Tjæreborg Enge Vindmøllepark
Lars Thornblad

Historiens vingesus holdes i live i Tjæreborg

Vattenfall ønsker at udskifte gamle vindmøller med færre, moderne møller på det historiske vindmølleområde i Tjæreborg ved Esbjerg. De nye møller, som vil blive placeret længere væk fra naboerne, mere end fordobler elproduktionen, samtidig med at de reducerer både støj og skyggekast.

Tjæreborg Enge har helt tilbage fra midten af 1980’erne været en central del af det danske vindmølleeventyr. Området har udviklet sig fra en række små 500 kW-møller, udviklet og ejet af et lokalt møllelaug, over den i energibranchen ikoniske 2 MW Tjæreborgmølle i slut-1980’erne, til at være centrum for afprøvning af udstyr til Vattenfalls offshore parker og bidragyder til Danmarks førerposition inden for vindenergi. I 2020’erne kan området nu komme til at huse en top moderne vindmøllepark så det fortsat bidrager til Danmarks grønne omstilling.

”I 1988, hvor Tjæreborgmøllen stod færdig som en af tre EF-finansierede kæmpemøller i Danmark, Tyskland og Sverige, var en vindmølle på 2 MW ikke noget, man kunne hente ned fra hylderne. Alt blev designet og udviklet fra bunden og bygget lokalt. Tårnet blev støbt i beton i en lang støbeproces, og maskinhuset lignede et kolonihavehus i størrelse – milevidt fra de slanke strømlinede vindmøller, vi kender i dag,” forklarer chef for landvind i Vattenfall Mette Korsager.

Esbjerg tidligt med i den grønne udvikling

Da placeringen af møllen i Tjæreborg Enge uden for Esbjerg blev besluttet i 1985, utalte den daværende viceborgmester i Esbjerg, Keld Vagner Jensen, til Jyske Vestkysten, at hvis forsøgsmøllen blev en succes, så var han ikke nervøs for at sige, at Esbjerg ville blive hjemsted for noget, som kunne karakteriseres som en sensation af rang, der ville trække energiforskere til fra hele verden. Samtidig blev det ifølge Jyske Vestkysten besluttet, at det var i Tjæreborg Enge op til otte fremtidige møller af den slags kunne placeres.

Fra 1996 og frem til 2008 blev en ny generation af i alt otte møller fra forskellige danske vindmøllefabrikanter opført på området. Syv af disse møller er ejet af Vattenfall.

Bland andet opførelsen af havmølleparken Horns Rev 1 i 2002 gav Tjæreborg Enge en central rolle i forbindelse med træning af offshore-medarbejdere og beredskab: Servicemedarbejdere har fået deres første træning i, hvordan det er at blive sænket ned på en vindmølle fra en helikopter, komponenter er blevet testet og vingespecialisterne har afprøvet inspektion af vinger med droner.

Endnu en ny æra på vej

”De ældste af vindmøllerne i Tjæreborg er ved at være udskiftningsmodne. At holde dem kørende vil kræve en del investeringer, og derfor er vi i gang med at forberede muligheden for at skifte alle møllerne til større, men færre møller”, fortæller Mette Korsager.

En modernisering af vindmølleparken i Tjæreborg vil være i tråd med områdets stærke historiske rødder i vindkraften og samtidig give forskellige forbedringer af forholdene for de omkringboende.

Mette Korsager forklarer: ”De nye møller vil mere end fordoble elproduktionen på området. De vil være højere end de gamle, men til gengæld giver ny teknologi i møllerne mulighed for at styre dem, så de automatisk stopper i de perioder, hvor solen står lavt, og der er risiko for skyggekast. Samtidig vil der være væsentligt mindre støj fra de nye møller, og de færre møller kommer til at stå på én række længere væk fra bebyggelse, hvilket vil forbedre det visuelle indtryk betydeligt”.

Medejerskab til naboer og fond til almene formål i lokalområdet

Det er imidlertid ikke kun på det visuelle og tekniske område, nye møller vil være en forbedring. Beboere inden for en radius af 4,5 km fra møllerne vil have forkøbsret til samlet 20 % af projektet. Hvis alle andele ikke bliver købt, udbydes den overskydende del til resten af kommunen. Og derudover vil Vattenfall, så længe vindmøllerne står i området, årligt skyde et beløb på 15.000 kr. pr. vindmølle ind i en fond, som kan anvendes til almene formål i lokalområdet. Fonden vil blive bestyret uafhængig af Vattenfall, efter planen af lokalrådet i Tjæreborg.

Note: Efter denne nyhed blev offentliggjort har Folketinget igangsat en revision af naborelaterede ordninger og denne del af projektet afventer derfor vedtagelsen af ny VE-lov i første halvdel af 2020.

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']