Vindkraftsprojekt Blakliden och Fäbodberget

Vi bygger just nu vår största landbaserade vindkraftspark hittills.

Just nu pågår byggnationen av Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark. Områdena för vindkraftsparken är Blakliden med 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 vindkraftverk med en total maxkapacitet på 353 MW.

Senaste nytt

Vad händer i Blakliden och Fäbodberget just nu? Här kan du läsa mer.

Medarbetare vid bygget av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget

Byggnationen av vindkraftsparken har pågått sedan 2018, med årliga uppehåll under vintermånaderna. I november 2020 färdigställdes anläggningsentreprenaden och under sommaren 2021 levereras och reses de 84 turbinerna. Vindkraftsparken står klar 2022 och kommer då årligen att kunna producera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.

Miljötillstånden för vindkraftsparken vann laga kraft 2015 (Blakliden) respektive 2016 (Fäbodberget). De två områdena slogs då ihop till ett sammanhållet projekt. Efter upphandlingsprocess och investeringsbeslut kunde byggnationen inledas 2018. Projektet samägs av Vattenfall, Vestas och AIP Management.

Drönarbild från Fäbodberget södra, med vindkraftsparken Stor-Rotliden i bakgrunden

Bild från Fäbodberget södra. Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden med 40 vindkraftverk syns i bakgrunden.

Fakta om projekt Blakliden och Fäbodberget

Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion 1,1 TWh
Turbinleverantör Vestas
Total höjd från rotorbladsspets 180 meter
Vattenfalls ägarandel 30 %
Idrifttagning 2021/2022


Möjligheter för det lokala näringslivet

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Därför har vi tillsammans med Vindkraftcentrum lanserat en leverantörsdatabas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Så här går processen till

Kontaktpersoner

Kristoffer Arnqvist
Kristoffer Arnqvist
Delprojektledare Byggnation
Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Projektkommunikatör

Uppdatering med anledning av covid-19

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Vi är fortsatt restriktiva och kommer att i möjligaste mån fortsätta med digitala möten. Fysiska möten kommer att hållas med begränsat antal personer i en trygg miljö. Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet just nu.

Nyheter om vindkraft

Två vindkraftverk mot blå himmel

OX2 ny ägare till vindkraftsprojektet Klevberget

Vindkraftsbolaget OX2 har kommit överens med Vattenfall om att förvärva rättigheterna till vindprojektet Klevberget i Ånge kommun i Västernorrlands län.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfall reser de första verken på sin hittills största landbaserade vindkraftspark i Blakliden/Fäbodberget

Vattenfall reser nu sin största landbaserade vindkraftspark utanför Fredrika

Vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget i Åsele och Lycksele kommuner beräknas årligen producera 1,1 TWh el.

Läs hela artikeln
Transport över bro

84 vindkraftverk på väg!

Nu inleds transporterna av de vindkraftverk som ska resas på Blakliden och Fäbodberget strax utanför Fredrika.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Relaterad information

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Läs mer om vad som händer i vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.