Vindkraftsprojekt Blakliden Fäbodberget

Vår största landbaserade vindkraftspark hittills är klar!

Under våren 2022 färdigställdes byggnationen av Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark. Områdena för vindkraftsparken är Blakliden med 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 vindkraftverk med en total maxkapacitet på 353 MW. Parken samägs av Vattenfall, AIP Management och Vestas.

Se videon om hur vindkraften har påverkat kommunen Åsele.

Invigning den 23 maj

Varmt välkommen till invigning av Vattenfalls största vindkraftspark hittills. Delta på plats i Fredrika eller via vår livesändning.

Invigningen bjuder även på ett seminarium på temat "Lokalt engagemang ger snurr på omställningen" med deltagare från länsstyrelsen, kommuner, representant för industri samt representanter från ägarna till vindkraftsparken, nämligen Vestas, AIP och Vattenfall.

Programmet och mer information hittar du här

Byggprocessen månad för månad

Här kan du läsa projektets blogg med nyheter från varje månad som projektet varit i byggnation.

Medarbetare vid bygget av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget

Byggnationen av vindkraftsparken har pågått sedan 2018, med årliga uppehåll under vintermånaderna. I november 2020 färdigställdes anläggningsentreprenaden och under sommaren 2021 levererades och restes de 84 turbinerna. Vindkraftsparken färdigställs nu under våren 2022 och kommer årligen att producera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.

Miljötillstånden för vindkraftsparken vann laga kraft 2015 (Blakliden) respektive 2016 (Fäbodberget). De två områdena slogs då ihop till ett sammanhållet projekt. Efter upphandlingsprocess och investeringsbeslut kunde byggnationen inledas 2018.

Under våren 2022 färdigställdes parken. Nu står 84 turbiner och producerar el till ca 220 000 hushåll årligen.

Fakta om projekt Blakliden Fäbodberget

Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion 1,1 TWh
Turbinleverantör Vestas
Total höjd från rotorbladsspets 180 meter
Vattenfalls ägarandel 30 %
Tas i drift 2022


Möjligheter för det lokala näringslivet

På Vattenfall lägger vi stor vikt vid att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i vindkraftsetableringen. Bland annat arbetar vi aktivt med att koppla ihop lokala och regionala företag med våra huvudentreprenörer för att på så vis skapa så många lokala arbetstillfällen som möjligt. Lokala företagare har goda förutsättningar att medverka till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vindkraftcentrum har, tillsammans med Umeå universitet, tagit fram en digital plattform där man som lokal entreprenör eller leverantör kan registrera sig för att göra sig synlig och tillgänglig för dem som arbetar med projektet. 

När anläggningsentreprenaden på byggnationen av vindkraftspark Blakliden Fäbodberget var klar hösten 2020 efter tre års arbete, gjorde Vindkraftcentrum en undersökning för att se vilka lokala effekter projektet hade skapat. 

Undersökningen visade att

  • under förprojektering, projektering och byggperiod skapades cirka 390 årsanställningar, varav cirka 300 var regionala
  • 300 leverantörer deltog i projektet, varav 167 regionala ​
  • över 170 branscher fanns representerade, från datakonsulter och lokalvårdare till transport- och materialtillverkningsspecialister.

Vindkraftcentrums undersökning (PDF 2 MB)

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Så här går processen till

Kontaktpersoner

Kristoffer Arnqvist
Kristoffer Arnqvist
Delprojektledare Byggnation
Felicia Hegethorn
Felicia Hegethorn
Projektkommunikatör

Nyheter om vindkraft

Vindkraftverk i Blakliden Fäbodberget

Vattenfall inviger sin största landbaserade vindkraftspark – Blakliden Fäbodberget

Måndagen den 23 maj invigs Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk

Vattenfall söker tillstånd för halverad vindkraftspark i Pajala

Vattenfall lämnar idag in en justerad ansökan om tillstånd att bygga vindkraftsparken Käymävaara i Pajala kommun.

Läs hela artikeln
Vindkraftverk på Näsudden

Vattenfall ansöker om fyrdubblad kapacitet på Näsuddens vindkraftpark

Vattenfall har lämnat in ansökan för sitt första svenska ”repowering”-projekt på Näsudden Öst på Gotland och genom att ersätta tidigare vindkraftverk med åtta moderna verk får parken fyra gå...

Läs hela artikeln

Relaterad information

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Läs mer om vad som händer i vindkraftsprojektet Blakliden Fäbodberget.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 78 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.