Wieringermeer

Voksende marked for Power Purchase Agreements

Power Purchase Agreements (PPA'er) er i stigende grad et fokusområde i branchen for producenter af vedvarende energi. Men hvad er en PPA, og hvad er det for muligheder, de tilbyder? Hanno Mieth fra Vattenfall Trading giver dig en oversigt.

mieth_hanno.jpg

Hanno Mieth.

Statsstøtten vil blive udfaset i løbet af de kommende år, og derfor har energiselskaber brug for nye metoder til at sikre investeringerne i vedvarende energi. Det er årsagen til, at langsigtede aftaler om elforsyning såsom PPA'er (Power Purchase Agreements) i stigende grad bliver et fokusområde for operatører af sol- og vindenergianlæg, samt for store elforbrugere og tradere. Samtidig er der voksende efterspørgsel på markedet efter "ægte" grøn el.

Hvad er PPA'er? Hvilke typer PPA'er findes der, og hvordan ser rammebetingelserne for PPA'er ud i Tyskland i øjeblikket? Hvilke udsigter er der for PPA'er, og hvilke former for fungerende PPA'er er der? Hanno Mieth fra Vattenfall Trading, som har ansvaret for udviklingen af Power Purchase Agreements for eksisterende vindmølleaktiver og nye solenergiinvesteringer i Tyskland, giver her en oversigt.

Hvad er en Power Purchase Agreement (for virksomheder)?

En Power Purchase Agreement er en langsigtet aftale om levering af el mellem en anlægsoperatør (sælgeren) og en elkunde (køberen). Køberen kan være en energimellemhandler eller en energileverandør, eller det kan være en stor direkte industriel forbruger såsom en IT-virksomhed, der har brug for vedvarende energi til sine datacentre. Aftalerne indgås generelt for en periode på op til 10 år, selvom det også er muligt at indgå mere kortsigtede PPA'er.

Det er ikke noget nyt i energisektoren at købe el direkte via aftaler som disse. Det har længe været almindelig praksis at indgå direkte aftaler med kunder, der har et højt energiforbrug og ønsker langsigtet prismæssig sikkerhed. I princippet kan aftalerne dække alle typer af energiforsyning, herunder el, der produceres ved hjælp af fossile brændsler. Men i den moderne energiverden forstås Power Purchase Agreements for virksomheder som levering af el, der produceres ved hjælp af vedvarende energi fra en vindmølle, et solcelleanlæg, et biomasseanlæg eller et vandkraftanlæg, til en industriel slutforbruger.

Producenten af den vedvarende energi får en fast pris pr. megawatt-time, hvilket betyder, at producenten kan forvente faste indtægter af sin investering og dermed kan tilbyde banken den sikkerhed, der kræves for at få lånene. Og kunden, der har et højt elforbrug, kan sørge for, at forsyningen af vedvarende energi stammer enten direkte fra et bestemt anlæg eller fra en grøn portefølje, til en fast pris i hele aftaleperioden. Beviset på den grønne kvalitet og oprindelsen af energiforsyningen leveres i form af oprindelsesgarantier/-certifikater (GO'er) fra de energiproducerende anlæg.

Hvorfor er PPA'er så populære?

Der er i øjeblikket to strømninger på markedet, der forstærker hinanden.

På den ene side er statsstøtten til vedvarende energi i Europa faldende eller skal udfases i nær fremtid, specielt inden for havbaseret vindenergi. Og tendensen ser ud til at fortsætte. Uden statsstøtte skal operatører af vedvarende energianlæg finde andre metoder til at få inddækket i det mindste en del af deres investeringsrisiko. En af metoderne er at sælge fremtidig produktion til en køber.

På den anden side går virksomheder i stadigt stigende grad efter energiløsninger, der imødekommer deres ambitiøse mål for bæredygtighed, og de kræver i stigende grad en direkte forsyning af grøn el. Næsten halvdelen af Fortune 500-virksomhederne havde allerede i 2017 defineret klimamål. Selvom det primært omfatter globale IT-virksomheder med et stort energiforbrug, eksempelvis Facebook og Microsoft, er der nu stigende interesse fra alle sektorer.

Hvilke typer PPA'er findes der?

PPA'er er forskellige, alt efter hvem ejeren af elproduktionen er, og hvem kunden er – samt efter hvilken type eltransmission, der er tale om.

PPA på stedet

Udvikleren og operatøren af vind- eller solcelleparken sælger elektriciteten direkte til en kunde med et højt elforbrug. Det sikrer stabile priser og adgang til grøn energi. Sælgeren er ikke afhængig af statsstøtte, har en lavere markedsrisiko og er sikker på en stabil, langsigtet indtægt.

Eksempelvis indgik Vattenfall og Microsoft i 2017 en 10-årig aftale i Holland om levering af grøn energi fra den nye Wieringermeer-vindmøllepark, der ligger lige ved siden af datacentret.

wieringermeer-vind.jpg

Vattenfall og Microsoft underskrev en 10-årig Power Purchase Agreement i 2017 om, at vindmølleparken Wieringermeer skal levere strøm til Microsofts nærliggende datacenter.

PPA via forsyningsnettet

Denne type Power Purchase Agreement inkluderer også den fysiske levering af grøn el. Men fordi anlægget ikke er placeret direkte på kundens eget område, selvom der er brug for store mængder el, er det nødvendigt at levere elektriciteten via elnettet. Elektriciteten købes og sælges af en trader, som sædvanligvis tilbyder andre serviceydelser, eksempelvis afbalancering, prognoser og optimering af elproduktionen. Et eksempel er den aftale, der blev indgået mellem Vattenfall og Facebook i maj 2018 om elforsyning til datacentre i Danmark og Sverige, der leveres på grundlag af vindenergi fra Norge.

Vattenfall har i dag kontrakter for omkring 4,5 gigawatt vedvarende energi fra tredjeparter og sigter efter næsten at fordoble tallet frem mod 2020.

Syntetisk eller finansiel PPA

Der findes også PPA'er, der omhandler en elforsyning, der er virtuel i stedet for fysisk. Her handles den grønne el på elbørsen. I den type aftaler foretages der hedging af markedsrisikoen, og elforsyningen er dækket af oprindelsesgaranti/-certifikat (GO).

Hvordan vil rammebetingelserne for PPA'er i Europa udvikle sig?

"Der kom virkelig fart på Power Purchase Agreements for virksomheder sidste år på grund af faldende priser på produktion af vedvarende energi, udfasning af EEG-støtte (den tyske lov om vedvarende energi) og den voksende efterspørgsel fra erhvervslivet efter grøn energi", forklarer Hanno Mieth. "Vi er overbeviste om, at den her tendens vil fortsætte. Og fordi vi er en af de store aktører på markedet og har mange års erfaring, har vi både den tekniske ekspertise og en bred vifte af muligheder inden for produktion af vedvarende energi, så vi er i stand til at tilbyde de her løsninger til både industrielle kunder og til udviklere."

Hanno Mieth opsummerer i forhold til fremtiden: "Vi forventer – og vi er ikke de eneste aktører på markedet, der gør det – at statsstøtte vil forsvinde som resultat af udbudsrunderne. Fra og med 2021 vil de første vindmølleparker ikke længere modtage EEG-støtte; fremover skal de genfinansieres. Modsat de nordiske markeder oplever vi i Tyskland flere kortsigtede PPA'er på et til fem år, fordi statsstøtten til anlæggene gradvist bliver udfaset. Der vil derfor komme en stigende forsyning af grøn el på markedet, der kan anvendes til PPA'er."

Læs mere:
PPA'er hænger direkte sammen med Vattenfalls strategi
Vattenfall offentliggør nyhed om stor aftale med Microsoft om levering af vindenergi
Liquidity set to rise amid PPA boom; Montel News 12/03/2019

Se også

Installation af første turbine ved Kriegers Flak

Første havmølle på Kriegers Flak er på plads

Den første mølle på Kriegers Flak er nu installeret og klar til at levere fossilfri elektricitet til danske husstande og erhvervslivet. Kriegers Flak bliver Danmarks største havmøllepark og ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Strand og hav

Møder for Vesterhav Syd og Nord

Den 12. januar og den 13. januar afholdt Vattenfall sammen med Energistyrelsen to offentlige virtuelle møder om Køberetsordningen og Værditabsordningen for henholdsvis Vesterhav Nord og Vest...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Bølger på havet

Energistyrelsen giver tilladelse til Vesterhav Syd og Nord

Energistyrelsen har mandag den 14. december givet tilladelse til, at anlægsarbejdet for Vesterhav Syd og Nord havvindmøllepark igangsættes. Energistyrelsens afgørelser godkender, at Vattenfa...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']