Rusfors vandkraftværk i Sverige. Foto: Robin Berg

Positivt resultat for Vattenfall i 2017

Årsrapporten for 2017 viser, at Vattenfall er på vej i den rigtige retning. "Vi er i dag på mange måder en fornyet virksomhed", siger administrerende direktør og koncernchef Magnus Hall om rapporten.

Vattenfall kan fremvise et resultat efter skat på næsten 10 mia. svenske kroner for 2017. Det er første gang siden 2012, at virksomheden har overskud.

Derimod faldt omsætningen en smule og landede tre procent under de tilsvarende tal for 2016.

Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og koncernchef, og Anna Borg, Vattenfalls Chief Financial Officer

Magnus Hall og Anna Borg.

Vigtige skridt hen imod at blive fossilfri

Vattenfalls administrerende direktør og koncernchef Magnus Hall kan se tilbage på et meget positivt og begivenhedsrigt år:

"2017 blev året, hvor situationen på mange måder vendte for Vattenfall. Vi tog flere vigtige skridt hen imod at blive fossilfrie gennem investeringer i vedvarende energi og via innovative partnerskaber. Vi har også kunnet konstatere, at resultatet har stabiliseret sig gennem hele året, samtidig med at vi i kraft af energiaftalen i Sverige og kernekraftaftalen i Tyskland nu har lavere risiko i vores virksomhed. Når vi fremlægger denne årsrapport, er vi på mange måder en fornyet virksomhed", siger han.

Vattenfalls CFO Anna Borg karakteriserer det fornyede Vattenfall således:

"Vores løfte om at blive fossilfrie inden for en enkelt generation er ikke bare noget, vi siger, men også noget vi arbejder på. Vi placerer størstedelen af vores investeringer i vedvarende energi såsom vind og sol, og vi fokuserer på vores evne til at distribuere denne energi via vores net og udvikler nye decentraliserede løsninger til vores kunder. Men vi er nødt til at videreudvikle vores måde at arbejde hurtigt og fleksibelt på for at kunne fortsætte fremad i denne positive retning", siger hun.

Overskud for første gang i lang tid

Samlet set øgedes antallet af kundeaftaler med 360.000 i løbet af året, og det underliggende driftsresultat før skat steg fra 21,7 til 23,4 mia. svenske kroner. Årets resultat efter skat gik fra et tab på ca. to mia. svenske kroner sidste år til et overskud på 9,6 mia. svenske kroner i år. Det betyder, at Vattenfall kan udbetale udbytte til ejeren, den svenske stat, hvis generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag.

"Det faktum, at vi igen har overskud, betyder, at vi nu regner med at udbetale udbytte til ejeren, den svenske stat. Og det er godt, for det er meningen, at en virksomhed skal udbetale udbytte, uanset om ejeren er privat eller statslig. Bestyrelsen har foreslået et udbytte på 2 mia. svenske kroner, hvilket generalforsamlingen i april skal tage stilling til", siger Magnus Hall.

Højere produktion

Der er mange årsager til det gode resultat. Ikke mindst har kernekraftproduktionen været meget god – fem mia. kilowatt-timer (5 TWh) mere end det foregående år. Den reducerede effektskat på kernekraft bidrog til resultatet med 1,3 mia. svenske kroner.

Vandkraftproduktionen er også steget, med 0,8 TWh (800 mio. kWh), hvilket i høj grad kan tilskrives øget vandgennemstrømning.

Vindaktiviteterne kan fremvise meget stærke tal, idet resultatet er fordoblet i forhold til året før. Det underliggende driftsresultat steg fra 0,9 mia. svenske kroner til 2,1 mia. svenske kroner. Stigningen skyldes først og fremmest, at der er indviet flere nye vindmølleparker, bl.a. Pen y Cymoedd i Wales og Sandbank i den tyske del af Nordsøen. Sammenlagt producerede Vattenfalls vindmøller 7,6 TWh.

Fossilfri strategi betaler sig

Også BA Distribution klarede sig godt: Det underliggende driftsresultat steg til 6,1 mia. svenske kroner. Samtidig øgedes investeringerne i de svenske elnet fra 3,8 til 4 mia. svenske kroner.

BA Customers & Solutions kan ligeledes fremvise en stigning, om end den er lille: Det underliggende driftsresultat steg med 100 mio. svenske kroner til 1,9 mia. svenske kroner.

BA Heat øgede også sit underliggende driftsresultat, fra 3,2 til 3,4 mia. svenske kroner.

"Jeg er utrolig stolt af det, virksomheden har præsteret i årets løb. Det viser, at vores strategi med et stærkt kundefokus og blikket stift rettet mod at blive fossilfri inden for en enkelt generation – og hvor vi samtidig har styr på vores omkostninger – går i den rigtige retning og nu begynder at give resultater", siger Magnus Hall.

Mere effektive i fremtiden

Resultatforbedringen betyder dog ikke, at faren er drevet over for Vattenfall, som stadigvæk trækkes med store omkostninger, navnlig inden for administrationen.

"Vi kan ikke bare læne os tilbage. Tværtimod skal vi fortsætte med at ruste os til fremtiden, og derfor arbejder vi intenst på at forbedre og forenkle vores måde at arbejde på samt reducere vores omkostninger og blive mere effektive. En konkret foranstaltning er, at vi gennemgår vores stabs- og støttefunktioner med henblik på at spare to mia. svenske kroner. Frasalget af brunkulsaktiviteterne indebærer en væsentlig reduktion af størrelsen på vores virksomhedsportefølje, og det er vigtigt, at vi tilpasser hele virksomheden derefter for at kunne bevare vores konkurrenceevne", siger Anna Borg.

Yderligere oplysninger om besparelserne inden for det såkaldte GOLF-projekt forventes at foreligge i slutningen af marts.

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']