Vindkraftsprojekt Klevberget

På vår resa mot en fossilfri framtid utvecklar vi nu vindkraftsprojektet Klevberget.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Aktuellt i projektområdet just nu

Det händer väldigt mycket i projektet just nu både vad gäller den fortsatta projektutvecklingen och arbeten på plats i området. I början på vecka 39 sker nedtagning av vindmätningsmasten. Detta arbete sker över en dag och omgärdas av strikta säkerhetsrutiner. Var uppmärksam när du befinner dig inom området och följ anvisningar av personal på plats.

Geotekniska undersökningar är påbörjade i området och sker genom provborrningar för att kontrollera kvalitén på berget vid de tänkta turbinpositionerna. Detta gör vi för säkerställa att rätt typ av fundament väljs för varje vindkraftverk. Dessa arbeten beräknas pågå under cirka 4 veckor. Inga tunga transporter sker under denna period men vi vill ändå uppmärksamma dig på att arbeten pågår i terrängen kring Klevberget.

Affärsmöjligheter för lokalt/regionalt näringsliv

Registrera dig och ditt företag i den nya digitala affärsplattformen för vindkraft.

Stora möjligheter i projekt Klevberget

Vattenfall har förvärvat projekt Klevberget i Ånge kommun. Detta är ett viktigt steg i vår expansiva vindkraftutveckling och ytterligare ett bevis på vår medvetna satsning för en fossilfri framtid och ett klimatsmartare samhälle.

Vi ser stora möjligheter i projektet och kommer att fortsätta utveckla det ytterligare mot upphandling och byggnation. Markägargruppen som utvecklat projektet från grunden har gjort ett fantastiskt arbete med tanke på de utmaningar som finns i den här typen av infrastrukturprojekt. Vi är imponerade av deras drivkraft och vi ska göra vårt yttersta för att ta arbetet vidare mot målet att bidra till ytterligare förnybar energiproduktion i Sverige.

Gott samarbete

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med markägare, närboende näringsliv och övriga intressenter i området. Mer information om projektet publiceras efter hand, så följ oss på den här sidan. Tveka inte heller att kontakta oss om ni har frågor.

Fakta om projekt Klevberget

Plats Ånge kommun, Västernorrlands län
Lagakraftvunnet tillstånd Oktober 2016
Maximalt antal vindkraftverk 35
Maximal totalhöjd 200 meter
Installerad effekt Cirka 125 MW
Regionnätsägare Ellevio
Preliminär idrifttagning 2023

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.