Vindkraftsprojekt Blakliden och Fäbodberget

Vi bygger just nu vår största landbaserade vindkraftspark hittills.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall valt att begränsa resor.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19. Förnybar el till cirka 220 000 hushåll

Just nu pågår byggnationen av Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark. Områdena för vindkraftsparken är Blakliden med 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt installeras 84 vindkraftverk med en total maxkapacitet på 353 MW.

Senaste nytt

Vad händer i Blakliden och Fäbodberget just nu? Här kan du läsa mer.

Medarbetare vid bygget av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget

Byggnationen av vindkraftsparken har pågått sedan 2018, med årliga uppehåll under vintermånaderna. I november 2020 färdigställdes anläggningsentreprenaden och under sommaren 2021 levereras och reses de 84 turbinerna. Vindkraftsparken står klar 2022 och kommer då årligen att kunna producera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.

Miljötillstånden för vindkraftsparken vann laga kraft 2015 (Blakliden) respektive 2016 (Fäbodberget). De två områdena slogs då ihop till ett sammanhållet projekt. Efter upphandlingsprocess och investeringsbeslut kunde byggnationen inledas 2018. Projektet samägs av Vattenfall, Vestas och AIP Management.

Drönarbild från Fäbodberget södra, med vindkraftsparken Stor-Rotliden i bakgrunden

Bild från Fäbodberget södra. Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden med 40 vindkraftverk syns i bakgrunden.

Fakta om projekt Blakliden och Fäbodberget

Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion 1,1 TWh
Turbinleverantör Vestas
Total höjd från rotorbladsspets 180 meter
Vattenfalls ägarandel 30 %
Idrifttagning 2021/2022


Möjligheter för det lokala näringslivet

Det är viktigt för Vattenfall att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i byggprocessen. Därför har vi tillsammans med Vindkraftcentrum lanserat en leverantörsdatabas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Så här går processen till

Kontaktpersoner

Kristoffer Arnqvist
Kristoffer Arnqvist
Delprojektledare Byggnation
Elin Eriksson
Elin Eriksson
Projektkommunikatör

Nyheter

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftspark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Utsikt över Blakliden och Fäbodberget

Vattenfalls vindkraftsprojekt har skapat 300 årsanställningar i Västerbotten

Vattenfalls omfattande vindkraftsbygge Blakliden Fäbodberget, i Västerbotten, har nu nått halvvägs. Hittills har vindkraftsprojektet engagerat 170 regionala företag och genererat omkring 300...

Läs hela artikeln

Relaterad information

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Läs mer om vad som händer i vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget.

Hur påverkar vindkraft miljön?

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.