Vindkraftsprojekt Klevberget

På vår resa mot en fossilfri framtid utvecklar vi nu vindkraftsprojektet Klevberget.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Vattenfall har förvärvat projekt Klevberget i Ånge kommun. Detta är ett viktigt steg i vår expansiva vindkraftutveckling och ytterligare ett bevis på vår medvetna satsning för en fossilfri framtid och ett klimatsmartare samhälle.

Vi ser stora möjligheter i projektet och kommer att fortsätta utveckla det ytterligare mot upphandling och byggnation. Markägargruppen som utvecklat projektet från grunden har gjort ett fantastiskt arbete med tanke på de utmaningar som finns i den här typen av infrastrukturprojekt. Vi är imponerade av deras drivkraft och vi ska göra vårt yttersta för att ta arbetet vidare mot målet att bidra till ytterligare förnybar energiproduktion i Sverige.

Gott samarbete

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med markägare, närboende näringsliv och övriga intressenter i området. Mer information om projektet publiceras efter hand, så följ oss på den här sidan. Tveka inte heller att kontakta oss om ni har frågor.

Fakta om projekt Klevberget

Plats Ånge kommun, Västernorrlands län
Lagakraftvunnet tillstånd Oktober 2016
Maximalt antal vindkraftverk 35
Maximal totalhöjd 200 meter
Installerad effekt Cirka 125 MW
Regionnätsägare Ellevio
Preliminär idrifttagning 2023

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.