Ny rapport om menneskerettigheder i Colombia

I marts 2017 gennemførte Vattenfall en udvidet undersøgelse i Colombia for at afdække eventuelle menneskerettigheds-risici i forbindelse med virksomhedens indkøb af kul i landet. En rapport med anbefalinger er nu klar.

Annika Ramsköld
Annika Ramsköld, Vattenfalls Head of Corporate Sustainability.

Vattenfalls rapport “A Human Rights Risk Assessment in Colombia”

Det primære formål med det tre uger lange besøg i Colombia var at identificere mulige risici i forhold til menneskerettigheder i Vattenfalls kulforsyningskæde. Undersøgelsen blev gennemført af to ansatte fra Vattenfalls afdelinger for ansvarlig forsyning og bæredygtighed.

"Vattenfall er det første europæiske energiselskab, der gennemfører den slags risikoanalyse. Mange interessenter herunder flere NGO'er har reageret positivt på vores tiltag," fortæller Annika Ramsköld, Vattenfalls Head of Corporate Sustainability. "Selvom vi er fuldt bevidste om den komplekse og vanskelige politiske og sociale situation i Colombia, så tror vi på engagement og løbende forbedringer, hvor vi gerne vil bygge bro mellem lokale interessenter."

Den omfattende rapport (“A Human Rights Risk Assessment in Colombia”) er baseret på interviews med over 50 interessenter i Bogota og regionerne Cesar, la Guajira og Magdalena, herunder regeringsrepræsentanter, NGO'er, fagforeninger, lokalsamfund og mineselskaber.

"Arbejdet er et vigtigt skridt mod større engagement og samarbejde med mineselskaberne i Colombia. Og vi vil naturligvis drøfte vores rapport, resultaterne og anbefalingerne med det europæiske initiativ Bettercoal for at fortsætte samarbejdet om et fælles europæisk engagement i Colombia," siger Annika Ramsköld.

Rapporten fokuserer på fire primære risici i forhold til menneskerettigheder: Arbejdstagerrettigheder (arbejdsmiljø og sikkerhed samt foreningsfrihed), fordrivelse og tilbagelevering af land i den væbnede konflikt, tvangsforflytning samt miljø og lokalsamfund.

colombia_besog_lokalsamfund.jpg

Den omfattende rapport (“A Human Rights Risk Assessment in Colombia”) er baseret på interviews med over 50 interessenter i Bogota og regionerne Cesar, la Guajira og Magdalena, herunder regeringsrepræsentanter, NGO'er, fagforeninger, lokalsamfund og mineselskaber.

Vil formulere handlingsplaner for mineselskaberne

Vattenfall vil med afsæt i rapportens resultater følge op med målrettede anbefalinger til hvert enkelt mineselskab. Og på den baggrund drøfte mineselskabernes nuværende aktiviteter, projekter og processer, som allerede adresserer anbefalingerne, samt formulere handlingsplaner for mulige forbedringer.

"Vores primære ansvar i vores kulforsyningskæde ligger hos vores nuværende og potentielle leverandører, og rapporten er et vigtigt dokument i vores løbende dialog med mineselskaberne," siger Annika Ramsköld.

"For mange af anbefalingernes vedkommende er mineselskaberne allerede i gang med projekter og har processer på plads, der tager hånd om udfordringerne. Der er dog stadig risicis og dem ønsker vi at formulere handlingsplaner med selskaberne om at håndtere. Og hvis vi skulle nå til den konklusion, at et selskab ikke overholder en aftalt handlingsplan inden for rimelig tid, så kan vi vælge midlertidigt at afbryde samarbejdet, indtil der er gennemført forbedringer," påpeger Annika Ramsköld.

Vattenfall vil løbende opdatere de interessenter, som har været inddraget i arbejdet, om aktiviteterne, og offentliggøre disse opdateringer på virksomhedens hjemmeside. For at skabe mere åbenhed i kulforsyningskæden er Vattenfall desuden begyndt at offentliggøre en komplet liste over direkte kulleverandører:

Vattenfall's Hard Coal Procurement Explained (PDF, på engelsk)


Fakta

I 2016 indkøbte Vattenfall omkring syv millioner tons stenkul på det globale marked, herunder i Colombia, til anvendelse i virksomhedens kraftværker i Tyskland og Holland.

Stenkul importeret fra Colombia udgjorde 20,4 % af Vattenfalls samlede forsyning af stenkul i 2016. Andelen af stenkul i Vattenfalls elproduktion udgør 14 %, og i varmeproduktion 27 %.

EU's 27 medlemsstater forbruger årligt omkring 238 millioner tons stenkul.

Rapporten: A Human Rights Risk Assessment in Colombia (PDF, på engelsk)

Læs mere om, hvordan auditten blev gennemført

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Scania lastbil R 450-model udstyret med strømaftagere

Sverige og Tyskland er førende inden for udviklingen af elektriske veje

Tyskland og Sverige er verdens førende, når det kommer til test på elektriske veje under virkelige forhold. På den svenske ø Gotland har man færdiggjort verdens første trådløse elektriske ve...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']