De første ni måneder: Positiv udvikling på et turbulent marked

Midt i en udfordrende markedssituation rapporterer Vattenfall en meget lille forbedring i indtjeningen fra den underliggende drift, hvor lavere elproduktion blev opvejet af en stigning i salget og et fordelagtigt tradingresultat.

Regnskab for tredje kvartal og for de første ni måneder

Klik for at se Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Anna Borg kommentere resultaterne af Vattenfalls tredje kvartal 2020. Interviewer: Vattenfalls Head of Media Relations Markus Friberg.

Højdepunkter

Forretningsmæssige højdepunkter, juli-september 2020

 • Usædvanligt høj hydrologisk balance lægger pres på elpriserne i Norden.
 • Indvielse af vindmølleparken Princess Ariane i Holland.
 • Deltagelse i auktion om lukningen af kraftværket Moorburg i Hamborg.
 • Udbudsproces for elnettet i Berlin blev afvist af den regionale appeldomstol. I slutningen af kvartalet tilbød Vattenfall at sælge virksomheden Stromnetz Berlin til staten Berlin.
 • Indvielse af pilotanlægget for HYBRIT, et partnerskabsprojekt om fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg bliver udnævnt som ny administrerende direktør og CEO, med tiltrædelse den 1. november.

Økonomiske højdepunkter, januar-september 2020

 • Nettoomsætningen faldt med 4 % (-5 % eksklusive valutapåvirkninger) til 114.815 millioner svenske kroner (120.181).
 • Underliggende driftsresultat på 17.802 millioner svenske kroner (16.889).
 • Driftsresultat på 10.030 millioner svenske kroner (19.715).
 • Resultat for perioden på 1.989 millioner svenske kroner (14.373).

Økonomiske højdepunkter, juli-september 2020

 • Nettoomsætningen faldt med 2 % (0 % eksklusive valutapåvirkninger) til 35.375 millioner svenske kroner (35.938).
 • Underliggende driftsresultat på 4.818 millioner svenske kroner (3.594).
 • Driftsresultat på 4.743 millioner svenske kroner (8.677).
 • Overskud for perioden på 3.583 millioner svenske kroner (6.700).

Vattenfalls CEO Magnus Hall har følgende kommentarer til regnskabet for de første ni måneder af 2020:

2020 har været et omtumlet år indtil videre, og vi har oplevet store prisfald på elmarkederne. Et højt nedbørsniveau i Norden, kombineret med varmt vejr, har presset priserne drastisk nedad. Der er dog opstået store forskelle mellem prisområderne på grund af begrænsninger i elnettet. Derudover har lave brændselspriser og lavere efterspørgsel haft en negativ indvirkning på priserne på kontinentet. I løbet af tredje kvartal oplevede vi et mindre genopsving på alle markederne. Vattenfalls elproduktion har været lavere på grund af lukningen af Ringhals 2, men også på grund af mere vedligeholdelse og tilpasning af kernekraften til den svage markedssituation. Dårligere forhold for kulfyret el, kombineret med lukningen af Hemweg 8 i Amsterdam, samt salget af aktiviteter i Hamborg i 2019, har resulteret i et fald i den fossilbaserede produktion.

Forbedring i den underliggende indtjening, men store negative engangspåvirkninger

Indtjeningen for de første ni måneder af året blev påvirket negativt af store nedskrivninger – hovedsageligt på kulfyret elproduktion – på over 10 milliarder svenske kroner i andet kvartal. Resultatet på 2 milliarder svenske kroner for de ni måneder er derfor betragteligt lavere end de 14,4 milliarder svenske kroner, vi opnåede for samme periode sidste år. Resultatet for tredje kvartal blev på 3,6 milliarder svenske kroner, hvilket er 3,1 milliarder svenske kroner lavere end for samme periode i 2019. Resultatet for tredje kvartal sidste år omfattede kapitalgevinster fra salget af fjernvarmeaktiviteterne i Hamborg (3,1 milliard svenske kroner) og af produktionsrettighederne til kernekraft i Tyskland (1,5 milliarder svenske kroner).

Driftsmæssigt leverer vi en god indtjening på trods af et turbulent marked. Prishedging og et positivt bidrag fra salgsaktiviteterne og fra trading har opvejet den negative indvirkning af lavere elpriser. Det underliggende driftsresultat for de ni måneder og tredje kvartal blev på henholdsvis 17,8 milliarder og 4,8 milliarder svenske kroner i alt, hvilket udgør stigninger på henholdsvis 0,9 milliarder og 1,2 milliarder svenske kroner.

Fortsatte skridt frem mod en fossilfri fremtid

I løbet af tredje kvartal indviede vi vindmølleparken Princess Ariane (tidligere Wieringermeer), som er den største af slagsen i Holland. Den har en kapacitet på 300 MW, hvilket svarer til det årlige forbrug i 370.000 husstande. Derudover indviede vi pilotanlægget for HYBRIT, det partnerskabsprojekt om fossilfri stålproduktion, vi er involveret i sammen med SSAB og LKAB i Luleå i Sverige, hvor både statsministeren og vicestatsministeren deltog.

Kulfyret elproduktion er ikke konkurrencedygtig med nutidens prisniveauer for el, brændsel og CO2-udledninger. Det er ikke overraskende, for der bliver lagt pres på i form af både politiske tiltag og den teknologiske udvikling af vedvarende produktion. I Tyskland deltager vi lige nu i en auktion om at håndtere lukningen af kulkraftværket Moorburg i Hamborg.

Efter slutningen af kvartalet besluttede vi at sætte elnetaktiviteterne i Berlin til salg. Vi arbejder på et samarbejde og en fælles aftale med staten Berlin, så vi kan løse den hårdknude, vi befinder os i, med langvarige juridiske processer, og i stedet finde en bedre vej frem for aktiviteterne.

Det her er sidste gang, jeg aflægger kvartalsrapport som CEO for Vattenfall. Jeg vil gerne sende en stor tak til alle Vattenfalls medarbejdere og til bestyrelsen for at give mig lov til at stå i spidsen for Vattenfall i de her begivenhedsrige år. Det har været en utroligt spændende rejse, der vil fortsætte, fordi Vattenfall stadig vil arbejde på at gøre det muligt at leve fossilfrit inden for én generation.

Se også

Anna Borg, Vattenfalls administrerende direktør og CEO

Årsregnskabsmeddelelse for 2020: modstandsdygtighed og fremskridt i et udfordrende år

Årsregnskabsmeddelelsen viser et stabilt underliggende driftsresultat til trods for lave elpriser, lavere salg og en igangværende pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall og CFO Anna Borg

2019 blev et succesfuldt år for Vattenfall

Vattenfall øgede overskuddet med ca. 25 % og nåede sine økonomiske mål. Det viser årsregnskabsmeddelelsen for 2019.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Horns rev 3 havmøllepark

Hvide Sande bliver servicehavn for tre Vattenfall havmølleparker

Vattenfall har valgt Hvide Sande Havn som servicehavn for Vesterhav Syd og Nord vindmølleparker. Med udpegningen bliver Hvide Sande servicehub for Vattenfalls danske havvindsaktiviteter i de...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']