Marja Rankila. Foto: Aino Tanhua

Vandet er hendes element

Som barn tilbragte hun mange timer med at kigge ud over vandet fra en båd. I dag arbejder hun med at optimere brugen af finske vandkraftværk.

"Jeg har været fascineret af vand, lige siden jeg var barn. Tænk på små bække, der starter højt oppe og strømmer nedad mod havet. Jeg kunne bruge adskillige timer på blot at kigge på vandet, der strømmer afsted. Da jeg var barn, tog vi ofte op i vores sommerhus på øerne i den finske by Porvoo. Jeg nød meget at sidde forrest i båden og kigge ned på vandet og blive forundret over de forskellige ting, jeg fik øje på. Finland har utallige søer, og jeg tror, at alle finner har deres helt eget specielle forhold til natur og vand".

Det er nogle af Marja Rankilas tidlige erindringer, og vand er fortsat et vigtigt element for hende i dag. Hun er Environmental Coordinator for vandkraft hos Vattenfall i Finland. Vattenfall har i alt ni vandkraftværker i Finland, og Marjas job går ud på at planlægge, hvordan otte af dem anvendes. Driften af det største af dem, Pamilo-anlægget, planlægges i Sverige.

"Mit job er at optimere brugen af vandkraftværker, så vi kan maksimere fortjenesten, men samtidig tage hensyn til vandtilladelser og de lovgivningsmæssige retningslinjer," fortæller Marja.

Marja Rankila, Environmental Coordinator for vandkraft hos Vattenfall i Finland. Foto: Aino Tanhua

Finland har utallige søer, og jeg tror, at alle finner har deres helt eget specielle forhold til natur og vand", siger Marja Rankila. Foto: Aino Tanhua.

Hvert vandkraftværk har sine egne forhold mellem el og udledning, hvilket især afhænger af forskellen mellem vandniveauet oven- og nedenfor anlægget. Dette kaldes også anlæggets faldhøjde.

Mængderne af el og vand, der håndteres af de enkelte anlæg, planlægges hver morgen for hver time resten af dagen. Produktionsplanen skal altid sendes inden kl. 12.00 til den nordiske elbørs Nord Pool, hvor priserne for elektricitet bestemmes.

Vandniveauer, tilstrømning og elproduktion

Marja starter sin arbejdsdag med at tjekke vandniveauerne i søerne. Derefter undersøger hun vandudledningerne og enhver ændring, der er opstået i dem. Disse bestemmer, hvorvidt vandniveauerne i søerne skal hæves eller sænkes ved at øge eller reducere vandudledningerne fra anlæggene. Det foregår ved at justere produktionen og driftstimerne. Når den korrekte mængde vand er bestemt, tildeles de tilsvarende driftstimer til den efterfølgende dag for at maksimere fortjenesten. Der skal tages hensyn til potentiel nedetid til vedligeholdelse i planlægningsprocessen, og det samme er gældende for vejrets påvirkning. Hvis der f.eks. forventes at strømme ekstra vand ned i en sø, skal afstrømningsniveauet overstige tilstrømningsniveauet for at give plads til de ekstra vandmængder. I et sådan tilfælde øges antallet af driftstimer for at nedbringe vandniveauet.

Vandkraft er særdeles unikt i elproduktionen, da det kan reguleres: "Hvis niveauerne for elforbrug og elproduktion ikke stemmer overens, kan situationen afbalanceres ved at starte eller lukke ned for vandkraftværkerne", forklarer Marja.

Derfor bestemmer et system kaldet balancemarkedet elpriserne på basis af forskellen mellem efterspørgsel og produktion.

Foto: Aino Tanhua.

Fascinerende fisketrapper

Som Environmental Coordinator arbejder Marja med adskillige andre aspekter af vandkraftværker, vandmasser og miljøet. I øjeblikket er hun især engageret i to fisketrappeprojekter, der har modtaget EU-støtte. Fisketrapper gør det muligt for fiskene at bevæge sig op og ned ad floden, selvom de skal passere vandkraftværket, der ellers ville blokere fri bevægelse for fiskene.

"Min kernekompetence er håndtering af vandressourcer. Men jeg arbejder inden for et bredt område, hvor jeg kan holde mig opdateret om aktuelle tendenser."

Marja Rankila er fortaler for vandkraft: "Brugen af vandkraft udleder ikke CO2, og det er den eneste grønne produktionsmetode, som gør det muligt for os hurtigt at reagere på perioder med stor efterspørgsel. Vandkraft spiller en afgørende rolle i den overordnede elproduktion".


Marja Rankila

Alder: 38
Jobtitel: Environmental Coordinator
Ansat siden: 2010
Arbejdssted: Helsinki
Uddannelse: M. Sc. (Tech.), Water Resources Management
Familie: Gift, en datter og en søn
Fritidsinteresser: Træning, at læse, god mad

Se også

Omkring 15 personer arbejdede i to dage på at redde en større flok laks tilbage i elven ved kraftværket i Älvkarleby.

Stor indsats redder 1.600 strandede laks ved Älvkarleby-vandkraftværket i Sverige

Ved Vattenfalls vandkraftværk i Älvkarleby blev adskillige hundrede gydeklare laks fanget midt i vandfaldet. Heldigvis resulterede en stor indsats fra de ansatte og frivilliges side i, at la...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']

Intelligente algoritmer for bedre fiskevandring

Er det en fisk? Hvilken fisk er det? Hvordan har den det? Snart kan Vattenfall besvare disse spørgsmål via programmering af intelligente selvlærende algoritmer. Måls...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
En fotocollage med billeder af medarbejdere på Vattenfall

Magnus Hall: ”Det bedste, vi kan gøre for klimaet, er at fortsætte vores arbejde”

Vattenfalls CEO er imponeret over den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, men han mener, at der findes mere effektive metoder til at nå klimamålene end at strejke.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']