Vattenfall og HYBRIT i fokus på FN's klimakonference

Nu er FN's klimakonference COP25 i fuld gang. Vattenfall er på pletten for at inspirere andre til at reducere afhængigheden af fossile brændsler i industrien.

FN's klimakonference COP25 begyndte allerede i forrige uge i Madrid. I den her uge ankommer de politiske beslutningstagere, hvilket indebærer, at konferencen går ind i en ny fase. Vattenfalls repræsentanter er også på plads, blandt andet for at udbrede viden om og indsigt i, hvad HYBRIT-projektet kan bidrage med i forhold til klimaspørgsmålet. HYBRIT er et svensk udviklingsprojekt til fremstilling af fossilfrit stål.

Under COP21 i Paris i 2015 indgik man Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til under 2 °C. Siden da har de årlige COP-møder handlet om at udarbejde reglerne for, hvordan det skal gøres, så aftalen kan omsættes til praksis. Formålet med dette års møde er blandt andet at sikre, at international handel med udledningsrettigheder resulterer i faktiske udledningsreduktioner og at udledningerne ikke reduceres ét sted, blot for at øges et andet sted.

HYBRIT i fokus

I år har HYBRIT-projektet også en mere fremtrædende rolle end tidligere. Under klimatopmødet i New York i september tog Indien og Sverige initiativ til at samle en gruppe lande og virksomheder, som fik til opgave at identificere tiltag, der kan fungere som drivkraft for industriens omlægning til en fossilfri kurs. Det gælder ikke mindst øget elektrificering. HYBRIT blev der fremhævet som et af de mest ambitiøse projekter til at mindske industriens CO2-udledninger.

Cecilia-Hellner-02-1920x1080.jpg

Cecilia Hellner, Head of Public and Regulatory Affairs, Nordic, repræsenterer Vattenfall.

På pletten for at inspirere andre

Gruppen, Leadership Group for Industry Transition, mødes under COP25; nærmere bestemt mandag den 9. december. Deltagerne er blandt andet Vattenfall, mineselskabet LKAB og stålproducenten SSAB, der i fællesskab ejer og driver HYBRIT. Cecilia Hellner, Head of Public and Regulatory Affairs, Nordic, repræsenterer Vattenfall.

– Vi er der for i første omgang at informere og inspirere. HYBRIT-teknologien har potentiale til at kunne anvendes overalt, hvis der er politisk vilje til det – og fossilfri energi, og stålindustrien tegner sig i dag for 7 % af al CO2-udledning i verden. Men det kræver også, at politikerne tænker langsigtet og sætter ambitiøse mål, påpeger hun.

Vattenfall deltager også i flere andre arrangementer under COP25, se faktaboksen.

Læs mere om HYBRIT og andre tiltag i forhold til elektrificering af industrien

Læs mere om FN's klimakonference COP25

Fakta om COP25

  • FN's klimakonference COP25 afholdes i Madrid fra den 2. til den 13. december 2019.
  • Det forventes, at der deltager over 195 lande i dette års konference.
  • COP står for "Conference Of the Parties", og arrangementet afholdes én gang om året i forskellige lande.

Vattenfall medvirker i flere arrangementer under COP25

9. december: Leadership Group for Industry Transition. Vattenfalls Cecilia Hellner deltager sammen med LKAB og SSAB. Flere EU-lande og andre virksomheder deltager også.

10. december: EU's klimadag. Elina Kivioja, Country Manager for Finland, repræsenterer Vattenfall i en paneldiskussion om, hvordan innovation kan resultere i mere klimaintelligent teknologi.

12. december: "EU climate technologies II – Fossil-free steel". Vattenfalls Cecilia Hellner deltager sammen med LKAB og SSAB . Sveriges miljøminister Isabella Lövin og Mauro Petriccione fra Europa-Kommissionen er hovedtalere.

12. december: Cecilia Hellner deltager i paneldiskussion om IKEA's ambition om at blive klimapositiv inden 2030.

Se også

Vindenergi og biodiversitet forenes i havmøllepark Hollandse Kust West

Bæredygtig etablering af havvindmøller kan kun ske i harmoni med naturen og omgivelserne. Kritiske biodiversitetsundersøgelser, banebrydende innovationer og modifikationer af vindmøller gør,...

Læs hele artiklen

Vattenfalls vindkraft reducerer CO2-fodaftrykket

CO2-fodaftrykket fra Vattenfalls vindkraft er nu blevet reduceret til 13 gram pr. produceret kWh, sammenlignet med 15 gram i 2016, og den nedadgående tendens fortsætter kun. Den nye svenske ...

Læs hele artiklen

Vattenfall og St1 indgår nyt partnerskab om at producere en stor mængde fossilfrit syntetisk flybrændstof på den svenske vestkyst

Vattenfall og St1 har underskrevet en hensigtserklæring om at udvikle en fossilfri værdikæde til produktion af syntetisk elektrobrændstof, og næste skridt er at gennemføre en forundersøgelse...

Læs hele artiklen