Vindkraftsprojekt Blakliden Fäbodberget

Vår största landbaserade vindkraftspark hittills är klar!

Under våren 2022 färdigställdes byggnationen av Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark. Områdena för vindkraftsparken är Blakliden med 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner. De totalt 84 vindkraftverken har en maxkapacitet på 353 MW. Parken samägs av Vattenfall, AIP Management och Vestas.
Läs om hur vindkraftsparken bidrar till tillväxten i Åsele

Invigning den 23 maj

Den 23 maj hälsade vi varmt välkommen till invigning av Vattenfalls största vindkraftspark hittills. Det fanns möjlighet att delta på plats i Fredrika eller via vår livesändning. Du kan ta del av en inspelad version av invigningen och seminariet "Lokalt engagemang ger snurr på omställningen".
Invigning av Blakliden Fäbodberget

Byggprocessen månad för månad

Här kan du läsa projektets blogg med nyheter från varje månad som projektet varit i byggnation.

Medarbetare vid bygget av vindkraftsparken Blakliden och Fäbodberget

Byggnationen av vindkraftsparken har pågått sedan 2018, med årliga uppehåll under vintermånaderna. I november 2020 färdigställdes anläggningsentreprenaden och under sommaren 2021 levererades och restes de 84 turbinerna. Vindkraftparken färdigställdes 2022 och kommer årligen att producera förnybar el till cirka 220 000 svenska hushåll.

Under våren 2022 färdigställdes parken. Nu står 84 turbiner och producerar el till ca 220 000 hushåll årligen.

Fakta om projekt Blakliden Fäbodberget

Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion 1,1 TWh
Turbinleverantör Vestas
Total höjd från rotorbladsspets 180 meter
Vattenfalls ägarandel 30 %
Drifttagning 2022


Möjligheter för det lokala näringslivet

På Vattenfall lägger vi stor vikt vid att i största möjliga mån engagera det lokala näringslivet i vindkraftsetableringen. Bland annat arbetar vi aktivt med att koppla ihop lokala och regionala företag med våra huvudentreprenörer för att på så vis skapa så många lokala arbetstillfällen som möjligt. Lokala företagare har goda förutsättningar att medverka till att vindkraften blir så kostnadseffektiv som möjligt. Vindkraftcentrum har, tillsammans med Umeå universitet, tagit fram en digital plattform där man som lokal entreprenör eller leverantör kan registrera sig för att göra sig synlig och tillgänglig för dem som arbetar med projektet.

När anläggningsentreprenaden på byggnationen av vindkraftspark Blakliden Fäbodberget var klar hösten 2020 efter tre års arbete, gjorde Vindkraftcentrum en undersökning för att se vilka lokala effekter projektet hade skapat. 

Undersökningen visade att

  • under förprojektering, projektering och byggperiod skapades cirka 390 årsanställningar, varav cirka 300 var regionala
  • 300 leverantörer deltog i projektet, varav 167 regionala ​
  • över 170 branscher fanns representerade, från datakonsulter och lokalvårdare till transport- och materialtillverkningsspecialister.

Vindkraftcentrums undersökning (PDF 2 MB)

Leverantörsdatabas

Registrera dig och ditt företag för att bli matchningsbar i upphandlingen.

Hittills har 22 miljoner i investerats i lokala företag tack vare vindkraftsparken

Medvindslånet är en fond skapad i nära samarbete mellan Vattenfall, Garantia och Vindkraftscentrum. Öronmärkta pengar från Vattenfalls vindkraftsetablering i Blakliden och Fäbodberget har satts av till att utveckla det lokala näringslivet runt vindkraftsparken. Fonden ger möjlighet att låna mindre krediter och riktar sig till mikro- och småföretagare i Åsele och Lycksele kommun med omnejd.

Hittills har 7 miljoner kronor lånats ut i fonden, som i sin tur har möjliggjort ytterligare finansiering för företagen. Totalt möjliggjorde vindkraftsparken investeringar på totalt 22 miljoner kronor under sina första två år av verksamhet.

Läs mer om Medvindslånet och Garantias verksamhet

Så videon om hur Vattenfall möjliggjorde näringslivsutveckling i samband med etableringen av Blakliden Fäbodberget.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Så här går processen till

Kontakt

Relaterad information

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Följ vindprojektet Blakliden Fäbodberget – från planering till invigning.

Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld talar på invigningen av Blakliden Fäbodberget

Den 23 maj 2022 invigdes Blakliden Fäbodberget vindkraftspark.

Vindkraftverk

Vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget har fått bygden att blomstra igen.