Godt første halvår for Vattenfall

Resultaterne for første halvår viser et stabilt resultat, fortsat vækst i antallet af kunder og fortsat fokus på drift i topklasse, hvilket alt sammen peger i den rigtige retning.

Stefan Dohler og Magnus Hall

Stefan Dohler, Vattenfalls CFO, og Magnus Hall, Vattenfalls CEO og administrerende direktør.

Vattenfall har indtil videre gjort det godt i år, og det ser ud til, at den positive tendens fortsætter.

Halvårsresultatet viser et underliggende driftsresultat på omkring 13,2 milliarder svenske kroner, sammenlignet med 12,0 milliarder svenske kroner for samme periode sidste år. Samtidig voksede antallet af kunder med over 100.000, og der blev gjort adskillige tiltag i overensstemmelse med Vattenfalls formål: at være drivkraften bag en mere klimaintelligent levevis samt at blive en fossilfri virksomhed inden for en enkelt generation. Eksempelvis blev der tilføjet over 280 MW vindkraft i andet kvartal, og der blev indgået nye, spændende samarbejder for at hjælpe industrisektoren med at blive uafhængig af fossile brændsler. Derudover har Vattenfall indgået en samarbejdsaftale med Accenture og Capgemini om at forbedre virksomhedens præstation og modernisere dele af dens serviceydelser. Denne outsourcing vil også bidrage til omkostningsreduktioner.

Ikke tid til at hvile på laurbærrene

Alt dette er dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at problemerne nu er forsvundet. Vattenfalls CEO og administrerende direktør Magnus Hall siger:

"Jeg synes helt sikkert, at tingene ser meget bedre ud nu, men det betyder ikke, at det er tid til at hvile på laurbærrene. I stedet skal vi yde en endnu større indsats; vores resultater og økonomiske forhold er mere stabile nu, og det er en god platform for os til at fortsætte fremad."

Vigtige forandringer

I løbet af det seneste år har Vattenfall oplevet vigtige forandringer, hvoraf den vigtigste var frasalget af brunkulsaktiviteterne samt den tyske beslutning om en kerneaffaldsfond og den svenske energiaftale. Nu kan disse forandringer også ses på tallene.

"Vores økonomi er blevet mere stabil. Det er en udvikling, der også anerkendes hos kreditvurderingsinstitutterne, som derfor har ændret deres prognose fra negativ til stabil i de seneste kreditvurderinger," siger Stefan Dohler, Vattenfalls CFO. "For at opretholde den stabilitet er vi også nødt til at være selektive i vores investeringer, ud over fortsat at have fokus på de løbende omkostninger."

"Vi vil naturligvis stadigvæk i betydelig grad være udsat for udsving i elpriserne, og som vi har oplevet før, kan prisen altid falde endnu mere. I den henseende befinder vi os ikke i en reel økonomisk 'tryghedszone', men vores fremtid ligger nu i vid udstrækning i vores egne hænder," siger han.

Nye markedsområder

Forretningsmæssigt har de seneste seks måneder budt på en spændende udvikling. Vattenfall er eksempelvis gået ind på detailmarkedet i Storbritannien og har også indgået adskillige vigtige samarbejdsaftaler med industrivirksomheder om at erstatte fossilt brændsel med elektricitet, bl.a. aftalen med Cementa, som er en stor svensk cementproducent.

"Det er en interessant udvikling, hvor vi oplever, at elektrificering kan være en løsning på mange klimamæssige udfordringer, og hvor Vattenfall er stærkt involveret i varme, i transport og i at hjælpe industrivirksomheder med at blive mere klimavenlige. Vi er ved at træde ind i en æra, hvor vi vil opleve nye vækstmuligheder og en udvikling, hvor vi er nødt til at være langt mere aktive, både på vækstsiden og på omkostninger og effektivitet," siger Magnus Hall.

Hvis Vattenfall fortsætter med at præstere, som virksomheden har gjort det i første halvår, er der en chance for at kunne levere et positivt resultat for hele året – for første gang i flere år.

"Det er vigtigt i forhold til at kunne udbetale udbytte til ejeren, hvilket vi ikke har gjort i adskillige år. Men vi er nødt til at holde omkostningerne nede, samtidig med at vi ser på nye muligheder," siger Magnus Hall.

Læs halvårsrapporten

Virksomhedshøjdepunkter, januar-juni 2017

  • Fortsat kundevækst med over 110.000 nye aftaler
  • Styrket tilstedeværelse i Storbritannien via opkøbet af iSupplyEnergy
  • Vækst inden for vedvarende energikilder: Vindmølleparkerne Pen y Cymoedd (228 MW) og Ray (54 MW) er fuldt funktionsdygtige, og der er taget investeringsbeslutning om Slufterdam (29 MW)
  • Yderligere tiltag frem mod at blive fossilfri inden for en enkelt generation: Partnerskaber i Sverige om fossilfrie industriprocesser, udfasning af brunkul i Berlin og investeringsbeslutninger med fokus på klimaintelligent varmeproduktion
  • Positiv udvikling for de tyske kernekraftaktiviteter
  • Fortsat fokus på drift i topklasse og omkostningsreduktioner ved at indgå nye outsourcingaftaler om serviceydelser

Økonomisk udvikling, januar-juni 2017

  • Nettoomsætningen faldt med 3 % til 69.413 millioner svenske kroner (71.666)
  • Det underliggende driftsresultat steg til 13.197 millioner svenske kroner (12.001)
  • Overskud for perioden på 5.901 millioner svenske kroner (1.002)

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']