Distribution linjer i Randijaur

Vattenfall støtter EU-kommissionens forslag om skærpede mål for udledninger

EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen forklarede i sin årlige tale om unionens tilstand, at EU's prioriteringer for det kommende år indebærer, at reduktionen af drivhusgasudledningerne bør forhøjes fra 40 til 55 % frem mod 2030, sammenlignet med 1990. I et informationsbrev til kommissionen støtter Vattenfall og omkring 170 andre store virksomheder forslaget.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Magnus_Hall_191008_03-(1).jpg

Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør.

"Vattenfall har ambitiøse mål om at reducere udledningen af CO2 og andre drivhusgasser ved at udfase fossilbaseret produktion og samtidig hjælpe kunder og leverandører med at reducere deres udledninger. Vi hilser derfor forslaget fra EU-kommissionen og dens formand om en skærpelse af målet for reduktion af udledningerne fra 40 til 55 % frem mod 2030 velkomment," siger Vattenfalls administrerende direktør Magnus Hall, som er en af de virksomhedsledere fra omkring 170 europæiske og internationale virksomheder, som har underskrevet brevet.

I brevet til EU-kommissionen, der blev sendt blot et par dage før Ursula von der Leyens tale, skriver virksomhedslederne, at "det lederskab, som EU udviser, herunder fortsat støtte til Paris-aftalen og en opdatering af de fastlagte nationale bidrag til at opnå målet om en global opvarmning på højst 1,5 °C, kan anspore andre lande til at gøre det samme". Brevet er sendt inden for rammerne af organisationen European Corporate Leaders Groups (CLG Europe), der har devisen "Business leadership for a climate neutral economy" (erhvervsledere for en klimaneutral økonomi).

Chance for et grønt løft

"Vi ser de skærpede udledningsmål som en chance for EU og europæiske virksomheder for at investere i et grønt løft. Den økonomiske krise indebærer en risiko for, at energiomlægningen nedprioriteres, og det er derfor vigtigt, at de omfattende europæiske tiltag for økonomisk genrejsning og EU's økonomiske stimuleringspakke på 750 milliarder euro koordineres med tiltagene inden for den europæiske grønne pagt", påpeger Magnus Hall.

Ud over Vattenfall står blandt andet energiselskaber som EDF, Enel, E.ON, Fortum, RWE, Statkraft og Ørsted bag brevet. Det gør også virksomheder som blandt andet Astra Zeneca, Electrolux, H&M, IKEA, Nestlé, SSAB, Stora Enso og Volvo Group.

I forbindelse med Ursula von der Leyens tale til unionen præsenterede EU-kommissionen også en detaljeret konsekvensanalyse med scenarier for udledningen af drivhusgasser inden for EU og alle sektorer i samarbejdet frem til 2050. Den viser, at en skærpet klimaambition fra -40 % til -55 % reduktion af drivhusgasserne frem mod 2030, som et vigtigt skridt på vejen frem mod en klimaneutral økonomi i EU senest år 2050, er både nødvendig og realistisk.

Grundlaget vil blive et vigtigt udgangspunkt for EU-parlamentet og EU-rådets fortsatte forhandlinger om EU's første klimalov. I henhold til Paris-aftalen skal EU og de øvrige lande i verden indsende nye og mere ambitiøse klimaforpligtelser til FN senest ved udgangen af 2020.

Læs mere om Vattenfalls vej frem mod et fossilfrit liv 

Se også

Topkarakteren Platinum fra EcoVadis

Vattenfall får topkarakter for bæredygtighedsindsats

Ifølge EcoVadis, der er en førende kilde til evaluering af store virksomheders bæredygtighed, er Vattenfalls bæredygtighedsarbejde af allerhøjeste kvalitet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Moorburg kraftværk

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall og Wärme Hamburg underskriver hensigtserklæring om 100 MW brintprojekt i Hamburg

Det tyske projekt kan gøre Vattenfalls kulkraftværk Moorburg til et knudepunkt for produktion af fossilfri brint.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']
Scania lastbil R 450-model udstyret med strømaftagere

Sverige og Tyskland er førende inden for udviklingen af elektriske veje

Tyskland og Sverige er verdens førende, når det kommer til test på elektriske veje under virkelige forhold. På den svenske ø Gotland har man færdiggjort verdens første trådløse elektriske ve...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Danish']