Dekarbonisering af industrien

Vattenfall indgår partnerskaber for at opnå klimamålene.

For at kunne vende udviklingen og opnå vores klimamål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation er vi nødt til at danne stærke partnerskaber med andre store aktører fra helt andre områder og brancher. Vattenfalls mål er at tilbyde alle kunder klimavenlig energi og gøre det muligt at kunne leve et liv uden fossile brændsler. Elektrificering er en metode til at reducere CO2-udledningerne i transport-, varme- og industrisektorerne.

Partnerskaber med industriaktører er en effektiv vej frem mod at udvikle nye løsninger, så vi kan eliminere nogle af de store kilder til CO2-udledninger og opnå klimamålene. Elektrificering og brint er nøglerne til succes. I Sverige har Vattenfall eksempelvis iværksat et joint venture med mineselskabet LKAB og stålproducenten SSAB for at reducere den indvirkning, den svenske stålindustri har på klimaet. Vi samarbejder også med den svenske cementproducent Cementa om at udvikle klimaneutral cement. I samarbejde med Preem, som er den største svenske brændstofvirksomhed, planlægger vi at udvikle et anlæg, der kan producere grøn brint til fremstilling af biobrændstof ved hjælp af restprodukter fra den svenske papirindustri.

Vattenfalls projekter sammen med SSAB, LKAB, Preem og Cementa kan potentielt reducere de svenske CO2-udledninger med 30 %.

Vi indgår partnerskaber inden for forskellige områder og brancher for at opnå klimamålene.

HYBRIT – for fossilfrit stål

Vattenfall har slået sig sammen med det svenske mineselskab LKAB og den svenske stålproducent SSAB for at reducere den indvirkning, den svenske stålindustri har på klimaet. De tre virksomheder dannede et joint venture, HYBRIT, i 2017. Målet er at have en fossilfri proces for stålproduktion inden 2035. Initiativet kan reducere Sveriges samlede CO2-udledninger med 10 % og Finlands med 7 %. Det har været beskrevet som et afgørende projekt i forhold til at gøre det muligt for Sverige at opnå målene i Parisaftalen.

En proces, der kaldes direkte reduktion, kommer til at erstatte den nuværende højovnsproces. I øjeblikket anvendes der koks til at omdanne jernmalmen til jern, men i den nye proces vil koksen blive erstattet af brint, der fremstilles ved hjælp af fossilfri energikilder. Restproduktet vil være vand, der kan genindvindes til produktion af brint.

Vattenfall og Cementa går efter nul udledninger

Cementa og Vattenfall har gennemført et pilotprojekt om elektrificeret cementproduktion, hvor målet er nul CO2-udledninger inden 2030. Det svarer til en reduktion af Sveriges samlede CO2-udledninger på omkring 5 %. Cementa er en af Sveriges største producenter af cement.

Cementproduktion, der er elektrificeret og leveres af et så godt som fossilfrit svensk energisystem, er den fremtidige vision for CemZero-samarbejdsprojektet. Hvis Cementa skal nå sit mål om nul CO2-udledninger fra cementprodukter igennem hele deres livscyklus, kræver det en teknologisk omlægning.

Årtiers arbejde med energieffektivisering og udfasning af fossile brændsler i cementproduktion har gjort det muligt for Cementa løbende at reducere virksomhedens klimapåvirkning. Den ligger lavt i en global sammenligning – omkring 15 % lavere end det globale gennemsnit. Alligevel er CO2-udledninger stadigvæk branchen største udfordring i forhold til bæredygtighed.

I januar 2019 besluttede Cementa og Vattenfall at fortsætte samarbejdet om CemZero-projektet og vil nu undersøge mulighederne for at opføre et pilotanlæg til en klimaintelligent og bæredygtig cementproduktionsproces i Sverige.

Vattenfall og Preem udvikler et brintanlæg

Vattenfall og den svenske brændstofvirksomhed Preem har et fælles mål om at anvende brint i produktion af vedvarende brændstof i stor skala. Det svenske energiagentur vil bidrage til den indledende planlægning af et nyt, fossilfrit brintanlæg. Med en kapacitet på 18 MW forventes det at blive større end alle lignende anlæg, der findes i Europa i dag.

Preem og Vattenfall går nu videre med planerne om at udvikle et anlæg til produktion af brint til biobrændstoffremstilling, baseret på restprodukter fra den svenske papirindustri. Brint produceres i øjeblikket primært af naturgas, hvilket resulterer i CO2-udledninger. Ved i stedet at producere brint ved hjælp af fossilfri elektricitet kan udledningerne undgås.

Ved at bruge den nye proces vil anlægget bidrage til at reducere CO2-udledningerne med 25.000 tons pr. år, og udledningerne i transportsektoren forventes at falde med ca. 230.000 tons pr. år, når biobrændstoffer erstatter diesel og benzin. Det svarer til udledningerne fra 80.000 køretøjer om året.

Relateret indhold

Vindmølle og solceller

Vattenfall udfaser fossilbaseret produktion og investerer i vedvarende energi.

Solceller på tag

Vi tilbyder vores kunder løsninger til bæredygtig energiproduktion og bæredygtigt forbrug.

Vi er stærkt engagerede i at elektrificere samfundet.

Se også

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Vores tiltag for at reducere CO2-udledningerne er meget omfattende og mangeartede.