Børn leger med en drage på en bakke

Politik for menneskerettigheder lanceret

Vattenfall har lanceret virksomhedens første politik for menneskerettigheder. Den dækker alle aspekter af Vattenfalls aktiviteter.

Vattenfall har taget meget store skridt som virksomhed i løbet af de seneste par år. Startskuddet var virksomhedens formål, Power Climate Smarter Living, og derefter fulgte målet om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Derudover har Vattenfall også taget store skridt i forhold til at respektere menneskerettighederne i hele værdikæden. De vejledende principper for dette arbejde er nu blevet samlet i virksomhedens første politik for menneskerettigheder.

ppt_1804-Annika-Ramsköld-03.jpg

Annika Ramsköld, Head of Sustainability på Vattenfall.

"Det er noget helt fundamentalt i forhold til at opnå et fossilfrit liv inden for én generation, at vi tager ansvar for bæredygtighed i vores værdikæde, herunder sociale spørgsmål såsom menneskerettigheder. Vi sætter krav til vores leverandører om at sørge for, at de produkter, vi indkøber, produceres på en bæredygtig måde og af virksomheder, der handler ansvarligt. Det betyder, at de skal respektere deres medarbejderes menneskerettigheder, og det er også til fordel for os, fordi medarbejderne så producerer varer i høj kvalitet, med færre ulykker og afbrydelser og med mere innovation", påpeger Annika Ramsköld, Head of Sustainability.

Dækker alle Vattenfalls aktiviteter

Menneskerettighedspolitikken er en manifestation af den stigende modenhed. Politikken består af tre hovedafsnit: Vores forpligtelse, identifikation af vores risici og påvirkning i forhold til menneskerettighederne samt håndtering af vores risici og påvirkning i forhold til menneskerettighederne.

Grundlaget for politikken er Vattenfalls forpligtelse: “Vi forpligter os til at respektere menneskerettigheder i vores forsyningskæde, i vores aktiviteter og i de samfund, hvor vi har aktiviteter”. Eller som Vattenfalls CEO og administrerende direktør Magnus Hall udtrykker det i menneskerettighedspolitikken: "Respekt for menneskerettigheder er nøglen til at drive vores forretning på bæredygtig vis".

Politikken dækker alle Vattenfalls aktiviteter, inklusive alle interessenter, lige fra de lokalsamfund, hvor Vattenfall indkøber varer, til medarbejdere og de lokalsamfund, hvor virksomheden har aktiviteter.

Afsnittene om identifikation og håndtering af risici og påvirkning i forhold til menneskerettighederne beskriver de vigtigste risici og påvirkninger i hele værdikæden – opstrøms i forsyningskæden, i Vattenfalls egne aktiviteter og nedstrøms i de lokalsamfund, hvor virksomheden har aktiviteter.

"Vores vigtigste risici ligger i forsyningskæden, specielt i højrisikolande, selvom der også er iøjnefaldende risici i vores egne aktiviteter, eksempelvis vores påvirkning af lokalsamfund og oprindelige folkeslag", påpeger Annika Ramsköld.

Politikken indeholder også beskrivelser af konkrete tiltag, der tages for at forbedre evnen til at vurdere og håndtere disse risici.

Handlingsplan for menneskerettigheder

Politikken understøttes af dokumentet "11 skridt frem mod 2022", som er en handlingsplan, der beskriver 11 vigtige skridt, som organisationen skal tage i løbet af de kommende tre år for at forbedre sine resultater i forhold til menneskerettighederne. Den er forankret i hele virksomheden, hvor de forskellige Business Areas identificerer de specifikke tiltag, de vil tage. Handlingsplanen følger de tre byggeklodser i FN's vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervslivet: Politik og forankring, rettidig omhu samt regler for behandling af klager og afhjælpning af negative påvirkninger.

Politik og forankring:

Vores menneskerettighedspolitik er hjørnestenen i vores forpligtelse til at respektere menneskerettighederne, og vi vil forankre det i organisationen ved at give vores medarbejdere uddannelse i menneskerettighederne.

Rettidig omhu i forhold til menneskerettigheder:

Vi vil styrke, udvide og prioritere vores rettidige omhu for at gøre det muligt for os at identificere, forhindre, minimere og dokumentere, hvordan vi håndterer vores negative påvirkninger af menneskerettighederne.

Behandling af klager og afhjælpning af negative påvirkninger:

I tilfælde af uforudsete og uundgåelige indvirkninger på menneskerettighederne vil vi sørge for, at der findes kanaler, hvor disse påvirkninger kan kommunikeres videre, og vi vil engagere os i at afhjælpe de negative påvirkninger.

De 11 trin er opdelt på disse tre byggeklodser, og der er en række trin, der enten er ved at blive udarbejdet eller allerede er færdiggjort.

Klik her for at læse politikken, og her for at læse de 11 skridt frem mod 2022.

Se også

Sådan her kommer vindmølleparken snart til at se ud. Foto: Jorrit Lousberg
Foto: Jorrit Lousberg

Vattenfall bygger vindmøllepark i samarbejde med lokalt borgerinitiativ

I en miniartikelserie om en række landbaserede vindmølleparker, vi i øjeblikket er ved at opføre, viser vi, hvad der gør hver enkelt vindmøllepark til noget helt specielt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Torbjörn Wahlborg,   Tuomo Hatakka,   Annika Viklund

Vattenfall: “Vi støtter jer. Vi forpligter os til at gøre mere."

Som en reaktion på de aktuelle globale protester fordømmer Vattenfall racisme og forpligter sig til fortsat at have og øge fokus på diversitet og inklusion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
De 400.000 mundbind blev hentet af Bring, hvis chauffør står mellem Kristian Karns (til venstre) og Charles Bernhard Eriksson (til højre) fra Vattenfall Services

Vattenfall giver håndsprit, plastfilm og 400.000 mundbind til sundhedsmyndighederne

Beredskabslager bliver anvendt til at afhjælpe manglen på beskyttelsesudstyr under coronakrisen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']