Første kvartal: Vattenfalls resultat øgedes til trods for stormen Alfrida

Stærkt bidrag fra fossilfri produktion, men den ekstreme storm Alfrida i Sverige kostede Vattenfall 850 mio. svenske kroner i første kvartal.


Se videointerviews med Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg om koncernens resultat for det første kvartal af 2019.

Vattenfalls underliggende driftsresultat steg en smule i første kvartal, fra 9,4 mia. svenske kroner sidste år til 9,7 mia. svenske kroner. Stigningen skyldes et godt bidrag fra fossilfri energiproduktion inden for først og fremmest vindkraft, vandkraft og kernekraft. Periodens resultat landede på 6,4 mia. svenske kroner i forhold til 4,2 mia. svenske kroner i samme periode sidste år.

Store omkostninger efter stormen

Resultatet blev imidlertid trukket ned af omkostninger i forbindelse med stormen Alfrida. Stormen, som trak ind over Sverige natten til den 2. januar, ramte sammenlagt 65.000 af Vattenfall Eldistributions kunder. Det akutte reparationsarbejde tog tre uger, men arbejdet med fuldt at genetablere nettene pågår stadig.

For Vattenfall indebar Alfrida øgede omkostninger i løbet af kvartalet på 850 mio. svenske kroner, hvoraf ca. halvdelen vedrører afbrydelseserstatninger til ramte kunder og den anden halvdel omkostninger til reparationerne. Der kan komme yderligere stormrelaterede omkostninger senere.

”Det har været et kvartal med både højde- og lavpunkter. Stormen Alfrida var den største enkeltstående hændelse, som har krævet mange ressourcer, og hvor mange kunder har været igennem en besværlig tid. For vores vedkommende har det i visse tilfælde været nødvendigt at opbygge nettene fra grunden, og det har kostet os rigtig mange penge. Samtidig er Vattenfalls indsats blevet rost af mange omkring os,” siger Magnus Hall, CEO og administrerende direktør i Vattenfall

Højere elpriser i Norden

I Norden lå elpriserne på et højere niveau end i første kvartal af 2018. Dette gavnede segmentet Power Generation, som bl.a. omfatter vandkraft og kernekraft. Ganske vist faldt produktionen en smule i forhold til samme periode i 2018 – et lavere niveau i vandmagasinerne og en beskadiget generator på kernekraftreaktoren Ringhals 2 påvirkede produktionen. Dette fald blev dog kompenseret af de højere priser. Sammen med et stærkt resultat fra trading-virksomheden øgedes det underliggende driftsresultat for Power Generation fra 3,8 mia. svenske kroner sidste år til 5,4 mia. svenske kroner i årets første tre måneder.

Også vindkraften havde fordel af de positive priseffekter i kombination med ny kapacitet og bidrog godt til resultatet også i dette kvartal. Det underliggende driftsresultat for vindaktiviteterne øgedes med 0,4 mia. svenske kroner til 1,5 mia. svenske kroner.

Hvad angår salgsaktiviteterne i Customers & Solutions, bidrog de højere indkøbspriser på el til et dårligere resultat. De højere indkøbsomkostninger vil derimod blive kompenseret af prisstigninger. I Tyskland vokser kundegrundlaget, hvilket medfører startomkostninger i det første kvartal, men fremadrettet vil det bidrage til en stadigt mere rentabel forretning. Det underliggende driftsresultat havnede på knap 0,4 mia. svenske kroner for kvartalet, hvilket var ca. 0,6 mia. svenske kroner lavere end for den tilsvarende periode sidste år.

Segmentet Heat fik et underliggende driftsresultat, der var på niveau med sidste års 1,5 mia. svenske kroner. Markedsforholdene for Heat er fortsat anstrengte, navnlig når det gælder elproduktionen, med høje priser på CO2-kvoter og brændsel.

”Hvis vi skal kunne nå vores koncernmål, skal vi målrette vores indsats, ressourcer og tid. Vi skal også fortsat holde grundigt øje med vores omkostninger for at sikre, at vi kan levere gode resultater for alle vores forretningsområder,” siger Vattenfalls CFO Anna Borg.

Vattenfalls kvartalsrapport, Q1 2019

Højdepunkter, januar-marts 2019

 • Store forstyrrelser efter stormen Alfrida med følgeomkostninger på 850 mio. svenske kroner.
 • Mindsket produktion delvist som følge af lavere produktion på Ringhals 2, hvor en generator er ved at blive udskiftet.
 • Opkøb af detailsalgsselskabet DELTA Energie i Holland.
 • Produktionen på det kulfyrede kraftværk Hemweg 8 i Holland stopper i slutningen af 2019.
 • Idrifttagning af 170 MW vindkraft og 6 MW solenergi.
 • Deltagelse i udbuddet for vindkraftprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Holland samt et projekt i franske Dunkerque.
 • Byen Berlin vil tildele Berlin Energie koncessionen på eldistribution.

Økonomisk udvikling, januar-marts 2019

 • Nettoomsætningen steg med 13 % (10 % eksklusive valutaeffekter) til 49.552 mio. svenske kroner (43.860).
 • Det underliggende driftsresultat beløb sig til 9.673 mio. svenske kroner (9.359).
 • Driftsresultatet beløb sig til 8.168 mio. svenske kroner (6.975).
 • Periodens resultat beløb sig til 6.420 mio. svenske kroner (4.158).

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']