Vindkraftsprojekt Blakliden och Fäbodberget

Vi bygger just nu en av de största vindkraftsparkerna i Sverige. Totalt installeras 84 vindkraftverk.

Uppdatering med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

Människors hälsa, säkerhet och trygghet är det som prioriteras allra högst i Vattenfallkoncernens arbete. Med anledning av den ökade spridningstakten för Covid-19 (coronaviruset) har Vattenfall utfärdat nya koncerndirektiv avseende möten och resor, där det bland annat ingår att minimera resor och deltagande i icke-kritiska aktiviteter.

Det innebär att vi, i syfte att minimera risken för smittspridning, tyvärr just nu inte kan vara lika lokalt närvarande som vi önskar i projektet. Lokala möten och sammankomster flyttas framåt i tiden eller hålls via digitala hjälpmedel. Vi beklagar naturligtvis detta.

Vi bevakar ständigt läget och återkommer med information om situationen skulle förändras. Vi ser gärna att du tar kontakt med oss via telefon eller e-post om du har frågor och funderingar om projektet eller våra riktlinjer gällande Covid-19.Områdena för vindkraftsparken är Blakliden med 50 vindkraftverk i Åsele kommun och Fäbodberget med 34 vindkraftverk, norr om Fredrika i Åsele och Lycksele kommuner. Totalt blir den installerade effekten 353 MW vilket motsvarar förnybar hushållsel till drygt 220 000 hem. Vindkraftsanläggningarna byggs med 4,2 MW vindkraftverk.

Projektnyheter

Här kan du läsa om vad som händer i projektet

Drönarbild från Fäbodberget södra, med vindkraftsparken Stor-Rotliden i bakgrunden

Bild från Fäbodberget södra. Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden med 40 vindkraftverk syns i bakgrunden.

Varför just här?

Platserna har många fördelar, först och främst att det blåser bra, vilket visar sig i våra vindmätningar som pågått sedan 2009. Våra studier visar också att projekten har bra förutsättningar för att uppfylla andra viktiga kriterier som till exempel natur- och kulturmiljö samt infrastruktur. Ytterligare en fördel med lokaliseringen är att Vattenfall har en etablerad verksamhet i närområdet.

Upphandling

Vattenfall upphandlar på affärsmässiga grunder enligt principen att det bästa och mest kostnadseffektiva alternativet väljs i varje delupphandling. Vi har tillsammans med Vindkraftcentrum lanserat en databas där lokala/regionala företagare kan registrera sig och sitt företag för att bli matchningsbara i samband med våra upphandlingar.

Vi har också anordnat träffar med lokala företagare, senast i Lycksele och Fredrika, för att förklara upphandlingsprocessen, inklusive krav och möjligheter. Ett viktigt inslag är också förmedlande av kontakter, bland annat genom träffar med de företag som vunnit huvudkontrakten och lokala/regionala företagare. Vi planerar för ytterligare informationsmöten med det lokala och regionala näringslivet.

Leverantörsdatabas

Sammanhållet projekt

I och med att vindkraftsprojekten Blakliden och Fäbodberget i dag har samma tidplan och samma anslutningspunkt för elnätet har projekten slagits ihop till ett sammanhållet projekt. Detta innebär att vi kan samordna och därmed effektivisera bland annat elnätsanslutning, upphandlingar och anläggningarbeten så att stora synergieffekter uppnås.

 

Fakta om projekt Blakliden och Fäbodberget

Total maxkapacitet: 353 MW
Beräknad årsproduktion 1,1 TWh
Turbinleverantör Vestas
Total höjd från rotorbladsspets 180 meter
Vattenfalls ägarandel 30 %
Idrifttagning 2021/2022

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Information till närboende

På Vattenfall arbetar vi aktivt med information och kunskapsspridning kring våra vindkraftsprojekt. Vår hemsida är en viktig del av informationsarbetet. Här ska man alltid hitta uppdaterad information om projektet. Hör av dig till oss om du har tips, idéer eller frågor om projektet.

Kontaktpersoner

Kristoffer Arnqvist
Kristoffer Arnqvist
Delprojektledare Byggnation
Elin Eriksson
Elin Eriksson
Projektkommunikatör

Nyheter

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Ett fordon i snödrivor vid Blakliden-Fäbodberget

Snö, kyla och renskötsel bidrar till att Vattenfalls största landbaserade vindkraftsprojek...

Nyhet
Drönarfoto på vindkraftverk i Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden
Pressmeddelande
2019-10-23

Vattenfalls vindkraftverksamhet växer kraftfullt i Västerbotten

Det egenutvecklade projektet Norrbäck tillsammans med de nyligen förvärvade rättigheterna ...

Pressmeddelande

Relaterad information

Ett lastfordon vid bygge av en vindkraftspark

Läs mer om vad som händer i vindkraftsprojektet Blakliden och Fäbodberget.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

En Vattenfallanställd man med hjälm vid Stor-Rotliden vindkraftspark

Så här hanterar vi personuppgifter i samband med förnybar energi.