Vägen mot ett fossilfritt liv

Storskaliga förändringar är på gång.

Klimatförändring är en av vår tids största utmaningar. Världen är i akut behov av förändring och att hitta alternativa sätt att producera el och värme. För att vi ska kunna bli fossilfria inom en generation måste Vattenfall minska sina egna koldioxidutsläpp och därmed sitt klimatfotavtryck längs hela värdekedjan. Målet är att vår egen verksamhet, våra leverantörer och våra kunder ska bli klimatneutrala senast år 2040. För att lyckas med detta samarbetar vi med våra kunder, partners, myndigheter och städer. Vi kallar detta vår färdplan för koldioxid.

Koldioxidintensitet

DateValue
01-01-19900
01-01-19950
01-01-20008
01-01-200279
01-01-200580
01-01-201088
01-01-201283,5
01-01-201523,9
01-01-202022
01-01-203010
01-01-20358
01-01-20405
01-01-20453
01-01-20500


Koldioxidintensitet i samband med el- och värmeproduktion beskriver hur mycket koldioxid (CO2) som släpps ut vid produktion av en kilowattimme el eller värme.

Färdplan för koldioxid

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Stora insatser görs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. För att målet ska kunna nås måste utsläppen av växthusgaser halveras till 2030 och klimatneutralitet måste uppnås senast i mitten av århundradet.

Diagrammet visar utvecklingen av Vattenfalls egen utsläppsintensitet över tid samt vårt åtagande att minska utsläppen i framtiden.

Alla återstående utsläpp neutraliseras via negativa utsläpp.

Vår väg till frihet från fossila bränslen

Brunkol och stenkol passar inte längre in i vår strategi. Genom att avyttra vår brunkolsverksamhet 2016 och fasa ut stenkolstillgångar har vi minskat vi våra utsläpp till omkring 10 miljoner ton.

Fossilfria framsteg

Upptäck vad vi gör i dag, så att du kan leva fossilfritt i morgon.

Klimatutmaningen är en energiutmaning, och företagen måste ta sitt ansvar

I år bjöd vi in personer med olika bakgrunder att dela med sig av sina åsikter om några av de stora ämnena från vår års- och hållbarhetsredovisning 2021.

Elektricitet för en fossilfri tillvaro

Genom att introducera fossilfri elektricitet i nya branscher och användningsområden kan vi bidra till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg samtidigt som klimatpåverkan minimeras.

Hållbar produktion

För att förverkliga målet om ett fossilfritt liv förändrar vi vår egen produktionsportfölj och hjälper våra kunder att leva mer klimatsmart.

Solpaneler med vindkraftverk i bakgrunden

Vill du veta mer?

Hur påverkar vindkraft miljön?

Hur klimatsmart är tillverkningen av elbatterier?

Relaterad information

Montering av solpaneler på ett flerfamiljshus

Vi erbjuder våra kunder lösningar för hållbar produktion och energianvändning.

En elbil som laddas vid en InCharge-laddare i ett garage

Vi elektrifierar samhället för att vända utvecklingen när det gäller klimatförändringarna.

Industrianläggning

Vi samarbetar med olika företag och industrier för att nå klimatmålen.

Se även

Kvinna vid sitt skrivbord på Vattenfalls trading-avdelning

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.