Kärnkraft

Vägen till ny kärnkraft

Kärnkraft är en viktig del av den fossilfria energimixen i Sverige och får allt större betydelse i takt med samhällets ökande elbehov. Vattenfall vill investera i ny kärnkraft liksom i andra fossilfria kraftslag.

Här kan du ta del av uppdateringar om hur arbetet fortskrider, fakta om kärnkraftsutveckling generellt och våra kärnkraftsrelaterade pressmeddelanden och nyheter.

Nästa steg mot utveckling av ny kärnkraft

Hösten 2023 besökte Vattenfall en rad utvalda länder och bolag där det byggs ny kärnkraft.

Alla steg på vägen till ny kärnkraft

Grafik som visar de olika stegen på vägen till ny kärnkraft

Se bilden i större format

Mer om ny kärnkraft

Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall

Vattenfall tar nästa steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall tar nu nästa steg i arbetet för att möjliggöra ny kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade leverantörer av små modulära reaktorer (SMR) har Vattenfall beslutat att gå vidare ...

Läs hela artikeln
Förstudien presenterades av Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Moderator var Anja Alemdar, ansvarig för samhällskontakter.

Vattenfall presenterar nästa steg för ny kärnkraft

På måndagen den 19 februari presenterade Vattenfall de viktigaste resultaten av förstudien kring ny kärnkraft samt nästa steg i processen. Här finns en inspelning från det webbsända seminari...

Läs hela artikeln
Desirée Comstedt, ansvarig för utvecklingen av ny kärnkraft på Vattenfall

Detta behövs för att Vattenfall ska kunna bygga ny kärnkraft

När kan det bli ny kärnkraft Sverige och vad behövs mer för att det ska bli verklighet? Se Desirée Comstedt, ansvarig för utvecklingen av ny kärnkraft på Vattenfall intervjuas i detta avsnit...

Läs hela artikeln
Natur vid Ringhals

Vattenfall ansöker om ny detaljplan för kärnkraft på Väröhalvön vid Ringhals

Vattenfall ansöker nu hos Varbergs kommun om ändrad detaljplan för att möjliggöra byggnation av nya reaktorer på Väröhalvön.

Läs hela artikeln
Tre visualiseringar av små modulära reaktorer gjorda av Gottlieb Paludan Architects som förslag till design av SMR:er inom ramen för förstudien för Nucelerate West

Modulära kärnreaktorer – nästa stora energikälla

Modulära kärnkraftreaktorer väntas spela en central roll i energiomställningen när de fossila bränslena börjar fasas ut som energikälla världen över. Men är små bättre än stora? Och när kan ...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Se webbinarium om kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln

Finland öppnar slutförvar för använt kärnbränsle

Anläggningen beräknas kunna ta emot sin första leverans av använt kärnbränsle inom några få år och blir därmed först i världen i sitt slag.

Två medarbetare i en tunnel i anläggningen för slutförvar av använt kärnbränsle. Foto: Posiva

Se även

Ett förslag på design av SMR-byggnader. Byggnaderna är utformade som stora enkla volymer med sluttande gröna tak

Vattenfalls plan för ny kärnkraft vid Ringhals kärnkraftverk.

Ringhals. Foto: Malin Arnesson

Vi bjuder in myndigheter till ett inledande samrådsmöte om ny kärnkraft på Väröhalvön.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.