2016 – på mange måder et godt år

På trods af betydelige nedskrivninger var der også en række positive aspekter for Vattenfall sidste år.

Magnus Hall og Stefan Dohler

Årsregnskabsmeddelelsen for 2016 er blevet fremlagt, så nu kan vi opsummere, hvordan hele året så ud for Vattenfall. Betydelige nedskrivninger – blandt andet i forbindelse med frasalget af brunkulsaktiviteterne – bidrog til et tab på bundlinjen, men alligevel bød sidste år også på en række begivenheder, der vil påvirke Vattenfalls fremtidige udvikling på positiv vis.

"Når vi ser tilbage, kan vi konkludere, at der er gjort betydelige fremskridt, med en positiv effekt for vores virksomhed og vores kunder," siger Vattenfalls CEO, Magnus Hall. "For det første,  gennemførte vi frasalget af brunkulsaktiviteterne. For det andet, og det er en meget vigtig del af vores fremtidige økonomiske situation, har vi den svenske energiaftale, fordi den muliggør investeringer i levetidsforlængelser for kernekraften, modernisering af vandkraften samt investeringer i vedvarende energi. Og derudover kan vi også se en løsning på deponering af kernekraftaffald på lang og mellemlang sigt i Tyskland."

"Vi deltog også i adskillige udbud på havbaseret vindkraft, og jeg synes, at vi gjorde det med stor succes, så vi har skabt en god pipeline af projekter på et område, hvor vi ønsker at vokse. Og vi har også oplevet generel kundevækst, så jeg synes, at vi har haft et godt år i den henseende, hvilket har resulteret i et forbedret underliggende driftsresultat sammenlignet med 2015," siger Magnus Hall.

Nettotab, men stærkt driftsresultat

I faktiske tal er resultatet skuffende med et nettotab på 26 milliarder svenske kroner. Hvis brunkulsaktiviteterne fraregnes, er tabet på 2,2 milliarder svenske kroner.

På den anden side var det underliggende driftsresultat stærkt: 21,7 milliarder svenske kroner.

"Ud fra et økonomisk perspektiv er det et stort tab, der ligger på omtrent samme niveau som i 2015, og det negative resultat ville have været endnu større, hvis vi ikke havde frasolgt brunkulsaktiviteterne. Men i forhold til det underliggende driftsresultat, der afspejler præstationen, kan vi faktisk sige, at vi leverede et godt resultat, der var bedre end planlagt," siger Stefan Dohler, Vattenfalls CFO.

Magnus Hall udtaler:
"Det er vigtigt at forstå, at vi ikke kunne få så godt et underliggende driftsresultat uden den helt enestående indsats fra alle medarbejderne, der har leveret på både omkostningsbesparelser og vækst. Det er jeg virkelig taknemmelig over og stolt af."

Forskellen på omkring 43 milliarder svenske kroner mellem det negative driftsresultat og det positive underliggende driftsresultat skyldes primært tre ting: De brunkulsrelaterede nedskrivninger i størrelsesordenen 22 milliarder svenske kroner, yderligere hensættelser på omkring 8 milliarder svenske kroner, der hovedsageligt er relateret til tyske og svenske kernekraftaktiviteter, samt nedskrivninger på Vattenfalls tilbageværende aktiver på omkring 12 milliarder svenske kroner. De omhandler primært Moorburg-kraftværket, vandkraftaktiver i Tyskland, fossilbaserede aktiver i Holland og nedskrivning på aktiebeholdningen i de tyske kernekraftværker Brokdorf og Stade.

Vækst inden for heat

Flere Business Areas viste en god udvikling i 2016, eksempelvis BA Customers & Solutions og BA Heat.

"Heat befinder sig i en meget spændende position. Vi er repræsenteret i vækstområder i Europa, blandt andet i Berlin, Hamborg, Amsterdam og Uppsala, så vi oplevede vækst i vores kundegrundlag. Og vi drog også fordel af lavere priser på brændsel. Varme er sommetider en undervurderet forretning i Vattenfall, men det er en vigtig del af fremtiden, så jeg er virkelig glad for, at det går i den rigtige retning. Det faktum, at vi nu også investerer i et nyt kraftvarmeværk, Marzahn i Berlin, viser tydeligt, at vi har tænkt os at blive på det forretningsområde i Tyskland og støtte energiomlægningen i landet," siger Magnus Hall.

Ud over et godt underliggende driftsresultat gav 2016 også en mindre nettogæld og en sund pengestrøm, hvilket igen hjælper på Vattenfalls finansielle styrke fremover.

"I den forstand er vi stærkere nu, end vi var for et år siden, fordi vores risikomæssige robusthed er blevet betydeligt bedre. I forhold til fremtiden betyder det, at vi har et solidt grundlag for vækst, og at vi er i bedre finansiel form som koncern," siger Stefan Dohler.

Udfordringer i det kommende år

I 2017 ser Magnus Hall en række udfordringer. En af dem er koncessionen om fortsat at drive energinettet i Berlin, en anden er den svenske energiaftale, der nu er ved at blive udmøntet i en lov – en proces, som Vattenfall følger tæt. Magnus Hall understreger også behovet for fortsat vækst i Vattenfalls kundegrundlag på alle områder.

"Vi har også Foxtrot-projektet, der vil være en del af effektivitetsforbedringerne i Vattenfall, hvor vi outsourcer en betydelig del af de interne administrative serviceydelser. Så vi har en masse udfordringer med at forme Vattenfall til den virksomhed, vi gerne vil være: et fremtidens energiselskab med attraktive vækstudsigter. Det er ret forbløffende at se, at vi faktisk har en masse vækstmuligheder fremadrettet. Men det kræver hårdt arbejde," siger Magnus Hall.

"Ud fra et økonomisk perspektiv er det primære mål at sørge for, at vi kan finansiere disse vækstmuligheder. For at gøre det muligt skal vi fortsætte med at nå vores mål for omkostningsbesparelser. En betydelig skuffelse i forhold til 2016 var, at vi ikke kunne opnå et positivt resultat for koncernen, så vi skal arbejde på ikke kun at være førende inden for vækst, men også førende på omkostningerne," siger Stefan Dohler.

Se videointerviewet med Magnus Halls og Stefan Dohlers kommentarer til resultatet:

Alle oplysninger om rapporten (på engelsk)

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']