FN:s hållbarhetsmål

Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.

Baserat på vår väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops, identifierade Vattenfall 2016 de sex mål som är mest relevanta för företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. Våra senaste väsentlighetsanalyser, inklusive för 2018 och 2020, har bekräftat dessa sex prioriterade FN-mål för hållbar utveckling.

Mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling är en uppmaning till handling för att främja välstånd samtidigt som planeten skyddas.

Våra prioriterade FN-mål

7

Hållbar energi för alla

9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

11

Hållbara städer och samhällen

12

Hållbar konsumtion och produktion

13

Bekämpa klimatförändringen

17

Genomförande och globalt partnerskap

Vattenfall påverkar också flera andra mål lokalt (till exempel mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald) eller via leverantörer (till exempel mål 6: Rent vatten och sanitet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och mål 10: Minskad ojämlikhet).

Hur ska Vattenfall nå de sex prioriterade hållbarhetsmålen?

MÅL 7: Hållbar energi för alla, är det som vårt strategiska mål ”Ledande inom hållbar användning”, handlar om. Vattenfall bidrar till exempel via initiativ som Miljövarudeklaration (EPD) och Livscykelanalys (LCA) som visar kunderna hur elen och värmen de köper från Vattenfall påverkar miljön.

Vattenfall utvecklar nya produkter som gör det möjligt för kunderna att producera sin egen energi (solkraft, värmepumpar) och till och med sälja energin till Vattenfall eller andra kunder (PowerPeers). I Nederländerna har Vattenfall gått med i initiativet Energy Poverty. Tillsammans med försäkringsbolag och flera städer och kommuner som Amsterdam och Almere hittar Vattenfall lösningar som förhindrar att kunder hamnar i skuldfällor.

Mål 7 innefattar också en förbättring av energieffektiviteten. Vattenfall erbjuder sina kunder råd om hur de kan spara energi i sina hem eller verksamheter genom att använda mer effektiv teknik. Vi överträffade vårt interna energieffektivitetsmål på 1 000 GWh i årlig besparing för perioden 2016–2020 med ytterligare 40 GWh.

MÅL 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Vattenfall har tagit initiativ till flera nya partnerskap och projekt, som till exempel samarbeten med energiintensiva industrier som SSAB/LKAB, och Northvolt. Vattenfalls investeringar i e-mobilitet, med allt från äldre partnerskapsbaserade initiativ som Roadmap Sweden, Elbilsupphandlingen och Nollzon till det nya InCharge-nätverket speglar Vattenfalls ambition att driva och bidra till utvecklingen på ett tydligt sätt.

MÅL 11: Hållbara städer och samhällen. Vattenfalls samarbete med Uppsala är ett bra exempel på hur vi samarbetat med en stad för att nå ett gemensamt klimatmål (klimatprotokollet var helt unikt, och i stor utsträckning före sin tid – det har nu följts av ett förnyat samarbetsavtal), investerat i infrastruktur (elektricitet, fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, avfallsförbränning, fjärrkyla, laddningslösningar för e-mobilitet) och hur vi arbetat tillsammans med olika aktörer och kunder i städerna.

Projektet 100 % Renewable (i Sverige) och även studierna som Vattenfall genomförde för Tyskland och Nederländerna har varit ett bra underlag för diskussioner med olika aktörer (städer, politiker etc.) om hur vi ska genomföra och optimera övergången till 100 % förnybar energi.

Målet innefattar också att ”skydda världens kulturarv och natur”, vilket reflekteras i Vattenfalls samarbete med lokala aktörer som Pen y Cymoedd, samefolket, och sorberna i östra Tyskland.

MÅL 12: Hållbar konsumtion och produktion, går hand i hand med vårt syfte och våra strategiska mål. Hela vår plan för minskade koldioxidutsläpp handlar om hållbar produktion, och om hur vi ska hjälpa våra kunder och partners att använda energi på ett hållbart sätt och själva producera hållbar energi.

Våra vindkraftverksinitiativ, konverteringen av brunkolsanläggningen Klingenberg till gas, kunderbjudanden som EnergyWatch och värmepumpar, tydliga produktdeklarationer som EPD och LCA, olika samarbeten med leverantörer och kunder och tillströmningen av energiintensiva industrier som till exempel datacenter till Sverige från länder med en högre andel fossila bränslen i elproduktionen, vittnar om vårt engagemang och framgångarna det lett till.

Mål 12 berör också effektiv resursanvändning, minskning av farliga kemikalier, avfall och utsläpp till luft och vatten. Vattenfall började ersätta sina kreosotstolpar inom Distribution mot nya moderna stolpar. Inom branschen pågår diskussioner och undersökningar om kemikalie- och avfallshantering kopplat till den cirkulära ekonomin.

MÅL 13: Bekämpa klimatförändringarna. Vårt fokus och vårt syfte – Power Climate Smarter Living – är helt i linje med det här målet. Vattenfall är engagerade i åtgärder som gynnar klimatet och i övergången till förnybar energi genom bland annat initiativen 100% Renewable, 100% Energiewende och 100% renewable NL.

På övergripande europeisk nivå deltar Vattenfall i olika diskussioner om hur den europeiska handeln med utsläppsrätter ska förbättras, hur vi ska bryta beroendet av fossila bränslen samt om hållbar biomassa etc.

MÅL 17: Genomförande och globalt partnerskap. Stora samarbeten är på många sätt en förutsättning för att vi ska nå målen, eftersom vi behöver storskaliga mål för att kunna påverka globalt. Vattenfall har intensifierat samarbetet med andra aktörer, bland annat när det gäller elektrifiering av transportsektorn och andra industrier, byggandet av vindkraft (bland annat genom att hitta investerare och samarbeta inom Eurowind för att hitta gemensamma hållbarhetskriterier och effektivisera planering, konstruktion och drift etc.) och att ge våra kunder hållbara produkter i samarbete med till exempel Brainheart och Varmt & Skönt i Sverige, samt att hjälpa våra större kunder att uppnå en hållbar produktion (till exempel HYBRIT:branschsamarbete och Northvolt: batteriproduktion).

Relaterad information

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Tekniker i säkerhetskläder klättrar på ett rotorblad till en vindturbin

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Vy över frusen vattenyta

Läs Vattenfalls avsiktsförklaring gällande slaveri och människohandel.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.