Upptäck hur vi förändrar flygindustrin i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Vi tar hållbart flygbränsle till nästa nivå

Ett barn som tittar på ett plan på en flygplats

Tillsammans med Shell, LanzaTech och SAS undersöker vi möjligheten att framställa elektrobränsle – ett flygbränsle med låga utsläpp som tillverkas av fossilfri elektricitet och återvunnen koldioxid från fjärrvärme. Det är en stor förändring mot att använda ny fossil råvara i tillverkningsprocessen och ett sätt att hjälpa människor att flyga i framtiden.

– Hållbart flygbränsle har den största potentialen att minska flygsektorns utsläpp. Vi måste samarbeta redan idag, inom hela flygbranschens ekosystem, för att driva på utvecklingen av den teknik och infrastruktur som är nödvändig för att kunna framställa hållbart flygbränsle i den skala som krävs för att flygsektorn ska kunna nå nettonollutsläppsmålet fram till 2050. Jag ser därför verkligen fram emot detta samarbete där vi kan undersöka ännu ett sätt att framställa hållbart flygbränsle, säger Anna Mascolo, vd för Shell Aviation.

På väg mot ett mer hållbart resande

Målet med samarbetet med Shell, LanzaTech och SAS är en ny produktionsanläggning som kan framställa 50 000 ton hållbart syntetiskt flygbränsle (sustainable aviation fuel, SAF) om året. Detta är möjligt tack vare LanzaTechs ”Alcohol to Jet”-teknik, som innebär att man kan producera elektrobränsle med fossilfri elektricitet och återvunnen koldioxid.

Tekniken har utvecklats av LanzaTech och det amerikanska energidepartements Pacific Northwest National Laboratory (PNNL). Den nya produktionsanläggningen skulle kunna förse SAS med upp till 25 procent av bolagets globala behov av hållbart flygbränsle runt 2030.

Ljusa utsikter

Ett flygplan

Projektet ser väldigt lovande ut och alla partnerföretag har kommit överens om att utföra djupgående analyser av resultaten. Målet är en ny produktionsanläggning för elektrobränsle någon gång runt 2026–2027.

– Flygsektorn står inför enorma utmaningar när det gäller att skaffa fram tillräckligt mycket hållbart flygbränsle. Projektet är startskottet för att producera tillräckliga volymer, och återanvändning av koldioxid och fossilfri kraft innebär en storskalighet som tidigare varit helt otänkbar. Vi måste betrakta koldioxiden på ett helt nytt sätt, och kombineras den med fossilfri el uppstår möjligheten att bygga upp en ny klimatsäker framtid för oss alla, säger Jennifer Holmgren, koncernchef för LanzaTech.

Det här är en fantastisk start på vägen mot ett mer hållbart resande. Men det är inte de enda goda nyheterna när det gäller hållbara flyg.

Fossilfria flyg från en fossilfri flygplats

Flygplatsinteriör

Vi har även inlett ett forskningssamarbete med LFV i Sverige, för att ta ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor. Syftet med forskningen är att gemensamt utforma en fossilfri flygplats.

– Vi vill tillsammans med LFV hitta lösningar och installera laddinfrastruktur för att det ska bli möjligt att helt gå över till eldrivna fordon – till, från och inom flygplatsområdet och på sikt även för eldrivna flygplan. Andra lösningar kan vara installation av solcellsanläggningar och batterilager som ger snabb tillgång till ström när kunden behöver den, säger Maria Lindberg, chef för Vattenfall Network Solutions i Sverige.

Se även