Panoramabillede af Amsterdam

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

Når Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg sammenfatter det forgangne år, har de grund til at være tilfredse. På trods af stormen Alfrida i Sverige i begyndelsen af 2019 og mildere vejr end normalt leverede Vattenfall et rigtigt godt resultat.

God stigning i overskuddet

Periodens resultat steg fra 12 mia. svenske kroner til næsten 15 mia. svenske kroner, og det underliggende driftsresultat steg til lidt over 25 mia. svenske kroner. Omsætningen steg også.

"Både periodens resultat og det underliggende driftsresultat for perioden blev øget med omkring 25 % for hele 2019. Derudover lykkedes det os at nå vores økonomiske mål. Det har vi al mulig grund til at være stolte af", siger Magnus Hall.

De økonomiske mål er fastsat af ejeren, den svenske stat, og gælder afkast af investeret kapital (ROCE) og internt tilførte midler i forhold til justeret nettogæld (FFO/adjusted net debt).

"Det er et vigtigt skridt på vejen frem mod at vise, at vores mål om at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation er en rentabel forretningsstrategi", siger Anna Borg.

God rådighed inden for kernekraft og vandkraft

2019-resultatet tynges af omkostningerne efter stormen Alfrida med i alt omkring 800 mio. svenske kroner. Stormen ramte Sverige i begyndelsen af 2019 og forårsagede langvarige strømafbrydelser for tusindvis af kunder. Derudover påvirkede varmt vejr både varme- og gassalget negativt. Prissikringer og mere vedvarende produktion bidrog imidlertid til en resultatforbedring. Ringhals 2 blev lukket i slutningen af december.

"Power Generation har haft rigtigt god rådighed både inden for kernekraft og vandkraft, og vi kan konstatere et øget bidrag fra Wind takket være nyinstalleret kapacitet. I varmevirksomheden arbejder vi hårdt på at udfase vores afhængighed af fossile brændsler, hvilket er meget vigtigt for os i forhold til at have en rentabel og sund forretning fremover. Derudover har Markets leveret et rigtigt godt trading-resultat, og Customers & Solutions har bidraget godt til trods for udfordrende markedsforudsætninger og har ovenikøbet oplevet vækst, navnlig i Tyskland", siger Anna Borg.

Flere skridt frem mod et fossilfrit liv

2019 indebar også, at Vattenfall tog en række skridt på vejen frem mod at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation. I Danmark blev vindmølleparken Horns Rev 3 sat i drift, og i Holland sikrede Vattenfall sig den vigtige kontrakt om opførelse af Hollandse Kust Zuid 3&4. I juni udstedte Vattenfall en grøn virksomhedsobligation, som sikrede 5 mia. svenske kroner til investeringer i vedvarende energi. Mod slutningen af året blev to kulkraftværker i Tyskland og Holland lukket.

Den svenske stat får del i overskuddet

Det gode økonomiske resultat betyder, at Vattenfalls bestyrelse foreslår et udbytte på 7,245 mia. svenske kroner til Vattenfalls ejer, den svenske stat. Beslutningen om udbytte træffes af generalforsamlingen i slutningen af april.


Sådan gik det de forskellige dele af Vattenfalls forretning i 2019:

Customers & Solutions opnåede et underliggende driftsresultat på lidt over 1,3 mia. svenske kroner, hvilket er omkring 5 % bedre end i 2018. Det skyldes først og fremmest et øget kundegrundlag i Tyskland og et højere bidrag fra salget i Norden og Holland.

Power Generation øgede det underliggende driftsresultat med over 60 % fra 9,4 mia. svenske kroner til 15,4 mia. svenske kroner. Stigningen skyldtes primært et bedre resultat af prissikringer set i sammenligning med 2018. Elproduktionen lå på niveau med 2018. Trading-aktiviteterne bidrog til det underliggende driftsresultat med 1,8 mia. svenske kroner, ca. 1,2 mia. svenske kroner mere end i 2018.

Wind indviede to vindmølleparker, Horns Rev 3 (407 MW) og Slufterdam (29 MW), hvilket bidrog til øget produktion. Lavere elpriser dæmpede dog effekten af dette. Det underliggende driftsresultat steg med lidt over 10 % til omkring 4,2 mia. svenske kroner.

Heat havde i løbet af 2019 udfordringer med pressede marginer, blandt andet som følge af øgede omkostninger til CO2-kvoter. To kulkraftværker, Reuter C i Berlin og Hemweg 8 i Amsterdam, blev lukket. Det underliggende driftsresultat faldt fra 771 mio. svenske kroner til 550 mio. svenske kroner.

Distribution nåede en ny rekord i 2019 for elnetinvesteringer i Sverige og investerede 5,1 mia. svenske kroner i det svenske elnet. Fremtidige investeringer påvirkes dog af nye reguleringer med betydeligt lavere indtægtsrammer for aktiviteterne. Det underliggende driftsresultat blev 5 mia. svenske kroner, hvilket er 1,3 mia. svenske kroner lavere end året før. Faldet skyldtes hovedsageligt omkostninger i kølvandet på stormen Alfrida.

Vattenfalls årsregnskabsmeddelelse for 2019


Højdepunkter

Januar-december 2019

 • Fortsat kundetilvækst, navnlig i Tyskland.
 • Vækst inden for havvind med indvielse af Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark og det vindende bud på Hollandse Kust Zuid 3&4 (~750 MW) i Holland.
 • Permanent lukning af Ringhals 2.
 • Opkøb af salgsselskabet DELTA Energie i Holland.
 • Lukning af kulkraftværkerne Hemweg 8 i Amsterdam og Reuter C i Berlin.
 • Overdragelse af fjernvarmevirksomheden i Hamborg.
 • Omfattende reparationsarbejde på elnet i Sverige efter stormen Alfrida.
 • Reducerede indtægtsrammer for distributionsaktiviteter i Sverige i perioden 2020-2023.

Økonomiske højdepunkter

Januar-december 2019

 • Nettoomsætningen steg med 9 % (7 % eksklusive valutaeffekter) til 166.360 mio. svenske kroner (152.091).
 • Det underliggende driftsresultat steg med 26 % til 25.095 mio. svenske kroner (19.883).
 • Driftsresultatet steg med 26 % til 22.141 mio. svenske kroner (17.619).
 • Periodens resultat steg med 24 % til 14.861 mio. svenske kroner (12.007).

Oktober-december 2019

 • Nettoomsætningen steg med 3 % (1 % eksklusive valutaeffekter) til 46.179 mio. svenske kroner (45.020).
 • Det underliggende driftsresultat steg med 77 % til 8.207 mio. svenske kroner (4.627).
 • Driftsresultatet faldt med 42 % til 2.427 mio. svenske kroner (4.189).
 • Periodens resultat faldt med 84 % til 488 mio. svenske kroner (3.100).

Se også

Vattenfalls administrerende direktør og CEO Anna Borg

De første tre måneder: Et stærkt kvartal og opsving på markedet

Vattenfall har fået en god start på 2021 med positiv indtjening, viser rapporten for første kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg

De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i sal...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']