Øget elproduktion bidrager til stabil indtjening i første halvdel af 2018

Vattenfalls indtjening ligger på samme niveau som sidste år, og virksomheden udvikler sig i overensstemmelse med den strategiske kurs.

Vattenfall leverede et stabilt resultat for første halvdel af 2018. Det underliggende driftsresultat beløb sig til 13,1 milliarder svenske kroner, hvilket er på niveau med den tilsvarende periode sidste år. Anstrengte markedsforhold i forretningsenheden Heat blev opvejet af højere indtjening i andre driftsenheder, specielt i første kvartal. 

"Det går godt for os i forhold til at følge den strategiske kurs – vi gør helt klart det, vi siger, vi har tænkt os at gøre. Vi investerer i vind, vokser inden for salg til forbrugere, vi har haft en god produktion og vi investerer i betydelig grad i distributionsnettet. Resultatet er mere eller mindre det samme som sidste år, med nogle få forskelle, men jeg synes, at kursen er rigtigt god," siger Vattenfalls CEO, Magnus Hall.

Vigtige fremskridt i salg og serviceydelser

Det underliggende resultat for Customers & Solutions steg med 0,1 milliard til 1,2 milliarder svenske kroner som resultat af en positiv udvikling i salg og marginer. I løbet af andet kvartal indgik Vattenfall en aftale om levering af vedvarende elektricitet til to af Facebooks datacentre i de nordiske lande. Leveringsaftalen er kombineret med en kontrakt om levering af markedsadgang og balancekraft i Vattenfalls Business Area Markets. Derudover blev der indgået en partnerskabsaftale med Volvo Cars i Sverige om opladningsinfrastruktur.

Produktion af vedvarende elektricitet bliver stadigt vigtigere

Væksten i vedvarende energi blev fortsat vigtigere for Vattenfalls indtjening. Det underliggende resultat fra forretningsenheden Wind steg med 0,6 milliarder til 1,6 milliarder svenske kroner på trods af mindre vind på alle markeder. Højere priser opvejede til dels de ugunstige vindforhold, og i maj blev opførelsen af Vattenfalls indtil videre største landbaserede vindmøllepark Blakliden/Fäbodberget (353 MW) påbegyndt i det nordlige Sverige, hvilket vil bidrage yderligere til kapaciteten fremover.

"Vi vil helt klart fortsætte med at investere i vindenergi, da det er et af vores vigtigste vækstområder. Så i de næste to år vil 60 % af vores vækstinvesteringer gå til vores vindaktiviteter," fortæller Anna Borg, Vattenfalls CFO.

Nuclear og Hydro fik positiv støtte af højere elpriser, men Heat blev ramt at højere priser på brændsel og CO2

Det underliggende resultat i Power Generation steg med 0,9 milliarder til 6,5 milliarder svenske kroner i løbet af de første seks måneder, hovedsageligt på grund af en stigning på 2,8 TWh i vandkraftproduktionen, højere priser i de nordiske lande og en positiv effekt på 1,4 milliarder svenske kroner fra ophævelsen af den svenske afgift på kernekraftkapacitet. Effekten af højere priser var begrænset, specielt i andet kvartal, på grund af den indgåede risikoafdækning.

Højere priser på kul, gas og CO2-udledningsrettigheder fortsatte med at presse elpriserne op på det europæiske kontinent, men havde en negativ effekt på marginerne for kul- og gasfyret elproduktion. Faldet i det underliggende resultat fra Heat-forretningen på 1,7 milliarder til 1,0 milliard svenske kroner skyldes for en stor dels vedkommende denne tendens samt engangseffekter, der delvist kan henføres til statsstøtte.

"Marginen for vores Heat-forretning er under stærkt pres mellem på den ene side brændsel og CO2, og på den anden side prisen. Det ses meget tydeligt i vores Heat-aktiviteter. Vi er godt på vej i forhold til vores CO2-køreplan, så på lang sigt vil vi være mindre udsat for det her, men lige nu rammer det vores Heat-aktiviteter," forklarer Anna Borg.

Vattenfall fortsætter med at udfase fossile brændsler i overensstemmelse med virksomhedens strategi, og i Holland, hvor kulbaseret produktion vil blive forbudt i 2030, lukker virksomheden kulkraftværket Hemweg 8 senest med udgangen af 2024. Det er 10 år før udløbet af kraftværkets tekniske levetid. Der er også ved at blive gennemført undersøgelser af mulighederne for at bruge brint i stedet for naturgas på det hollandske gasfyrede kraftværk Magnum – en løsning, der på langt sigt også vil kunne benyttes på det gasfyrede kraftværk Hemweg 9. I Berlin er der blevet installeret tre elfyrede varmekedler i det, der vil blive Tysklands største anlæg til elbaseret varmeproduktion.

Øgede investeringer i forsyningsnet og udvikling af intelligent netteknologi

Det underliggende resultat for Distribution steg med 0,1 milliard til 3,4 milliarder svenske kroner. En omfattende modernisering af elnettet fortsætter. Vattenfall øger sine investeringer og vil investere omkring 20 milliarder svenske kroner i det svenske elnet over de næste fem år. Det gennemføres samtidig med en stigning i efterspørgslen på nye tilslutninger for husstande, industrivirksomheder med højt elforbrug og vedvarende elproduktion.

Vattenfall som samarbejdspartner for industrien

I Sverige har Vattenfall taget nogle vigtige skridt inden for partnerskaber med industrivirksomheder om at reducere CO2-udslippet fra industriprocesser, som for eksempel stålproduktion.

"Partnerskaber med industrivirksomheder er også relevant på andre markeder, hvor vi oplever, at der kommer mere vedvarende energi ind i systemet, som vi kan bruge til at elektrificere processer, der udleder CO2. Vi ser helt klart en mulighed, hvor vi gerne vil udvikle den type samarbejde. Jeg tror på, at ud fra et Vattenfall-perspektiv, så er det at være forretningspartner for store virksomheder inden for elektrificeringsprocesser en meget stærk position, vi kan gribe – og jeg kan ikke se, at der er andre, der faktisk gør det, så vi er et godt stykke foran, og det momentum bør vi holde fast i," slutter Magnus Hall.

Se hele halvårsrapporten her

Forretningsmæssige højdepunkter, april-juni 2018

 • Højere elproduktion som resultat af øget vandkraftproduktion
 • Opførelsen af en af Sveriges største vindmølleparker påbegyndt; Blakliden/Fäbodberget (353 MW)
 • Planlagt tidlig nedlukning inden 2024 af kulkraftværket Hemweg 8 i Holland, med henblik på lavere CO2-udledning
 • Aftale med Facebook om levering af vedvarende elektricitet og balancekraft
 • Fortsat vækst i opladningsløsninger til elkøretøjer via nye partnerskaber og udvidelse af InCharge-opladningsnettet
 • Ekstra fart på investeringerne i elnet, hvor behovet for fornyelse og udvidelse stadig er stort

Økonomiske højdepunkter, januar-juni 2018

 • Nettoomsætningen steg med 10 % (6 % eksklusive valutapåvirkninger) til 76.286 millioner svenske kroner (69.418)
 • Underliggende driftsresultat på 13.129 millioner svenske kroner (13.234)
 • Driftsresultat på 9.750 millioner svenske kroner (10.490)
 • Overskud for perioden på 7.125   millioner svenske kroner (5.926)

Økonomiske højdepunkter, april-juni 2018

 • Nettoomsætningen steg med 9 % (4 % eksklusive valutapåvirkninger) til 31.959 millioner svenske kroner (29.306)
 • Underliggende driftsresultat faldt til 3.770 millioner svenske kroner (4.826)
 • Driftsresultat på 2.775 millioner svenske kroner (4.399)
 • Overskud for perioden på 2.967 millioner svenske kroner (2.097)

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']