Vägen mot ett fossilfritt liv

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Världen är i akut behov av förändring och att hitta alternativa sätt att producera el och värme.

För att vi ska kunna bli fossilfria måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp och därmed sina koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan. Målet är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska nå nettonollutsläpp år 2040*. För att lyckas med detta samarbetar vi med våra kunder, partner, myndigheter och städer. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

*Vattenfall följer Science Based Targets-initiativets krav för kraftindustrin när vi refererar till netto noll. I praktiken innebär detta att

  • minska CO2e-intensiteten i Scope 1+2 till 9 g/kWh (en minskning på över 90 %)
  • minska alla Scope 3-utsläpp med minst 90 %
  • neutralisera återstående utsläpp med koldioxidinfångning

Koldioxidintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500


Koldioxidintensitet i samband med el- och värmeproduktion beskriver hur mycket koldioxid (CO2) som släpps ut vid produktion av en kilowattimme el eller värme.

Färdplan för koldioxid

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser i stort sett halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås under andra hälften av århundradet*.

Diagrammet visar utvecklingen av Vattenfalls egen utsläppsintensitet över tid samt vårt åtagande att minska utsläppen i framtiden.

Alla återstående utsläpp neutraliseras via koldioxidinfångningsmetoder som avskiljning och lagring av koldioxid med bioenergi eller motsvarande högkvalitativa certifikat.

Vår väg till fossilfrihet

Vi vägleds av klimatvetenskap i vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen, och vi ser till att göra vår del för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi fasade ut brunkol 2017 och kommer att fasa ut stenkol senast 2030 på vår resa mot nettonollutsläpp 2040.

Fossilfria framsteg

Upptäck vad vi gör i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher och användningsområden kan vi bidra till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg samtidigt som klimatpåverkan minimeras.

Hållbar produktion

För att förverkliga målet om ett fossilfritt liv förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart.

Vindkraftverk och solceller
Vattenfalls nyhetsbrev THE EDIT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev THE EDIT

THE EDIT är Vattenfalls nya månatliga nyhetsbrev. Varje nummer belyser ett nytt brännande ämne inom fossilfri energi och hållbarhet. 

Läs mer och anmäl dig här

Vill du veta mer?

Hur påverkar vindkraft miljön?

Hur klimatsmart är tillverkningen av elbatterier?

Relaterad information

Solpaneler på ett hustak

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

Elbil ansluten till en laddningsstation

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.