Vattenfall och fyra ledande energiföretag bildar Sveriges EnergiCert!

Tillsammans lanserar Vattenfall, Fortum, E.ON, Uniper och Jämtkraft nu EnergiCert. Ett riktat stöd till energiföretag för att hantera och förebygga -cyber säkerhetsincidenter.

EnergiCert* ska vara energibranschens samlande kraft för ett riktat stöd till energiföretag med hot- och sårbarhetsinformation och skapa en lägesbild för cybersäkerhet inom branschen. EnergiCert ska också skapa möjlighet för energiföretag att få tidiga varningar, kunna få stöd med incidenthantering och återställning. Initiativet sker genom fem grundande företag, men siktet är inställt på att skapa möjligheter för hela energibranschen. Ägandet placeras därför i en stiftelse för att undvika direkta beroenden till de fem grundande företagen och skapar en kraft för energiföretagen. Arbetet är i gång med organisation, leverantörsval och förberedelser för att anställa en verkställande direktör har inletts. Tidigt i höst kommer vi utse en driftig vd med bakgrund inom cyberhot och gärna med bred erfarenhet av en eller flera SOC-tjänster (Security Operation Center).

Vid frågor kontakta Vattenfalls Pressavdelning, tel 08-739 50 10, press@vattenfall.com

* EnerigCert har uppgiften att stötta energibranschen i arbetet med att hantera och förebygga cyber-incidenter. 
CERT står för Computer Emergency Response Team.

Se även

Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall InCharge vinner europeiskt anbud för installation av 22 000 laddningspunkter i Nederländerna

Den offentliga laddningsinfrastrukturen i Nederländerna får ett stort uppsving under de kommande åren. Det då Vattenfall InCharge kommer att installera inte mindre &au...

Läs hela artikeln