Vårt samhällsansvar

Vi är en del av, och en partner till, samhället i stort. 

Vi påverkar samhället på social, miljömässig, ekonomisk, lokal och global nivå. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att förstå vår påverkan och hantera den i syfte att maximera det positiva och minimera det negativa.

Samverkan med intressenter

Genom en aktiv samverkan med våra intressenter strävar vi efter att förstå vilka förväntningar de har på oss.

Vår leveranskedja

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja och i vårt samarbete med leverantörerna.

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Close-up of a child with dark hair and a plaid shirt

Se även

Two technicians climbing a Kliegers Flak wind turbine.

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

A laptop, a pile of papers and a mobile phone on a table

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

A worm's eye view of treetops

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.