. Dels handlar de om att driva utvecklingen av smarta lösningar med kunder och partners, säkerställa en fossilfri energiförsörjning, bedriva en högpresterande verksamhet samt motivera och stärka företagets medarbetare.

Vattenfall fortsätter att fasa ut återstående fossila kraftverk enligt en tydlig handlingsplan. Dessutom görs omfattande investeringar i förnybar energi och utveckling av ny teknologi för att leda övergången till fossilfrihet. Samarbetet med partners för att fasa ut fossila bränslen i sektorer som transport och industri genom att använda fossilfri el intensifieras.

Läs mer om Vattenfalls verksamhet under 2020 och hur företagets strategi kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling här
 

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10

e-post: press@vattenfall.com

Se även

Väddnätfjäril

Vattenfall deltar i initiativ för att skydda och stärka naturen på vetenskaplig grund

Vattenfall ser ett behov av att vetenskapligt förankrade metoder tas fram för att skydda och stärka naturen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från kampanjen Super-soothing-sounds: Vattenfall-ingenjör viskar lugnande i örat på en man i en säng

Vattenfall lyfter framsteg mot en fossilfri framtid genom unik Spotifylista

Det finns en brist på lättillgänglig och lösningsinriktad information om vad som görs för att uppnå en fossilfri framtid. Därför släpper Vattenfall den både rogivande och faktaspäckade spell...

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln