Vindkraftsprojekt Klevberget

Ny ägare för vindkraftsprojekt Klevberget i Ånge kommun.

Vattenfall Vindkraft beslutade sommaren 2021 att inte påbörja byggnationen av Klevbergets vindkraftspark. Vi har sedan dess arbetat för att projektet ska kunna förverkligas, men av en annan part. En snabb process har utmynnat i att företaget OX2 valts som ny ägare. OX2 har funnits sedan 2004 och har utvecklat många vindkraftsparker i Sverige med goda resultat.

Läs nyheten: OX2 ny ägare till vindkraftsprojektet Klevberget

Vattenfall lämnar i och med försäljningen projekt Klevberget och överlåter rättigheter och tillstånd till OX2. Målsättningen för OX2 är att ta projektet mot investeringsbeslut och byggnation så snart som möjligt.

En god grund lagd för parkens förverkligande

Från det att vi förvärvade vindkraftsprojektet av markägarkonstellationen KlevVind år 2018, då med ett lagakraftvunnet tillstånd, har vi vidareutvecklat projektet på flera sätt. Vi har fått en detaljprojektering på plats, utfört provgrävningar och geotekniska studier, genomfört flertalet inventeringar och haft nära kontakt med tillståndsmyndigheten vilket lett fram till godkännande av en slutlig layout. Vi har skrivit avtal om tillfartsvägar till den kommande vindkraftsparken och sett till att det finns nätkoncession för att ansluta parken till elnätet. Tack vare att vi drivit projektet framåt finns nu en god grund för att projektet snabbt ska kunna tas vidare.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Linda Broman
Linda Broman
Projektledare
Jenny Hakeberg. Foto: Jennie Pettersson
Jenny Hakeberg
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Ett vindkraftverk mot blå himmel

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Vattenfall har förvärvat rättigheterna för Stensvattsmarken i Bjurholms kommun.