Forsmark

Nytt rekord för Forsmarks elproduktion

2022 blev ett rekordår för Forsmark. Aldrig tidigare har så mycket el producerats på kärnkraftverket, som är Sveriges största elproducent.

25 545 791 MWh – så lyder det nya produktionsrekordet. Enklare uttryckt handlar det om drygt 25,5 TWh vilket utgör närmare en femtedel av Sveriges elbehov. Samtliga tre reaktorer har haft bra produktionsår, och för reaktorn Forsmark 2 handlar det om det bästa året sedan starten i början på 1980-talet. Även Forsmark 3 visar höga siffror.

– Vi gör ett fantastiskt bra resultat. Den provdrift på högre effektnivå som vi inledde i höstas på Forsmark 1 fortsätter i vår, när vi fått klart med nödvändiga tillstånd. Det gör att vi räknar med att fortsätta bidra på ett kraftfullt sätt till Sveriges elförsörjning, säger Forsmarks vd Björn Linde.

År 2022 landar Forsmarks tillgänglighet på över 90 procent. Tillgängligheten är ett mått på hur stor del av tiden som anläggningen producerar för fullt.

– Våra anläggningar är välskötta och våra medarbetare bidrar varje dag till att vi kan leverera fossilfri el med hög tillgänglighet till samhället, säger Torbjörn Wahlborg som är chef för Vattenfalls elproduktion i Norden.

Fakta om Forsmark

  • Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk och togs i drift på 1980-talet.
  • Forsmarks tre reaktorer tillför tillsammans lika mycket el som tre städer av Stockholms storlek förbrukar. Årsproduktionen är lika stor som en tredjedel av hela landets elförbrukning för bostäder och service inklusive sjukhus, skolor samt handel och hotell, mm.
  • På Forsmark jobbar cirka 1 150 personer.

Läs mer här om Forsmarks produktionshistorik

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Josef Nylén, Forsmarks presschef, 0173-821 00

Se även

Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln
Ringhals från ovan

Vattenfall tar viktiga steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall startade i juni 2022 en förstudie kring små modulära reaktorer (SMR) i anslutning till Ringhals kärnkraftverk.

Läs hela artikeln
Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg lämnar Vattenfall

Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets, Anna-Karin Stenberg, kommer att lämna Vattenfall under andra halvåret 2023.

Läs hela artikeln