Vindkraftsprojekt Klevberget

På vår resa mot en fossilfri framtid utvecklar vi nu vindkraftsprojektet Klevberget.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19. Med projekt Klevberget mot en fossilfri framtid

Vattenfall förvärvade projektet av markägarkonstellationen KleVVind 2018. De har utvecklat projektet från grunden till lagakraftvunnet tillstånd. De har gjort ett fantastiskt arbete med tanke på de utmaningar som finns i den här typen av infrastrukturprojekt. Projektet är ett viktigt steg i vår expansiva vindkraftsutveckling och ytterligare ett bevis på vår medvetna satsning mot ett klimatsmartare samhälle. Vi tar nu projektet vidare mot upphandling och byggnation.

Projektstatus

Vi har nu ett besked från länsstyrelsen som godkänt och beslutat om vår slutliga layout för vindkraftsparken. Det finns dock möjlighet för oss att justera turbinpositionerna något om det skulle behövas men det rör sig om ytterst små förändringar i sådana fall. Enligt den tidplan som nu gäller, även om den fortfarande får ses som preliminär, så kommer förberedande arbeten med till exempel skogsnedtagningar påbörjas tidigt i sommar och anläggningsarbeten som till exempel vägar och kranplatser under sensommaren. Vi återkommer med mer detaljerade uppgifter när vi ser hur den slutliga planen kommer att se ut.

Vårt arbete med lokalt värdeskapande

För oss är det viktigt att skapa ett så stort lokalt och regionalt engagemang som möjligt i och i anslutning till de vindkraftsprojekt som vi utvecklar. Vi försöker vara aktiva med att skapa möjligheter till samverkan och värdeskapande som bidrar till utveckling på olika sätt i den bygd där vindkraft utvecklas och etableras.

Vi har bland annat ett mångårigt samarbete med Vindkraftcentrum som är väldigt värdefullt för oss på olika sätt. Det är också naturligt att samverka med Ånge kommun i olika frågor och där vi nu upplever ett ökat fokus på arbetet med kommunens näringsliv. Genom vårt samarbete med KleVVind arrangerade vi ett första möte med näringslivet i augusti 2020 där Vindkraftcentrum också fanns på plats. Här presenterades bland annat den nya digitala affärsplattformen för vindkraft där vi hoppas att många entreprenörer ska registrera sig för att bli synliggjorda och kunna skapa affärer.

Inför ett investeringsbeslut så är planen att bjuda in till ytterligare möten för att göra företag och allmänhet medvetna om de möjligheter som kommer med vår vindkraftsetablering på Klevberget. Utöver detta så arbetar vi vidare med att hitta en så bra modell som möjligt för vårt ”Stöd till lokal utveckling” som är medel som går tillbaka från vindkraftsproduktionen till lokalsamhället.

Affärsmöjligheter för lokalt/regionalt näringsliv

Registrera dig och ditt företag i den nya digitala affärsplattformen för vindkraft.

Så här går processen till

Gott samarbete

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med markägare, närboende näringsliv och övriga intressenter i området. Mer information om projektet publiceras efter hand, så följ oss på den här sidan. Tveka inte heller att kontakta oss om ni har frågor.

Fakta om projekt Klevberget

Plats Ånge kommun, Västernorrlands län
Lagakraftvunnet tillstånd Oktober 2016
Maximalt antal vindkraftverk 24 (maximalt 35 enligt tillstånd)
Maximal totalhöjd 200 meter
Installerad effekt Cirka 140 MW
Energiförsörjning Cirka 84 000 hushåll
Regionnätsägare Ellevio
Idrifttagning 2023

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Kontaktpersoner

Linda Broman
Linda Broman
Projektledare
Jeanette Lundqvist
Jeanette Lundqvist
Projektkommunikatör

Relaterad information

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på 120 verk.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.