Vårt samhällsansvar

Vi är en del av, och en partner till, samhället i stort. 

Vi påverkar samhället på social, miljömässig, ekonomisk, lokal och global nivå. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på att förstå vår påverkan och hantera den i syfte att maximera det positiva och minimera det negativa.

Samverkan med intressenter

Genom en aktiv samverkan med våra intressenter strävar vi efter att förstå vilka förväntningar de har på oss.

Vår leveranskedja

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja och i vårt samarbete med leverantörerna.

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar alla internationellt erkända avtal om mänskliga rättigheter.

Pojke med svart hår tittar in i kameran

Initiativ inom leveranskedjan

Vi anser att partnerskap och samarbeten erbjuder de största möjligheterna till positiv påverkan, och det är därför vi deltar i ett antal initiativ.

En rättvis omställning

I vår omställning till ett fossilfritt samhälle strävar vi efter att minimera negativ påverkan och skapa fördelar för berörda intressenter.

Två medarbetare i Vattenfalls värmeverksamhet tittar på en bärbar dator

Se även

Tekniker i säkerhetskläder klättrar på ett rotorblad till en vindturbin

Hållbarhetsrankningar är en allt viktigare fråga för investerare.

Laptop och papper på ett skrivbord

Hållbarhetspolicyn och styrningsåtgärder ingår i vårt ledningssystem.

Ett bi på en gul blomma framför solpaneler

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.