2018 – et udfordrende år for Vattenfall

Øget salg, produktionsrekord for kernekraften og fremgang for BA Wind, men fortsatte udfordringer for BA Heat. Elpriserne steg, men på grund af løbende prissikringer, slår denne effekt ikke igennem. Sådan kan Vattenfalls 2018 sammenfattes.


Vattenfalls resultat for 2018 steg med 2,5 mia. svenske kroner til 12 mia. svenske kroner. Stigningen skyldes i høj grad lavere selskabsskat i Sverige samt omvurdering af aktier i Kärnavfallsfonden til handelsværdi. Bestyrelsen foreslår udbetaling af udbytte til ejeren, den svenske stat, på 2 mia. svenske kroner.

Det underliggende driftsresultat for hele året faldt imidlertid med 3,3 mia. svenske kroner til 19,9 mia. svenske kroner.

"Det har været et interessant og udfordrende år. Vi har haft en meget god produktion i både vores kernekraft- og vandkraftvirksomhed, men de høje elpriser er ikke slået igennem i vores tal. Det hænger sammen med de prissikringer, som vi foretager for at opnå prisstabilitet over tid. Sidste år gav de os et godt resultat, men ikke i år. Vi har også et lavere resultat i varmevirksomheden på grund af høje brændsels- og CO2-priser. Det blev i en vis udstrækning opvejet af en stigning i resultatet for vindvirksomheden,” siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

Power Generation producerede godt

Elproduktionen i Norden klarede sig godt i 2018, og kernekraftvirksomheden satte rekord med en produktion på 55 TWh. Vandkraft producerede 36 TWh, hvilket er på niveau med 2017. Men tidligere prissikringer betød, at det underliggende driftsresultat for segmentet Power Generation faldt med 1,4 mia. svenske kroner til 9,4 mia. svenske kroner.

Fortsatte udfordringer for varmevirksomheden

For varmevirksomheden medførte 2018 kraftigt øgede omkostninger til brændsel og CO2-kvoter, hvilket bidrog til et lavere underliggende driftsresultat: 0,8 mia. svenske kroner i forhold til 3,4 mia. svenske kroner året før.

"En del af reduktionen kan relateres til engangseffekter i løbet af 2017, som betød, at det år blev påvirket positivt, men den store forskel er, at vi ikke har kunnet kompensere for de øgede omkostninger. Vi har nu hårdt arbejde foran os med fortsatte effektiviseringer og reduceret eksponering for omkostninger til CO2-kvoter. I Berlin har vi eksempelvis nået målet om at halvere CO2-udledningen inden 2020 tre år tidligere, og i Uppsala investerer vi 3,5 mia. svenske kroner i nye anlæg,” siger Magnus Hall.

Fremskridt for vindkraften

Vindkraften gjorde vigtige fremskridt i 2018, hvor højere elpriser og yderligere kapacitet betød, at resultatet steg med 1,6 mia. svenske kroner til 3,7 mia. svenske kroner. I fjerde kvartal blev der bl.a. truffet en investeringsbeslutning for den danske havvindmøllepark Kriegers Flak på 605 MW.

I 2018 investerede Vattenfall 8,2 mia. svenske kroner i vindkraft og anden vedvarende produktion, en stigning på 46 % sammenlignet med året før. I løbet af 2019 og 2020 skal der investeres yderligere 24 mia. svenske kroner i ny vindkapacitet, hvilket svarer til trefjerdedele af Vattenfalls samlede budget for investeringer i vækst.

Salget voksede

Salget af el og gas steg på de fleste markeder, og kundebasen voksede med 1,9 procent til 8,9 mio. kontrakter. Opladningsnettet InCharge vokser fortsat og nåede i løbet af året 10.500 ladesteder. Det underliggende driftsresultat for Customers & Solutions faldt dog med 600 mio. svenske kroner til 1,3 mia. svenske kroner, hovedsageligt som følge af investeringer i vækst.

Store investeringer i elnet

Inden for Distribution steg investeringerne i elnettet med over 20 procent i Sverige. Ny lovgivning indebærer imidlertid, at Vattenfall fremover bliver nødsaget til at reducere investeringerne.

"Situation er foruroligende for os, fordi vi gerne vil og skal investere i en opgradering af nettene, så vi kan tilslutte al ny vedvarende kapacitet og udbygge den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne imødekomme de voksende byers behov. Den nye regulering af Sveriges elnettariffer gør det vanskeligt.  Det betyder, at vi er nødsaget til at sænke vores investeringsambitioner,” siger Anna Borg, Vattenfalls CFO.

Lige efter nytår forårsagede stormen Alfrida store ødelæggelser i Sverige. Da det var værst, stod 63.000 Vattenfall-kunder uden strøm. Genopretningsarbejdet forventes at vare det meste af året.

"Jeg vil benytte lejligheden til at sige et stort tak til alle involverede, som har leveret en fremragende indsats for at hjælpe vores kunder i en svær situation,” siger Magnus Hall.

Vattenfalls elnetselskab i Berlin har i løbet af året bl.a. indgået en kontrakt om ladeinfrastruktur, når byen udskifter sine 1.400 dieselbusser med elbusser.

Det underliggende driftsresultat for Distribution steg med 200 mio. svenske kroner til 6,3 mia. svenske kroner for 2018.

Spareprogrammet fortsætter

For at øge effektiviteten har Vattenfall iværksat et spareprogram på 2 mia. svenske kroner inden 2020 i stabs- og støttefunktioner. Dette projekt er forløbet planmæssigt, og ved årsskiftet var personalestyrken således reduceret med 400 fuldtidsstillinger.

Læs mere om Vattenfalls resultat (på engelsk)

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']