Årsrapport: Strategiske frasalg styrker Vattenfalls parathed til fremtiden

Elpriserne faldt markant i løbet af 2023, hvilket havde stor indflydelse på Vattenfalls indtjening. Gennem strategiske frasalg af varmeaktiviteterne i Berlin og vores vindenergiprojekter ud for Norfolks kyst i Storbritannien styrker vi vores parathed til fremtidige investeringer. Dette er muliggjort af en solid balance og omfatter udbygning af både fossilfri elproduktion og elnet.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg har disse kommentarer til årsregnskabet for 2023:

“Elprisen var i gennemsnit 60 procent lavere på Vattenfalls markeder i 2023. Priserne i Norden er blevet påvirket af mere nedbør og varmere vejr. På det europæiske kontinent er priserne faldet kraftigt som følge af lavere gas- og kulpriser. Europas gaslagre er blevet fyldt godt op, og derudover er tilgængeligheden af fransk kernekraft forbedret i forhold til 2022.

Forbedret resultat for perioden, men lavere elpriser og mængder bidrog til et reduceret underliggende driftsresultat

Periodens resultat for hele 2023 steg til 10,4 mia. SEK (0,0). Sidste års resultat var stærkt negativt påvirket af midlertidige effekter fra realisering og værdiansættelse af el- og brændselskontrakter. Vattenfall har fortsat en stærk finansiel position, og nøgletallet FFO/justeret nettogæld udgjorde 21,5 %. Korrigeret for krav om inddækning af margin var nøgletallet 25,6 %. Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4 mia. SEK for 2023.

Det underliggende driftsresultat faldt med 15,1 mia. SEK til 20,0 mia. SEK. Vi ser et forbedret resultat fra både varme- og kundeaktiviteterne, hvor det er glædeligt at se, at flere og flere kunder vælger Vattenfall og vores fossilfri el-kontrakter. Resultatet var dog negativt påvirket af lavere elpriser, lavere mængder fra vandkraften og lavere tilgængelighed i kernekraften.

Vattenfall afdækker delvist elproduktionen, og her har vi set et positivt bidrag fra vores nordiske prisafdækninger, som bidrog til en højere opnået elpris i Norden. Dette blev dog opvejet af et negativt bidrag fra prisafdækninger på kontinentet, da disse ikke har været lige så effektive som i Norden.

Frasalg sikrer fortsat fremgang i energiomstillingen

Efter en strategisk gennemgang har Vattenfall besluttet at sælge varmeaktiviteterne i Berlin til delstaten Berlin. Vi har dermed sikret, at varmeforretningen fortsat drives ansvarligt med fokus på reduceret CO2-udledning. Købsprisen beløber sig til 1,6 mia. EUR. Vattenfall vil fortsat være en vigtig aktør i den tyske energiomstilling. Udover en salgsvirksomhed med mere end 5 mio. privatkunder og salg til store erhvervskunder har vi også elproduktion og -handel i landet. Vi har også vigtige projekter som vindmølleparkerne Nordlicht 1 og 2, hvor vi har underskrevet en hensigtserklæring om samarbejde med BASF.

Vattenfall har også indgået en aftale om salg af vores vindenergiprojekter ud for Norfolks kyst i Storbritannien. Frasalget øger Vattenfalls muligheder for at investere i fossilfrie projekter, som passer bedre til vores samlede portefølje og risikovillighed, samtidig med at fremtiden for projekterne sikres. Købesummen udgør 1,0 mia. GBP og som følge af salget tilbageføres tidligere nedskrivninger og hensættelser.

Fortsat høj investeringsrate

Energiomstillingen giver store investeringsmuligheder, og Vattenfalls investeringsplan for de næste to år beløber sig til i alt 65 mia. SEK (netto), hvoraf 41 mia. SEK er dedikeret til vækstinvesteringer. Der er planlagt betydelige investeringer i fossilfri elproduktion, elnettet og ladeinfrastruktur til elbiler. Større projekter omfatter færdiggørelsen af havvindmølleparken Vesterhav i Danmark og opførelsen af landvindmølleparken Bruzaholm i Sverige.

Det er glædeligt, at regeringen i slutningen af året lancerede en køreplan for ny kernekraft i Sverige og nu har udpeget en national koordinator. En afklaring af betingelserne for ny kernekraft fra et politisk perspektiv er afgørende, så Vattenfall og andre aktører kan fortsætte arbejdet med at sikre, at denne energikilde bidrager yderligere til Sveriges fremtidige energiforsyning.

I 2024 fortsætter vi på vejen hen imod fossilfrihed for vores kunder, i vores drift og for vores leverandører og samarbejdspartnere. Det vil vi gøre ved at fokusere på finansiel stabilitet og prioritere rentable forretningsmuligheder.”

Forretningsmæssige højdepunkter, januar-december 2023

 • Lavere elpriser både i Norden og på kontinentet samt reducerede prisområdeforskelle i forhold til 2022
 • Frasalg af varmeforretning i Berlin til delstaten Berlin
 • Frasalg af Norfolk Offshore Wind Zone
 • Samarbejdsaftale mellem Vattenfall og BASF om et partnerskab for de tyske havvindmølleprojekter Nordlicht I og II
 • Indvielse af havvindmølleparken Hollandse Kust Zuid i Holland og landvindmølleparken South Kyle i Storbritannien
 • Vattenfalls mål om nettonuludledning i 2040 er blevet godkendt af Science Based Targets-initiativet
 • Det svenske energimarkedsinspektorat har fastlagt modellen og WACC for indtægtsrammerne for elnetoperatører for perioden 2024-2027.

Økonomiske højdepunkter, januar-december 2023

 • Nettoomsætningen steg med 21 % (14 % eksklusive valutapåvirkninger) til 290.168 mio. SEK (239.644)
 • Underliggende driftsresultat på 20.005 mio. SEK (35.075)
 • Driftsresultat på 16.991 mio. SEK (12.645)
 • Resultat for perioden på 10.395 mio. SEK (21)
 • Bestyrelsen foreslår et udbytte på 4 mia. SEK

Økonomiske højdepunkter, oktober-december 2023

 • Nettoomsætningen faldt med 7 % (-10 % eksklusive valutapåvirkninger) til 73.292 mio. SEK (78.819)
 • Underliggende driftsresultat på 4.455 mio. SEK (12.527)
 • Driftsresultat på 6.061 mio. SEK (-24.062)
 • Resultat for perioden på 5.657 mio. SEK (-16.959)

Se også

Foto fra Horns Rev 3 vindmøllepark

Vattenfall: Kun særlige omstændigheder kan åbne nye sager om værditab ved Vesterhav-parkerne

VE-loven giver et sikkerhedsnet for de borgere, der på grund af særlige omstændigheder ikke fik søgt vær-ditab, da processen kørte 2021-22. Eventuelle nye sager skal vurderes af Taksationsmy...

Læs hele artiklen
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Tredje kvartal 2023: Lave elpriser har stor indflydelse på indtjeningen

Lavere elpriser påvirkede indtjeningen negativt i årets første ni måneder. Varme- og kundeaktiviteter bidrog positivt, og vi ser fortsat en god lønsomhed i den underliggende drift. Vi har og...

Læs hele artiklen
Vesterhav Syd havvindmøllepark

Vattenfall leverer nu første strøm fra Vesterhav Nord havvindmøllepark

Danmarks nyeste havvindmøllepark Vesterhav Nord har sendt den første fossilfrie strøm i land.

Læs hele artiklen