Vägen mot ett fossilfritt liv

Storskaliga förändringar är på gång.

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Världen är i akut behov av förändring och att hitta alternativa sätt att producera el och värme.

För att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp och därmed sitt klimatfotavtryck längs hela värdekedjan. Målet är klimatneutralitet för vår egen, för våra leverantörers och för våra kunders verksamhet. För att lyckas med detta samarbetar vi med våra kunder, partners, myndigheter och städer. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

Vad händer i Vita huset?

Vattenfalls vd Anna Borg talade om innovationer inför 40 världsledare på Leaders Summit on Climate.

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Vår väg till frihet från fossila bränslen

Brunkol och stenkol passar inte längre in i vår strategi. Genom att avyttra vår brunkolsverksamhet 2016 och fasa ut stenkolstillgångar har vi minskat vi våra utsläpp till omkring 12 miljoner ton.

Plan för minskning av koldioxidutsläpp

Vattenfalls mål är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500

Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher och användningsområden kan vi bidra till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg samtidigt som klimatpåverkan minimeras.

Hållbar produktion

För att förverkliga målet om ett fossilfritt liv förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vill du veta mer?

Hur påverkar vindkraft miljön?

Hur klimatsmart är tillverkningen av elbatterier?

Vilka miljöhot finns med kärnkraft?

Lösningar för barns klimatoro

Klimatförändringar och relaterade naturkatastrofer är de största orosmolnen för barn idag. För att motverka oron utvecklar vi lösningar som kan göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

All el vi säljer i Sverige är fossilfri

Soluppgång över en sandstrand

Relaterad information

Solpaneler på taket på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Ledningar och rör

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Medarbetare i helikopter ser ut över vindkraftverk vid Horns Rev

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

En kvinna som sitter i en bil

Hur blir vardagen utan fossila bränslen? Det försöker Radio Fossil Freedom ta reda på.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.