Første kvartal 2024: God resultatudvikling trods lavere elpriser

Vattenfall har haft en solid begyndelse på 2024 med en god resultatudvikling trods lavere elpriser. I løbet af kvartalet gennemførte vi salget af tre vindkraftprojekter ud for Norfolks kyst i Storbritannien, hvilket bidrog til at styrke vores økonomiske position. Vi fortsætter med at investere i projekter og teknologier, der driver energiomstillingen fremad.

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfalls CEO og administrerende direktør Anna Borg kommenterer her kvartalsregnskabet for januar-marts 2024:

Elpriserne er fortsat med at falde, især i det sydlige Sverige, hvor prisområderne er stærkt påvirket af prisudviklingen på det europæiske kontinent. De kontinentale priser falder på grund af mildt vejr, velfyldte gaslagre og god rådighed i fransk kernekraft. På trods af dette opnåede Vattenfall højere priser i Norden i første kvartal 2024 på grund af prissikringer, hvilket havde en positiv effekt på resultatet. De kontinentale prissikringer har dog haft en udlignende effekt, da disse ikke har været lige så effektive som i Norden.

Forbedret underliggende resultat

Det underliggende driftsresultat steg markant i kvartalet og beløb sig til 13,9 mia. SEK (9,5). Dette skyldes primært højere opnåede priser i Norden og højere volumener fra kernekraft, vindkraft og vandkraft. Periodens resultat steg med 5,1 mia. SEK til 16,9 mia. SEK sammenlignet med første kvartal 2023, navnlig på grund af det højere driftsresultat. En kapitalgevinst på 4,6 mia. SEK fra salget af Norfolk-projekterne i Storbritannien kompenserede for mindre positive ændringer i handelsværdier.

Fortsatte skridt mod fossilfri elproduktion og nye partnerskaber

For at lykkes med overgangen til et fossilfrit samfund og imødekomme fremtidens energibehov fortsætter vi udbygningen af den eksisterende fossilfri elproduktion og planlægger samtidig nye produktionsanlæg. Vores arbejde med ny kernekraft er et eksempel på dette. I løbet af kvartalet præsenterede vi de vigtigste resultater fra forundersøgelsen om ny kernekraft. De viste, at der er gunstige betingelser for at bygge ny kernekraft på Värö-halvøen, der støder op til Ringhals. Arbejdet med erhvervelsen af ejendomme, vurderingen af påvirkningen af nærliggende naturreservater og fortsat dialog med myndigheder og andre interessenter er i gang. En vigtig konklusion af forundersøgelsen er også, at der er behov for en model for risikodeling for at gøre det muligt for kommercielle virksomheder at investere i nye reaktorer. Vi glæder os over, at regeringen nu undersøger vilkårene for ny kernekraft.

Ud over at udvikle fossilfri elproduktion er det vigtigt at samarbejde med industrien for at bidrage til at reducere deres klimapåvirkning. I løbet af kvartalet har vi indgået flere strategiske partnerskaber, f.eks. en PPA (Power Purchase Agreement) om vandkraft med Borealis og to PPA'er om solenergi med Evonik og Wieland Group. I slutningen af april meddelte vi også, at vi har underskrevet en aftale med BASF om køb af 49 % af Tysklands Nordlicht havmølleparker.

En verden i forandring, men retningen for energiomstillingen forbliver den samme

Vi lever i en foranderlig verden med fortsat geopolitisk og økonomisk usikkerhed, og vi har et vigtigt år foran os. Det er dog klart for os, at retningen for energiomstillingen forbliver den samme, og at der følger mange attraktive forretningsmuligheder med. Vi bygger videre på vores integrerede og diversificerede forretningsmodel ved at investere i rentable projekter inden for områder såsom fossilfri elproduktion og elnet.

Forretningsmæssige højdepunkter, januar-marts 2024

 • Vattenfall gennemførte salget af Norfolk Offshore Wind Zone i Storbritannien og rapporterer en kapitalgevinst på 4,6 mia. SEK
 • Færdiggørelse af havmølleparken Vesterhav Nord i Danmark
 • Vattenfall og Borealis har underskrevet en 10-årig aftale om køb af vandkraft, som bidrager til reduceret CO2-udledning
 • Forundersøgelsen vedrørende ny kernekraft er afsluttet og viser gunstige betingelser for nybyggeri ved Ringhals
 • Nye langsigtede Power Purchase Agreements i forbindelse med solcelleprojekter i Tyskland
 • Vattenfall har igangsat arbejdet med at koble SSAB's elektriske lysbueovn i Oxelösund til elnettet

Begivenheder efter balancedatoen

 • Vattenfall har underskrevet en aftale med BASF om køb af 49 % af Nordlicht 1 og 2 havmølleparkerne i den tyske del af Nordsøen

Økonomiske højdepunkter, januar-marts 2024

 • Nettoomsætningen faldt med 21 % (21 % eksklusive valutapåvirkninger) til 76.499 mio. SEK (96.788)
 • Det underliggende driftsresultat steg med 45 % til 13.884 mio. SEK (9.545)
 • Driftsresultatet steg med 27 % til 20.755 mio. SEK (16.332)
 • Periodens resultat steg med 43 % til 16.879 mio. SEK (11.818)

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsrapport: Strategiske frasalg styrker Vattenfalls parathed til fremtiden

Elpriserne faldt markant i løbet af 2023, hvilket havde stor indflydelse på Vattenfalls indtjening. Gennem strategiske frasalg af varmeaktiviteterne i Berlin og vores vindenergiprojekter ud ...

Læs hele artiklen
Foto fra Horns Rev 3 vindmøllepark

Vattenfall: Kun særlige omstændigheder kan åbne nye sager om værditab ved Vesterhav-parkerne

VE-loven giver et sikkerhedsnet for de borgere, der på grund af særlige omstændigheder ikke fik søgt vær-ditab, da processen kørte 2021-22. Eventuelle nye sager skal vurderes af Taksationsmy...

Læs hele artiklen

Havvindmølleparker – derfor appellerer de til dyrelivet

I takt med at verden går væk fra fossile brændsler for at bekæmpe klimaforandringerne, er det afgørende at øge den fossilfri elproduktion hurtigt og samtidig undgå skadelige indvirkninger på...

Læs hele artiklen