Første kvartal: Fortsat forbedrede tal for Vattenfall

Flere kunder og højere produktion bidrog til, at overskuddet og omsætningen fortsatte med at stige i 1. kvartal 2018.

Magnus Hall og Anna Borg

Den positive tendens for Vattenfall fortsætter. Nettoomsætningen voksede med 11 procent, og det underliggende driftsresultat steg med næsten en mia. svenske kroner sammenlignet med samme periode sidste år. Storskalaproduktionen i Sverige bidrog kraftigt hertil. Ikke mindst øgedes produktionen inden for vandkraft.

"I dette kvartal har vi navnlig kunnet konstatere tre ting. BA Generation har haft et utrolig godt kvartal, hovedsagelig på grund af koldt vejr og høje priser i Norden, og både kernekraft og vandkraft kan fremvise gode resultater. Vi ser ligeledes gode resultater inden for Customers & Solutions i Holland – også her har vejret været en medvirkende faktor. Dertil kommer, at vi ser en øget kundetilvækst, primært i Tyskland", siger Anna Borg, Vattenfalls CFO.

Stærk vækst

For Customers & Solutions steg det underliggende driftsresultat fra 800 mio. svenske kroner til en mia. svenske kroner, dvs. med 25 procent. En stærk kundetilvækst, navnlig i Tyskland, bidrog til stigningen. Vattenfall har nu over 3,5 mio. el- og gaskunder i Tyskland og omkring 8,8 mio. kunder i alt.

"Der er et stærkt drive i Customers & Solutions med hensyn til at servicere vores kunder. Dette ses tydeligt i vores Net Promoter Score. Vi er naturligvis også aktive, når det drejer sig om at skaffe nye kunder via vores forskellige salgskanaler. Derefter handler det om at fastholde kunderne, og det er vi også gode til", siger Vattenfalls CEO Magnus Hall. (Net Promoter Score er et af Vattenfalls vigtige parametre til måling af kundetilfredshed).

Øget nordisk vandkraftproduktion

Omsætningen for Power Generation voksede med godt 2,5 mia. svenske kroner, og det underliggende driftsresultat med 1,2 mia. svenske kroner – først og fremmest på grund af høje elpriser i Norden, som navnlig skyldes koldt vejr, samt en nordisk vandkraftproduktion, der er øget med 1,5 terawatt-timer, og en stabilt høj kernekraftproduktion.

Også vindaktiviteterne øgede omsætningen, og det underliggende driftsresultat steg til godt en mia. svenske kroner. I løbet af kvartalet blev verdens største vindmølle installeret i Vattenfalls vindmøllepark i Aberdeen-bugten ud for Skotlands kyst. I de kommende år vil Vattenfall investere 13 mia. svenske kroner i ny vindkapacitet.

I Holland vandt Vattenfall udbuddet om at bygge Hollandse Kust Zuid, der er den første havmøllepark, som opføres uden statsstøtte:

"Vi har kunnet reducere vores omkostninger, og det er derfor, vi deltog i denne auktion. Vi skal også på forskellige måder bringe det, der bliver produceret, ud til markedet, f.eks. med langsigtede kontrakter. Det giver os et godt udgangspunkt for at tjene penge på denne type investering", siger Magnus Hall.

Store investeringer i elnet

Det kolde vejr i løbet af kvartalet var medvirkende til, at også BA Distribution kunne øge omsætningen og overskuddet. Til trods for meget nedbør og tung sne var forsyningssikkerheden stabil, hvilket er et resultat af de seneste års vedligeholdelse og investeringer. Alene i de seneste 12 måneder er der investeret 5,5 mia. svenske kroner i elnettet.

Højere priser på CO2-udledning

BA Heat var det eneste område, som ikke øgede omsætningen i løbet af kvartalet, og det underliggende driftsresultat faldt fra 2,2 mia. svenske kroner til knap 1,6 mia. svenske kroner. Årsagen er højere omkostninger til gas og CO2-kvoter.

Økonomisk udvikling, januar-marts 2018

  • Nettoomsætningen steg med 11 % til 44.328 mio. svenske kroner (40.112).
  • Det underliggende driftsresultat steg til 9.359 mio. svenske kroner (8.408).
  • Driftsresultatet steg til 6.975 mio. svenske kroner (6.091).
  • Periodens resultat steg til 4.158 mio. svenske kroner (3.829).

Vattenfalls kvartalsrapport

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']