Dekarbonisering af industrien ved elektrificering

Det er en svær opgave at finde balancen mellem økonomisk vækst, social fremgang og klimaforandring. Men det er nødvendigt.

Nyhederne fortæller om klimaforandringer overalt. Samtidig fortsætter væksten i efterspørgslen efter materialer, varer og tjenesteydelser, der tegner sig for de største andele af CO2-udledningerne i dag. Alligevel sker der positiv fremgang. Eksempelvis indgår Vattenfall partnerskaber med andre sektorer og virksomheder på alle vores markeder for at bidrage til at opnå de globale klimamål.

I november 2021 blev First Movers Coalition lanceret på COP26 i Glasgow af USA’s udenrigsministerium og World Economic Forum. Vattenfall deltager som en af grundlæggerne og forpligter sig dermed til at øge andelen af nye teknologier, der er kritisk vigtige for omstillingen til netto nuludledning, i virksomhedens indkøb.

Det større billede

I dag lever vi længere, sundere og rigere liv end nogensinde før, og det globale befolkningstal fortsætter med at vokse med hidtil uset hastighed. Faktisk bliver der hvert år 83 millioner flere mennesker på jorden, og det forventes, at vi inden 2050 når op på 10 milliarder.

Samtidig vil folk blive ved med at flytte ind til byerne – inden for de næste 30 år forventes det, at 68 % af os kommer til at bo i byområder. Det betyder, at udvinding og produktion af materialer er nødt til at fortsætte, så vi kan bygge flere boligblokke, flere jernbaner til vores tog og flere batterier til vores elbiler og mobiltelefoner. Og samtidig får flere mennesker brug for at kunne transportere sig selv, og der skal fragtes flere og flere varer ud til forbrugere over hele verden.

Det er indlysende, at en større befolkning vil resultere i et større forbrug. Men udfordringen ved at begrænse energiproduktionens indvirkning på klimaet er den samme. Mindre indlysende, men lige så vigtigt, er fodaftrykket fra samfundet i dag: beton, stål og plast. Produktionen af disse materialer bruger masser af fossile brændsler og udleder store mængder CO2 i atmosfæren hvert eneste år. Og efterspørgslen viser ingen tegn på afmatning.

I løbet af de seneste 30 år er den årlige cementproduktion blevet firedoblet, hvilket betyder, at den er gået fra næsten 1 milliard til over 4 milliarder tons om året. I det seneste årti er den globale efterspørgsel på stål også steget med 40 %, og heraf tegner Kina sig alene for 95 % af salget. Og på trods af den globale debat om plastic er efterspørgslen fordoblet omtrent hvert tyvende år, og den globale produktion er gået fra 1,5 millioner tons i 1950 til 322 millioner tons i 2015.

Ledninger og rør i et industrilokale

Vi indgår partnerskaber inden for forskellige områder og brancher for at opnå klimamålene.

Elektrificering som en metode til dekarbonisering af industri og transport

Industrien tegner sig, sammen med transport, for den største andel af de globale udledninger i dag. Hos Vattenfall er vores mål at tilbyde alle kunder klimavenlig energi og at gøre det muligt at leve et liv uden fossile brændsler inden for én generation. Hvis det skal blive til virkelighed, skal vi samarbejde med andre sektorer og virksomheder, hvor elektrificering kan være en metode til at eliminere eller reducere CO2-udledningerne for at nå klimamål som for eksempel dem i Paris-aftalen.

Partnerskaber med industriaktører er en effektiv vej frem mod udviklingen af nye løsninger, så vi kan øge effektiviteten og nå internationale klimamål ved at eliminere nogle af de store kilder til CO2-udledninger. Elektrificering og fossilfri brint er nogle af nøglerne til succes.

Læs mere om partnerskaberne

Stålproduktion. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskab med LKAB og SSAB arbejder Vattenfall for fossilfri stålproduktion.

To Preem-medarbejdere på et raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vattenfall og Preem udvikler et fossilfrit brintanlæg.

Vandmolekyler

Brints potentiale til at dekarbonisere forskellige industrier og sektorer er stort.

Et fly fra SAS

Vi samarbejder med SAS, Shell og LanzaTech om produktion af bæredygtigt flybrændstof.

Elektrisk motorcykel fra CAKE

Vattenfall og CAKE går sammen om at producere den første fossilfrie elektriske motorcykel.

Se også

Klima er en central del af vores virksomhedsstrategi og Vattenfalls formål.

En gruppe børn

Vattenfalls strategi tager udgangspunkt i vores formål.

Kraftvarmeværket Idbäcksverket

Vattenfall investerer i en større andel af produktion fra vedvarende energi.