Vägen mot ett fossilfritt liv

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Världen är i akut behov av förändring och att hitta alternativa sätt att producera el och värme.

För att vi ska kunna bli fossilfria måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp och därmed sina koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan. Målet är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska nå nettonollutsläpp år 2040*. För att lyckas med detta samarbetar vi med våra kunder, partner, myndigheter och städer. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

*Vattenfall följer Science Based Targets-initiativets krav för kraftindustrin när vi refererar till netto noll. I praktiken innebär detta att

  • minska CO2e-intensiteten i Scope 1+2 till 9 g/kWh (en minskning på över 90 %)
  • minska alla Scope 3-utsläpp med minst 90 %
  • neutralisera återstående utsläpp med koldioxidinfångning

Koldioxidintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500


Koldioxidintensitet i samband med el- och värmeproduktion beskriver hur mycket koldioxid (CO2) som släpps ut vid produktion av en kilowattimme el eller värme. På grund av avyttringen av Heat Berlin-verksamheten uppdateras för närvarande värdena baserade på referensåret 2017.

Färdplan för koldioxid

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser i stort sett halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås under andra hälften av århundradet*.

Diagrammet visar utvecklingen av Vattenfalls egen utsläppsintensitet över tid samt vårt åtagande att minska utsläppen i framtiden.

Alla återstående utsläpp neutraliseras via koldioxidinfångningsmetoder som avskiljning och lagring av koldioxid med bioenergi eller motsvarande högkvalitativa certifikat.

Vår väg till fossilfrihet

Vi vägleds av klimatvetenskap i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen, och vi ser till att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi fasade ut brunkol 2017 och kommer att fasa ut stenkol senast 2030 på vår resa mot nettonollutsläpp 2040.

Fossilfria framsteg

Läs mer om hur vi hjälper samhället att bryta sig loss från fossila bränslen.

Hållbar produktion

För att förverkliga målet om ett fossilfritt liv förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart.

Vindkraftverk och solceller
Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls nya månatliga nyhetsbrev. Varje nummer belyser ett nytt brännande ämne inom fossilfri energi och hållbarhet. 

Läs mer och anmäl dig här

Vill du veta mer?

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraft miljön?

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Hur klimatsmart är tillverkningen av elbatterier?

Relaterad information

Batterilagring i vindkraftparken

Energilagring och nätstabilitet är viktiga frågor i den nya energivärlden.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.