Vattenfall och RWE slutför avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone

Vattenfall har idag slutfört avyttringen av Norfolk Offshore Wind Zone till RWE. Den överenskomna köpeskillingen uppgår till motsvarar 963 miljoner GBP. 

Affären säkerställer fortsatt utveckling av Norfolk Zone som kommer att producera ren energi för över fyra miljoner hem över hela Storbritannien. Vattenfall kommer att redovisa en realisationsvinst från transaktionen, det exakta beloppet kommer att kommuniceras i den kommande delårsrapporten för januari–mars 2024.

Norfolk Offshore Wind Zone består av tre vindkraftsparker – Norfolk Boreas, Norfolk Vanguard West och Norfolk Vanguard East och kommer med sina 4,2 GW att bli en av de största havsbaserade vindkraftsprojekten i världen. Fortsatt samarbete med viktiga leveranspartners och med lokala företag i East Anglia kommer att leda till en smidig övergång av arbete från Vattenfall till RWE i takt med att zonen utvecklas.

Vattenfalls fortsatta verksamhet i Storbritannien består bland annat av 1,1 GW installerad vindkraftskapacitet till havs och på land – den flytande havsbaserade vindkraftsparken Muir Mhor på 798 MW som är under utveckling tillsammans med vår JV-partner Fred Olsen Seawind, plus en pipeline på cirka 1,5 GW landbaserade vindkraftsprojekt samt värmenät under uppbyggnad i tre större städer i Storbritannien.

För ytterligare information, kontakta:
Tim Dunford, Director, pressansvarig Storbritannien, +44 7785 552 666, tim.dunford@vattenfall.com

Se även

Vattenfallmedarbetare som står framför solpaneler

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning 2023: Fortsatt arbete för fossilfrihet

Vattenfalls års- och hållbarhetsredovisning för 2023 har ett särskilt fokus på havsbaserad vindkraft och ny kärnkraft – nödvändiga faktorer för energiomställningen och Vattenfalls fortsatta ...

Läs hela artikeln
Landbaserad vindkraftspark

Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojekt får miljötillstånd

De intilliggande vindkraftsparkerna Norrbäck och Pauträsk som tillsammans utgör Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftsprojekt har fått ett slutgiltigt miljötillstånd.

Läs hela artikeln
Ingela Hålling

Vattenfall tar över ansvaret för Husqvarna Sveriges högspänningsanläggningar

Vattenfall och Husqvarna Group har ingått ett långsiktigt samarbetsavtal om att Vattenfall med sin Power-as-a-Service lösning ska äga, driva och förvalta Husqvarnas befintliga infrastruktur ...

Läs hela artikeln