Køretøj i sne i Blakliden-Fäbodberget

Vindenergiprojekt lukket på grund af vinter

Sne, kulde og rensdyrhold bidrager til, at Vattenfalls største landbaserede vindenergiprojekt, Blakliden-Fäbodberget, går i vinterhi.

Nu lukker byggeriet af Vattenfalls største landbaserede vindmøllepark, Blakliden-Fäbodberget i Nordsverige, ned for at gå i vinterhi. Når vinteren kommer med masser af sne og kulde, sættes arbejdet i bero. Vattenfall har også en aftale med de berørte samesamfund om at indstille arbejdet om vinteren af hensyn til rensdyrhold i området. Byggeriet genoptages til foråret.
Blakliden-Fäbodberget

Midt i det svenske vesterbotniske landskab bygger Vattenfall lige nu sin største landbaserede vindmøllepark nogensinde. Vindmølleparken består af to nærliggende områder; Blakliden med 50 vindmøller i Åsele Kommune og Fäbodberget med 34 vindmøller i henholdsvis Åsele og Lycksele Kommune. Områderne ligger på hver sin side af den lille landsby Fredrika.

Der er mange fordele ved placeringen, først og fremmest at det blæser godt, men der er også gode forudsætninger for at leve op til blandt andet natur- og kulturmiljøkrav samt infrastrukturkrav. Endnu en fordel er, at Vattenfall allerede driver vindmølleparken Stor-Rotliden nogle få kilometer derfra.

”Västerbotten har særdeles gode forudsætninger for vindenergi, og vindenergiklyngen i området bidrager stærkt til vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. Ud over de allerede nævnte projekter fortsætter vi med at udvikle Sandselehöjderna i Sorsele og Vargträsk i Lycksele/Åsele, Norrbäck/Pauträsk i Lycksele i henholdsvis Vilhelmina/Storuman og Stensvattsmarken i Bjurholm, og vi driver også vindmølleparkerne Stor-Rotliden og Juktan i Västerbotten. Tilsammen udgør de en stærk klynge af vedvarende energiproduktion, og såfremt der træffes en investeringsbeslutning herom, kommer de til at kunne levere 5 TWh grøn el, svarende til cirka 1 million svenske husstande,” fortæller Daniel Gustafsson, som står i spidsen for projektudviklingen i BA Wind.

Unik model for lokale virksomheder

Det er vigtigt for Vattenfall i størst muligt omfang at inddrage det lokale erhvervsliv i byggeprocessen. Derfor har Vattenfall i samarbejde med Vindkraftcentrum lanceret en leverandørdatabase, hvor lokale/regionale erhvervsdrivende kan registrere sig selv og deres virksomheder, så de kan matches i forhold til vores indkøb. For at gøre det endnu lettere for lokale virksomheder er der også arrangeret informationsmøder. Derudover formidles der kontakt mellem de virksomheder, der har vundet hovedkontrakten, og lokale/regionale virksomheder.
Leverandørdatabase


Det kan ikke undervurderes, hvor vigtig lokal arbejdskraft er, påpeger Project Manager Maren Andersen:

”Det er en stor fordel at have en database med kontaktoplysninger på lokale og regionale virksomheder. Det betyder, at vi kan indkøbe serviceydelser over en længere periode, men også at vi kan kontakte virksomheder til kortere, hurtige opgaver. De større arbejdsopgaver såsom anlægning af veje, støbearbejde og opførelse af vindmøller er blevet lagt ud til større entreprenørvirksomheder. Det, der kan være aktuelt for de lokale virksomheder, er eksempelvis vedligeholdelse af veje, male- og elarbejde, visse typer transport, rengøring og catering. Når det drejer sig om den type serviceydelser, vælger vi altid en lokal virksomhed, hvis kompetencerne findes på stedet.”

For at gøre det endnu nemmere for det lokale/regionale erhvervsliv at få del i de arbejdsopgaver, et byggeri af denne størrelse medfører, indledte Vattenfall i 2018 et samarbejde med Garantia (tidligere Kreditgarantiföreningen i Norr). Et tiltag, der indebar, at Vattenfall afsætter en vis sum penge til Garantia, som kan agere investor for lokale virksomheder, der har brug for mindre kreditter. Den type samarbejde er noget unikt i dag.
Garantia

Næste år skal de 34 fundamenter på Fäbodberget støbes og forankres, der skal lægges 55 km kabler på Blakliden, og en del af forankringsarbejdet skal færdiggøres på de fundamenter, der allerede er støbt. Derudover skal transformerstationerne bygges færdige, luftledningerne til elnettilslutningen skal føres det sidste stykke ud til anlægsområdet, og året efter, i 2021, går arbejdet med at installere vindmøllerne i gang.

Fakta om Blakliden/Fäbodberget

Samlet installeret effekt:353 MW
Antal vindmøller: 84 (50+34)
Vindmøller: Vestas V136-4,2 MW årlig produktion    
Energiproduktion: Svarende til 220.000 svenske husstandes årlige elforbrug
Samlet højde: 180 m (112 m tårn, 68 m vinger)

Forbløffende fakta

  • Der er indtil videre anvendt ca. 450.000 tons sten og grus til veje, kranfundamenter og betonstøbning.
  • Det har krævet ca. 17.000 transporter.
  • Der er brugt ca. 1.000 tons armering, 490 tons forankringer samt 308 tons adapterplader til de 50 fundamenter, der støbes på Blakliden.
  • Der er blevet brugt ca. 7.600 kubikmeter beton til de 50 fundamenter, der er støbt.
  • 45 ud af de 50 fundamenter, der støbes på Blakliden-Granliden, er klippeforankrede fundamenter. 
  • Der er blevet sprængt skønsmæssigt ca. 250 gange, fordelt over begge anlægsområder.
  • Der er anlagt ca. 70 km vej.
  • Der er nedlagt ca. 32 km kabel, fordelt over begge anlægsområder. Det udgør ca. 30 % af alle de kabler, der skal nedlægges.
  • Da der var flest, arbejdede der ca. 150 personer på én gang, fordelt over begge anlægsområder.
  • Den foreløbige livscyklusanalyse viser et meget lavt CO2-aftryk; ca. 6 gram CO2/kWh.

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']