Vägen mot ett fossilfritt liv

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Världen är i akut behov av förändring och att hitta alternativa sätt att producera el och värme. 

För att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan. Vi på Vattenfall samarbetar med kunder, partners, myndigheter och städer för att bli fossilfria inom en generation. Målet är klimatneutralitet för vår egen, för våra leverantörers och för våra kunders verksamhet. Vi kallar detta vår plan för minskning av koldioxidutsläpp.

Vår väg till frihet från fossila bränslen

Brunkol och stenkol passar inte längre in i vår strategi. Genom att vi avyttrade vår brunkolsverksamhet minskade vi våra årliga koldioxidutsläpp från 84 till 23 miljoner ton.

Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Vattenfalls mål är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500
En flicka på en klippa

Det finns lösningar för barns klimatoro

Vår undersökning visar att av alla stora globala utmaningar upplever barn att klimatförändringar och klimatrelaterade naturkatastrofer är de två största orosmolnen idag. I åldern 12–16 är man nästan lika orolig för klimatförändringar som man är för terrorattacker och mobbing i skolan. För att motverka barns oro lyfter vi på Vattenfall fram våra lösningar som kan göra det möjligt att leva fossilfritt och klimatsmart inom en generation. Den unga generationen ska bara behöva bekymra sig över små saker. Inte över klimatförändringar.

Hållbar produktion

För att förverkliga målet om ett fossilfritt liv förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vill du veta mer?

Vindkraftverk i den havsbaserade parken DanTysk

Hur påverkar vindkraftverk miljön?

Hur klimatsmart är tillverkningen av elbatterier?

Medarbetare på Distribution vid elledningar i Randijaur

Vilka miljöhot finns med kärnkraft?

Relaterad information

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.