Generalforsamling på Vattenfalls hovedkontor

Nye økonomiske mål i tråd med satsningen på vedvarende energi

Vattenfall får lavere rentabilitetsmål som følge af fortsatte investeringer i vedvarende energi.

På en ekstraordinær generalforsamling den 12. december blev der vedtaget nye økonomiske mål for Vattenfall. Blandt andet blev målet ændret for Vattenfalls rentabilitet. De opdaterede økonomiske mål afspejler strategien om mere vedvarende energi, som giver lavere afkast, men samtidig lavere risiko for virksomheden.

På generalforsamlingen på Vattenfalls hovedkontor i Solna deltog erhvervsminister Mikael Damberg som ejerrepræsentant og forklarede baggrunden for de nye økonomiske mål:

”Vi ændrer de økonomiske mål, fordi vi kan konstatere, at virksomhedens investeringsplan har ændret sig. Vattenfall investerer i dag mere i vedvarende energi og elnet, som har lavere afkast, men også lavere risiko. For at muliggøre disse investeringsplaner har vi sænket afkastkravet noget", siger Mikael Damberg.

Ændrede markedsforudsætninger

Forandringen sker på baggrund af ændrede markedsforudsætninger, hvor markedet for vedvarende produktion er modnet betydeligt. Dette resulterer i lavere risici og dermed også et lavere og mere stabilt afkast.

Magnus Hall på talerstolen

”De nye mål er en justering, som afspejler den virkelighed, vi lever i. De nye aktiver, som vi vil investere i fremover, frem for alt i vedvarende energi, har et lavere afkast end tidligere. På den måde hænger målene sammen med vores strategi om til stadighed at levere energiløsninger, der er bedre for klimaet. Målsætningen er selvfølgelig alligevel, at afkastet skal være højere end ejerens krav", siger Vattenfalls CEO Magnus Hall.

Baggrunden for strategien, som nu sammenfattes med Vattenfalls formål "Power Climate Smarter Living", er omstillingen i energisektoren for at reducere klimapåvirkningerne fra primært fossile brændsler. En vigtig del af Vattenfalls strategi er derfor netop at mindske afhængigheden af fossile brændsler, først og fremmest kul, og investere massivt i vedvarende energi.

”Vindenergi er i dag den største enkeltpost i Vattenfalls investeringsplan. Hvis vi ser på 2012, hvor Vattenfalls finansielle mål senest blev revideret, beløb investeringerne i vindenergi sig til 20 mia. svenske kroner over en femårsperiode. I dag investerer vi lige så meget i vind- og solenergi på to år og har dermed mere end fordoblet investeringstempoet", forklarede Magnus Hall på generalforsamlingen.

”Samtidig er omkostningerne i forbindelse med vind- og solenergi faldet, men det afspejler sig også i et lavere muligt afkast. Desuden stiller det krav til øgede netinvesteringer, så energien kan leveres der, hvor der er behov for den.”

CEO Magnus Hall, industriminister Mikael Damberg og bestyrelsesformand Lars G Nordström

Hovedpersoner på Vattenfalls generalforsamling: CEO Magnus Hall, industriminister Mikael Damberg og bestyrelsesformand Lars G Nordström.

Bedre virksomhedsstruktur

Bestyrelsesformand Lars G. Nordström påpegede i sin tale:

”Tidligere var der en tendens hos nogle i virksomheden til at give miljøfaktorer skylden. Men i de seneste fem år er der sket noget. Strukturen i virksomheden er forbedret og strømlinet. Balancen er stærkere, gældsætningen er mindsket, og aktivmassen er ændret. Forretningsmodellen er ændret kraftigt og er kundeorienteret. Selv om meget er gjort bedre i de senere år, vil jeg alligevel understrege ambitionsniveauet for de kommende år: Vi har vist, at vi kan, og så er det også meget nemmere at sige ’Alt, hvad vi gør, kan vi gøre bedre’".

Vattenfalls ejer, den svenske stat, præsenterede forslaget til de nye mål den 20. november 2017. De nye økonomiske mål erstatter de tidligere mål, der blev fastsat i november 2012.


Nye økonomiske mål (tidligere mål i parentes):

Rentabilitetsmål:
Afkast på investeret kapital på 8 procent (9).

Udbyttepolitik:
Udbyttet skal udgøre mellem 40 og 70 procent af resultatet efter skat (40-60).

Kapitalstruktur:
Internt tilførte midler/justeret nettogæld 22-27 procent (22-30).
Nettogældsætningsgraden fjernes (50-90 procent).

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']